K+F (kutatás-fejlesztés)

Az Innovációs tv. értelmében a kutatás-fejlesztés magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést.

Alapkutatás: olyan felfedező jellegű kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban jelenségek, tapasztalatok és megfigyelések megértéséhez szükséges új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy felhasználását,

Alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy célzott vizsgálat, amelynek célja új ismeretek, tudás és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások, technológiák vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű továbbfejlesztésének elősegítéséhez,

Fizetett kutatás-fejlesztés: az egyik fél által végzett és egy finanszírozó fél által finanszírozott kutatás-fejlesztés, ahol a finanszírozó fél maga nem végez kutatás-fejlesztési tevékenységet,

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása, alkalmazása és felhasználása új, módosított vagy javított termék, eljárás vagy szolgáltatás terveinek létrehozása vagy megtervezése céljából. Kísérleti fejlesztésnek minősülhetnek, többek között: az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi meghatározása, tervezetek, tervrajzok, tervek és egyéb dokumentációk előállítása, valamint a termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése.

Saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenység: A Tao tv. értelmében saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenység esetén az adózó saját eszközeivel és alkalmazottjaival a saját eredmény és kockázat terhére végez K+F tevékenységet, illetve az a K+F tevékenység, amelyet a saját eszközökkel és alkalmazottakkal más személy megrendelésére teljesít, továbbá a kutatásfejlesztési megállapodás alapján végzett (közös) kutatás-fejlesztési tevékenység.

A társasági adó (tao) számítása során az adózás előtti eredményt csökkenti:

  • a saját tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége a felmerülés adóévében, vagy ha a költséget kísérleti fejlesztés aktivált értékeként (szellemi termékként) állományba vesznek az elszámolt értékcsökkenés összegéig az értékcsökkenés elszámolásának adóévében csökkenti az adózás előtti eredményt;
  • bizonyos feltételek mellett a kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségeivel;
  • a felsőoktatási intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia, a központi költségvetési szervként működő kutatóintézet, továbbá bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézet, kutatóhely, valamint a közvetlenül vagy közvetve többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság formájában működő kutatóintézettel közösen végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés esetén az első bekezdésben meghatározott összeg háromszorosát, legfeljebb 50 millió forintot vehet figyelembe, mint csökkentő tétel.

A társasági adó (tao) számítása során az adózás előtti eredményt növeli:

  • a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége, ha az adózó vállalkozási, bevételszerző tevékenységéhez nem kapcsolódik.

A helyi adó tv. szerint az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység adó alapját csökkenti az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER
 Tovább