E-számla

Az elektronikus számla (e-számla) olyan, nem papíralapon kibocsátott és befogadott számla, amely az eredetének hitelességére és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek megfelel, vagyis elektronikus aláírással és  időbélyeggel ellátott. Mivel elektronikus okirat, ezért kizárólag elektronikus formában őrizhető meg.

A vonatkozó jogszabályok az e-számla kibocsátás feltételei mellett rendelkeznek a befogadói oldal kötelezettségeiről is. Az elektronikus számlák befogadása esetén – a jogszabályokban előírt, az e-számlára vonatkozó alaki és tartalmi kellékekből adódóan – alapvetően két feladattal szükséges megbirkózni:

  1. e-számla kontírozása,
  2. e-számla megőrzése, tárolása a Számviteli törvény 169.§-ban meghatározott időtartam alatt.

A törvény előírja, hogy az e-számlákat csak eredeti, elektronikus formában lehet megőrizni, mivel adóigazgatási azonosításra kizárólag ebben a formában alkalmas.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább