Facebook image
Mentés

Megjelent a transzferár részletszabályokat tartalmazó rendelet

Lényegi változások nélkül jelent meg a transzferár részletszabályokat tartalmazó rendelet* , melynek tervezetét, valamint a jövőbeni transzferár adatszolgáltatási kötelezettség körét korábbi blogunkban bemutattuk. 2023-tól új adatszolgáltatási kötelezettség terheli majd az adózókat a transzferár dokumentációjuk kapcsán, ugyanis új elemként már a társasági adóbevallásban is szerepeltetni kell a kapcsolt tranzakciókkal összefüggő információkat. Az új adminisztrációs feladat mellett változik a dokumentációs értékhatár is. Az alábbiakban a végleges transzferár rendelet életbe lépésével a vállalatok számára legfontosabb változásokat és teendőket vesszük sorra.

Transzferár bejelentési kötelezettség

A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy 2023-tól új kötelezettség vár a vállalatokra.  Az új transzferár rendelet szerint ugyanis a transzferár nyilvántartás készítésére kötelezett adózóknak a társasági adóbevallásukban már a szokásos piaci ár meghatározásával kapcsolatban is adatot kell szolgáltatniuk. A Tao bevallás részeként a transzferár adatszolgáltatás pontos tartalmát a nemrégiben megjelent 27/2022. (XII. 28.) PM rendelete tartalmazza részletesen, illetve a transzferár adatszolgáltatás köréről készített blogunkból is tájékozódhat. 

Bár magát a transzferár dokumentációt továbbra sem kell benyújtaniuk az adózóknak, azonban az adatszolgáltatás szorosan támaszkodik majd az elkészült TP dokumentációra, hiszen annak minden lényeges elemét fel kell tűntetni majd a Tao bevallásban. Így elengedhetetlen lesz, hogy a transzferár nyilvántartás határidőre rendelkezésre álljon.

Keresse szakértőinket!

Fontos, hogy a 2022. december 31-én végződő üzleti évvel rendelkező adózók számára már a 2022-es évet magába foglaló társasági adóbevallásban szükséges a fenti adatszolgáltatást teljesíteni (legkésőbb 2023. május 31).

Transzferár dokumentációi elkészítésének határideje

Eddig sem volt érdemes a transzferárral kapcsolatos feladatokat az utolsó pillanatra hagyni, ugyanis önmagában egy jól átgondolt és a jogszabályi előírásoknak minden megfelelő dokumentáció elkészítése is jelentős időráfordítással jár, de a feladatok még nem merülnek ki a nyilvántartás összeállításánál. A transzferár elemzések elkészítése, az év közben alkalmazott árazás felülvizsgálata, valamint a szükséges korrekciók elvégzése már eddig is részei voltak az évzáráshoz kapcsolódó teendőknek. 

Mivel a naptári évvel megegyező adóévvel rendelkező adózók többsége már januárban zárja   könyveit, és ahhoz, hogy a szükséges árkorrekciókat el lehessen végezni, szükség volt arra, hogy ha a teljes nyilvántartás nem is, de legalább a szokásos piaci ár meghatározásával kapcsolatos elemzések, benchmark tanulmányok már a záráskor rendelkezésre álljanak. 

Tehát a transzferár dokumentáció készítési határidő betartása már eddig is jelentős kihívások elé állította az adózókat, de az új adatszolgáltatási kötelezettséggel most még tovább bővült a feladatok köre.

Ahhoz, hogy időben elkészüljünk és el tudjuk kerülni a 2022-es évtől már két és félszeresére emelkedő mulasztási bírságot, célszerű minél előbb nekilátni ezeknek a feladatoknak, akár szakértő bevonásával is.

Duplájára nőtt a transzferár dokumentációs értékhatár 

A plusz kötelezettség mellett némi könnyítést jelent majd, hogy a dokumentálandó ügyleti értékhatár 50 millió forintról 100 millió forintra emelkedett, így előfordulhat a tavalyi évhez képest kevesebb ügyletre kell majd magát a nyilvántartást elkészíteni, hiszen kieshetnek az eddig piaci áron számított 50 millió forintot meghaladó, de a 100 millió forintot még el nem érő ügyletek.

Kérdés esetén keresse szakértőinket!

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az értékhatár vizsgálatakor nem a számlázott értéket, hanem a piaci árat kell figyelembe venni, a kettő pedig eltérhet egymástól. A szokásos piaci ár miatti adóalap korrekciós kötelezettség pedig a 100 millió forint alatti ügyletekre is vonatkozik, függetlenül attól, hogy készült-e rájuk transzferár dokumentáció.

---

*A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X.18.) NGM)

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom