Facebook image
Mentés

Ezekről a transzferár adatokról kell jelenteni a társasági adóbevallásban

Már elérhető a transzferár rendelet módosításának tervezete, amely részletesen felsorolja, hogy a transzferár dokumentációhoz kapcsolódóan milyen adatokat kell majd feltüntetni a társasági adóbevallásban 2023-tól. Az új adminisztrációs feladat mellett várhatóan változik a dokumentációs értékhatár is, csökkenhet a dokumentálandó ügyletek száma.

Új transzferár bejelentési kötelezettség

Amint azt a már nyár óta tudni lehetett, jelentősen nőnek 2023-tól a transzferár bírságtételek. Továbbá új adatszolgáltatási kötelezettség is terheli majd az adózókat transzferár dokumentációjuk kapcsán, ugyanis új elemként már a társasági adóbevallásban szerepeltetni kell a kapcsolt tranzakciókkal összefüggő információkat.

Az eddig hatályos rendelkezés alapján a vállalkozásoknak eddig határidőre el kellett készíteni a transzferár dokumentációt. A nyilvántartást, vagy az abban található információkat azonban nem kellett sehova sem feltölteniük, csupán meg kellett őrizniük, hogy egy adóellenőrzés során át tudják adni azt a NAV revizorainak.

A Pénzügyminisztérium oldalán megjelent tervezet* alapján a teljes TP dokumentumot továbbra sem kell majd a társasági adóbevallással együtt benyújtani, azonban a bevallás részeként a transzferár dokumentáció szinte minden lényeges tartalmi eleméről információt kell majd szolgáltatni. Ez pedig nehéz helyzetbe hozza majd azokat a vállalkozásokat, akiknek nem készül el határidőre a szokásos piaci árat alátámasztó dokumentációjuk. 

Bízza szakértőinkre
transzferár jelentését!

Ezeket az transzferár adatokat kell a TAO bevallásban megadni

A módosító rendelkezés értelmében társasági adóbevallásban a következő információkat szükséges az adózóknak feltüntetni:

 1. kapcsolt ügylet megnevezése a törvényben meghatározott tevékenységek kiválasztásával;
 2. az ügyletre leginkább jellemző ágazati besorolás (TEÁOR’08 szerint);
 3. kapcsolt vállalkozás megnevezése, adószáma (vagy más azonosító adata),valamint a külföldi kapcsolt fél illetőségének az állama;
 4. nettó ügyletérték kapcsolt partnerenként;
 5. adóalap korrekció mértéke kapcsolt partnerenként;
 6. alkalmazott transzferár-megállapítási módszer;
 7. ügylettel kapcsolatos mutatók (jövedelmezőség, kamat, jogdíj mérték, %-os mutatók);
 8. tesztelt fél által alkalmazott beszámoló típusa (magyar, IFRS, egyéb);
 9. tanulmány vagy más módon meghatározott szokásos piaci ár vagy ártartomány;
 10. vizsgált ügyletben alkalmazott ár (amennyiben kiigazítás is történt, akkor a végső ár).

Az adóhatóság eddigi gyakorlata szerint kielemzi az adózók által megadott információkat, és a rendelkezésre álló adatok alapján várhatóan célirányosabban kezdeményezhet transzferár ellenőrzéseket. Kiemelt figyelmet fordíthat azokra a területekre, ahol a TP adatszolgáltatással kapcsolatban hiányosságot vagy ellentmondást tár fel.

A naptári évvel megegyező adóévvel rendelkező adózók többsége már januárban zárja könyveit, amihez kapcsolódóan kiemelt fontosságú lehet az előzetes társaságiadó kalkulációk elkészítése (a benchmark tanulmányok elkészítésével együtt az esetleges TP módosító tételek számítása érdekében). A transzferár dokumentációval kapcsolatos feladatok és információk összegyűjtését nagyon fontos időben elkezdeni, hiszen a transzferár nyilvántartás elkészítése nem tartozik a gyorsan letudható feladatok közé. 

A növekvő TP adatszolgáltatási kötelezettség miatt érdemes az adózóknak már az üzleti év végén elkezdeni előkészíteni a transzferár nyilvántartáshoz szükséges információkat, ellenkező esetben könnyen kicsúszhatnak a határidőből.  Mindez a bírságlimitek jelentős emelése miatt már komoly szankciókkal járhat. 

A transzferár dokumentációs értékhatár emelése

Az új TP adminisztrációs feladat mellett könnyítést is tartalmaz a transzferár rendelet módosításának tervezete. A dokumentálandó ügyleti értékhatár várhatóan 50 millió forintról 100 millió forintra emelkedik majd.

Ez a tervezet szerint azt jelenti, hogy - a régóta változatlan 50 millió forint helyett -, az adózóknak első alkalommal a 2022-es adóévben csak azokat az ügyleteket kell a transzferár dokumentációban szerepeltetniük, amelyek szokásos piaci áron számított értéke eléri, vagy meghaladja a 100 millió forintos értékhatárt.

Az új értékhatárt el nem érő ügyleteket már nem kell a transzferár nyilvántartásban szerepeltetni. Fontos azonban, hogy amennyiben a 100 millió forint alatti ügyleteknél nem piaci áron számoltak el egymással a kapcsolt felek, úgy továbbra is módosítaniuk kell az adóalapot a társasági adóbevallásban. Az értékhatár vizsgálatánál az egymással összevonható szerződéseket továbbra is összevontan kell figyelembe venni.

A fentiek tükrében fontos kiemelni, hogy a 2022. évi helyi dokumentumot a tárgyévi társasági adóbevallással (Tao) egyidejűleg, de legkésőbb a Tao-bevallás benyújtásának az időpontjáig el kell készíteni. Ez a határidő a naptári évvel egyező üzleti éves adózók esetében 2023. május 31. 

Figyelem, a május 31. a végső határidő! Amennyiben a társaság ennél korábbi időpontban adja be Tao bevallását, akkor a transzferár-nyilvántartásnak is hamarabb kell elkészülnie.

Tapasztalataink szerint az átfogó adóhatósági vizsgálatok jellemzően kiterjednek a transzferár dokumentációra is, így ezeket érdemes naprakészen, a beszámolók beadásához igazodóan elkészíteniük a cégcsoportok tagjainak. A fentiekkel kapcsolatban pedig javasolt a transzferár szakértő bevonása, ha szükséges a benchmark elemzés elkészíttetése. 

Transzferár-tanácsadás

*A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X.18.) NGM)
  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom