Facebook image
Mentés

Állandó telephely és áfa – kapcsolt vállalkozás személyzete és eszközei

Az állandó telephellyel kapcsolatos Európai Bírósági ítéletek a magyar hatóság gyakorlatára is hatással vannak. A legfrissebb, Cabot Plastics ügy kapcsán megvizsgáljuk, hogy lehet-e a kapcsolt vállalkozás személyzete és eszközei miatt állandó telephelye egy másik tagállamban bejegyzett cégnek?

Ebben a blogbejegyzésben folytatjuk azt a korábbi sorozatot, amelyben az áfa állandó telephellyel kapcsolatos Európai Bírósági (EB) ítélkezési gyakorlatát taglaljuk. A korábbiakban bemutattuk már a C-168/84. sz. Berkholz-ügyet, a C-231/94 Faaborg-ügyet és a C-333/20 Berlin Chemie ügyet. Ebben a bejegyzésben a témában legfrissebb ítélettel, a C-232/22 Cabot Plastics üggyel foglalkozunk.

Mi az állandó telephely és hogyan kapcsolódik az áfához?

Az állandó telephely elemzése elsősorban a teljesítési hely és egyenes/fordított adózás vizsgálata szempontjából fontos. 

Ha számlakibocsátói szerepkörben járunk el, akkor tudnunk kell, hogy a külföldi partnerünknek van-e belföldön telephelye, hiszen csak akkor tudunk számlázni áfa nélkül egy főszabály alá eső szolgáltatást, ha meggyőződtünk arról, hogy a számlabefogadónak nincs belföldön a teljesítés igénybevételével érintett állandó telephelye. Emellett, ha számlakibocsátói minőségben járunk el, nekünk is tudnunk kell, hogy a külföldi tevékenységünk keletkeztet-e állandó telephelyen külföldön.

Ha számlabefogadói minőségben járunk el, akkor egy főszabály alá eső szolgáltatást teljesítő külföldi partnerünktől csak akkor fogadhatunk be áfát tartalmazó számlát, ha a partnerünknek van belföldön állandó telephelye, amely a szolgáltatás teljesítésével érintett. 

Az állandó telephely fogalmát a magyar áfatörvény is tartalmazza.

Eszerint az áfában állandó telephely: a székhelyen kívül a gazdasági tevékenység helyhez kötött folytatására huzamosabb időtartamra létesített vagy arra szánt földrajzilag körülhatárolt hely, amelyen a gazdasági tevékenység – székhelyhez képesti – önálló folytatásához szükséges egyéb feltételek is ténylegesen rendelkezésre állnak, ideértve bizonyos esetekben a kereskedelmi képviseletet is.

Ez a fogalom részben az EB ítélkezési gyakorlatára vette fel a jelenlegi tartalmát. A továbbiakban részletezni fogjuk azokat a legfrissebb EB-határozatokat, amelyek befolyásolják az állandó telephely fogalmának kialakítását.

Lehet-e a kapcsolt vállalkozás személyzete és eszközei miatt telephelye egy másik tagállamban bejegyzett cégnek?

A Cabot Plastics ügyben – mely sok hasonlóságot mutat a legutóbb ismertetett Berlin Chemie esettel-  egy svájci cég bízza meg belga kapcsolt vállalkozását bérmunka elvégzésével és kiegészítő szolgáltatások nyújtásával. A belga kapcsolt vállalkozás árbevétele gyakorlatilag teljes egészében ebből a megbízásból származik, a belga cég a szerződésben vállalta, hogy felszerelését és személyzetét kizárólag a bérmunka-szerződés teljesítése érdekében használja fel. 

A belga adóhatóság azzal érvelt a telephely létrejötte mellett, hogy a bérmunka-szerződés értelmében a belga kapcsolt vállalkozás berendezéseit kizárólag a svájci cég javára és annak iránymutatásai szerint használják, így ez utóbbi gyakorlatilag szabadon rendelkezik ezekkel az eszközökkel. A belga cég személyzete az operatív és kiegészítő feladatok elvégzése érdekében szintén a svájci cég rendelkezésére áll Belgiumban, így rendelkezik a svájci cég a kellően állandó jellegű személyzettel és eszközökkel Belgiumban ahhoz, hogy szolgáltatásokat vegyen igénybe.

Keresse nemzetközi áfaszakértőinket!  

EB döntés az állandó telephely kérdésében

Ugyanakkor, amint arra az Európai Bíróság rámutat, mivel a belga cég továbbra is felelős a saját eszközeiért, és a szolgáltatásokat is saját kockázatára nyújtja, a bérmunka-szerződés, noha kizárólagos, önmagában nem jár azzal a hatással, hogy a belga cég eszközei a svájci kapcsolt cég eszközeivé válnak. Ráadásul – a Berlin Chemie ügy kapcsán általunk már korábban bemutatott érvelés alapján – ugyanazon eszközöket nem lehet egyszerre használni ugyanazon szolgáltatás nyújtására és fogadására is, márpedig jelen esetben a belga cég eszközeivel fogadná a svájci cég a bérmunka-szolgáltatást, miközben a belga cég is azokkal nyújtja a szolgáltatást. 

Az EB döntés konklúziója: nem keletkezik állandó telephely csupán a kapcsolt cég eszközparkja és személyzete miatt kizárólagos szerződés esetén sem.

A Berlin Chemie és a Cabot Plastics ügyek együttes tanulsága, hogy bár a kapcsolt cégek eszközeit és személyzetét bizonyos esetekben elméletileg lehet úgy tekinteni, hogy azok az anyavállalat / megbízó kapcsolt cég eszközei és személyzete az adott tagállamban (ha „sajátjaként” rendelkezik felettük) de ha ezzel a személyzettel és eszközökkel nyújtja a kapcsolt cég a szolgáltatásait a megbízó kapcsolt cég felé, akkor kizárható, hogy azt a megbízó eszközeiként is figyelembe vehessük. 

Az ítélet tehát megerősítette azt a korábbi döntést, hogy nem képez telephelyet egy kapcsolt cég személyzete és eszközei, ha a kapcsolt cég kizárólag a vizsgált cégnek nyújt szolgáltatást! Még akkor sem keletkezik telephely, ha ez a szolgáltatás csak a vizsgált cég értékesítését támogatja. 

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom