Facebook image
Mentés

Transzferár adatszolgáltatás 2023: tapasztalatok és kötelezettségek

Az idei év a transzferárazás terén fordulópontot jelentett a cégek számra, hiszen társasági adóbevallásukban a szokásos piaci ár meghatározásával kapcsolatban is adatokat kellett szolgáltatniuk. Összegyűjtöttük a TP adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült főbb kérdéseket, témákat, amelyek a leginkább fejtörést okoztak a cégeknek a 2022-es transzferár adatszolgáltatás elkészítésekor.

Új transzferár adatszolgáltatási kötelezettség

A 2022 végén megjelent PM rendelet új, transzferárral kapcsolatos bejelentési kötelezettséget rótt a vállalatokra*. Az új transzferár rendelet értelmében az adózóknak a 2023-as évtől adóbevallásukban a szokásos piaci ár meghatározásával kapcsolatban is adatokat kellett szolgáltatniuk egyes transzferár adataikról  a TAO bevallásban.

Új transzferár adatszolgáltatási kötelezettség – kik az érintettek? 

Az új rendelet szerint a transzferár adatszolgáltatási kötelezettség már nem csak azokat a vállalatokat érintette, akiknek az üzleti éve a naptári évvel megegyezően 2022.12.31-én zárult le, hanem azokra a cégekre is kiterjed a TP adatszolgáltatás, akiknek még korábban, a PM rendelet és a részletszabályok megjelenése előtt lezárult az üzleti évük. 

Tehát, azok a társaságok, amelyeknél az adóbevallás benyújtásának végső határideje 2023-ra esett, szintén TP adatszolgáltatásra kötelezetté váltak és a társasági adóbevallásuk részeként be kellett nyújtaniuk az ATP lapokat. Abban az esetben is fennállt ez a kötelezettség, ha a társaság a bevallást még az új rendelet hatálybalépése előtt adta be, de a bevallási kötelezettségének végső határideje 2023-ra esett.

Ezért sok esetben előfordult, hogy a már 2022-ben beadott TAO bevallást utólag helyesbíteni kellett a transzferár adatszolgáltatás pótlásával. 

Részleges transzferár adatszolgáltatási kötelezettség

Az adatszolgáltatási időszak során azt tapasztaltuk, hogy az adatszolgáltatásból kimaradtak olyan ügyletek, amelyeket a jogszabályi környezet miatt nem kell szerepeltetni a transzferár nyilvántartásban. 

Ugyanakkor, annak ellenére, hogy ezen ügyletek nem esnek a transzferár nyilvántartási készítési kötelezettség alá, az adatszolgáltatási kötelezettség alól nem mentesülnek.

Az új transzferár rendelet alapján – amennyiben az adóévben az ügylet szokásos piaci értéke elérte a 100 millió forintos értékhatárt – részleges adatszolgáltatási kötelezettség terheli azokat a vállalatokat, amelyek: 

 • magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötnek szerződéseket, illetve 
 • ingyenes pénzeszköz-átadás, -átvétel ügyleteket bonyolítanak le, valamint 
 • független féltől származó költségeket haszon nélkül terhelnek tovább kapcsolt félre. 

Gyakori nehézségek a transzferár adatszolgáltatással kapcsolatban

1. Sávos árazás a TP-ben

Előfordul, hogy a vállalatoknak olyan ügyletekről kell adatot szolgáltatniuk, ahol az alkalmazott ár nem egy árat jelent, hanem pl. sávos árazást alkalmaznak a felek, azonban több alkalmazott ár megadására nem adott lehetőséget a nyomtatvány. 

Ilyen esetekben félmegoldást jelenthetett egy átlagár számítása és annak a megadása a formanyomtatványon.

2. Összetett ügylet TP kezelése

Szintén gyakori probléma egy szolgáltatási ügyleten több olyan szolgáltatáselemből áll, amelyek külön-külön nem értelmezhetőek, de egymástól eltérő árazással, illetve eltérő szokásos piaci ártartománnyal rendelkeznek. Ebben az esetben sincs lehetőség több alkalmazott ár, valamint több piaci tartomány megadására az adatszolgáltatására. 

Különösen nagy adminisztrációs terhet jelentettek azok az ügyletek, ahol több száz, vagy több ezer tranzakció történt az adóév során, ugyanis ezekről egyenként kellett elkészíteni az adatszolgáltatást a kapcsolt vállalkozásoknak.

3. Transzferár adatszolgáltatás tartalmi elemzése

Az adatszolgáltatás tartalmi elemzése várhatóan egyre nagyobb hangsúlyt kap majd az adóhatóság kockázatelemzésében és az adóellenőrzési irányok meghatározásánál. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy időben, valamint megfelelően készüljenek el majd a 2023. évi transzferár adatszolgáltatások.

A transzferárazásra vonatkozó szabályozás értelmezése, az előírásoknak megfelelő működés gyakran nehézséget okoz a vállalatok számára, ráadásul a közelmúltban a bírságkockázat is nagyot nőtt. Az RSM Hungary transzferár szakértő csapata az elmúlt évtizedekben szinte minden szektorban segítette már a jogszabályoknak megfelelő transzferár nyilvántartások és benchmark tanulmányok elkészítését.

Így adótanácsadóink széleskörű TP dokumentációs ismeretekkel rendelkeznek, valamint a transzferár adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő gyakori, vagy unikális kérdésekkel és legjobb gyakorlatokkal is tisztában vannak. 

Keresse az RSM transzferár szakértőit!

2022 december 28.-án megjelent 27/2022. (XII. 28.) PM rendelet a Transzefár szabályok változásiról

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom