Facebook image
Mentés

Megjelent a METÁR pályázati kiírása

A MEKH közzétette a 2021. évi zöld prémium energiatender, azaz a METÁR kiírást. 15 éves időszakra pályázhatnak majd ártámogatásra idén nyáron a megújuló energiaforrásból villamos energiát előállító erőművek.

A 2021. évi METÁR tender általános feltételei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) zöld prémium energia pályázatán az EU, EGT vagy az Energiaközösség tagállamában székhellyel, valamint Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok vehetnek részt. Pályázni megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő új beruházással, vagy már meglévő jelentős – az eredeti kezdeti beruházási érték 50 százalékát meghaladó költségű – felújításon vagy fejlesztésen átesett erőműegységgel lehet. Felújított vagy fejlesztett erőmű esetén idén is megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, amelynek részletes kötelező tartalmi elemeit ez a pályázati kiírás tartalmazza. 

Kizárólag magyarországi telephelyen történő villamosenergia-termelést tervező beruházással nyerhető támogatás. A pályázatot elektronikus úton (ügyfélkapun, cégkapun vagy hivatali kapun) lehet benyújtani, magyar nyelven. Az idei METÁR pályázat általános feltételei a 2020-as zöld prémium pályázathoz hasonlóak.

A zöld prémium tender pályázati keretei módosultak, csökkent a teljesítményhatár

A METÁR pályázat alá tartozó megújuló energia alapú erőművek ismét két kategóriába kerültek besorolásra. A 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, valamint a legalább 1 MW, de legfeljebb 20 MW-os erőműegységekre. 

 • A magasabb teljesítményű erőműegységek felső határa csökkent a tavalyi pályázathoz képest, amelyben a maximális teljesítőképesség 49,99 MW volt. 
 • Az összesen kiosztható zöld prémium típusú támogatási összeg 2021-ben csökkent. 
 • A támogatási jogosultság felső korlátja 450 millió forint éves új támogatás és 300 GWh/év támogatott villamosenergia-mennyiség a kiírás szerint. 

A támogatás teljes összege a két kategória között az alábbiak szerint került felosztásra: 

 • a kisebb megújuló erőművek kategóriájában a kiosztható éves új támogatási korlát 200 millió Ft és a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség korlátja 50 GWh/év, 
 • a nagyobb megújuló erőművek kategóriájában 250 millió Ft és 250 GWh/év. 

Az azonos tulajdonosi körhöz tartozó pályázók által maximálisan elnyerhető támogatott villamosenergia-mennyiséget az idei pályázati kiírás is limitálja. 

 • A kisebb kategóriába eső névleges teljesítőképességű megújuló alapú erőműegységek pályázati kategóriájában ez a limit 15 GWh/év, míg 
 • a nagyobb megújuló alapú erőmű kategória esetén 80 GWh/év.

A pályázó az ajánlati árra tesz ajánlatot, a pályázati eljárás célja a legkisebb támogatási igényű pályázatok kiválasztása. A pályázó által érvényesen benyújtható legmagasabb ajánlati ár 27,32 Ft/kWh.

Az elnyerhető METÁR támogatás időtartama 15 év. Ez az időtartam a zöld prémium típusú támogatáson kívüli egyéb támogatás igénybevétele esetén a kiírásban rögzítettek szerint csökken. 

A METÁR pályázat benyújtási határideje 2021. július 30. 

A pályázat benyújtási időszaka 2021. július 1. 00:00 órától 2021. július 30. 23:59 óráig tart, érvényes pályázatot csak ebben az idősávban lehet beadni, a fent jelzett elektronikus csatornákon. 

Figyelem, egy telephely tekintetében csak egy pályázati dokumentáció fogadható el nyertesként! Továbbá egy pályázati dokumentáció csak egy erőműegységre vonatkozhat és egy pályázó egy erőműegységre csak egy pályázatot nyújthat be (több pályázat esetén a legkésőbb beküldött fogadható el). A pályázat a hiánypótlás esetét kivéve nem módosítható, de a benyújtási határidőig visszavonható. A visszavonás lehetőségét a pályázat szigorítja a korábbiakhoz képest azzal, hogy csak a Hivatal által a pályázati kategóriánként közzétett visszavonási határárnál magasabb ajánlati árat tartalmazó pályázatok visszavonására van lehetőség. 

A benyújtást követően a MEKH informatikai rendszere ellenőrzi, hogy a dokumentáció sérülésmentesen megérkezett-e majd a beérkezéstől számított legfeljebb 1 munkanapon belül erről üzenetet küld a pályázónak. Ha a pályázó arról kap üzenetet, hogy a küldemény sérült, akkor 24 órán belül a meg kell ismételnie a beküldést, ez esetben pályázata az eredeti határidőben benyújtottnak minősül. 

Az ajánlati árat egy bontási dokumentumban kell feltüntetni, amelyet a megadott közjegyzői tanúsítvánnyal titkosítva, Microsec e-szignó program használatával külön csatolmányként kell beadni. 

Ajánlati biztosíték – csak bankgaranciával

Az ajánlati biztosíték összege a tervezett beruházási összeg (amely az erőműegység névleges teljesítőképessége és a pályázatban megadott fajlagos benchmark beruházási érték szorzata alapján számítandó) 1,5 százaléka. Az ajánlati biztosítéknak érvényesnek és hatályosnak kell lennie legalább a pályázati dokumentáció benyújtásának napjától legalább a benyújtási határidőt követő 8 hónapig. 

Az ajánlati biztosítékot bankgarancia formájában kell nyújtani. Az formai követelményeknek megfelelő kötelező érvényű mintákat a pályázat tartalmazza. A pályázat érvénytelen lesz, ha nem az ezeknek megfelelő igazolás kerül benyújtásra. 

A pályázati kiírás emellett a korábbihoz képest szigorítja, illetve pontosítja a nyertes pályázó személyében történő jogutódlás, illetve a pályázó értékesítésére vonatkozó korlátozásokat, szabályokat. 

A napelemes beruházásokkal, a tenderrel kapcsolatban jogi, adózási kérdése van?
Keresse szakértőinket!

A METÁR bontása, értékelése

A METÁR tender értékelését öttagú Értékelő Bizottság végzi. A pályázatok bontása a benyújtási határidőt követő harmadik napon történik, ezt követően a MEKH a bontási jegyzőkönyv alapján a pályázati adatokról közleményt ad ki. A benyújtási határidőtől számított 45 munkanapon belül a bizottság minden pályázatot megvizsgál mind a pályázat, mind a pályázó megfelelősége tekintetében. Amennyiben a dokumentáció nem teljeskörűen tartalmazza a szükséges adatokat és dokumentumokat, akkor a pályázó legfeljebb egy alkalommal lehetőséget kap a hiánypótlásra. Az ajánlati árra vagy az ajánlati biztosítékra vonatkozó információ nem pótolható utólag, ezek hiányossága, hibája érvénytelenséget eredményez. 

A hiánypótlási határidőt követő 30 nap elteltével kihirdetésre kerül az érvényes dokumentációk sorrendje pályázati kategóriánként, továbbá a javaslat a nyertessé, részben nyertessé vagy érvénytelenné nyilvánítandó, valamint az elutasítandó pályázatokra vonatkozóan. A MEKH az ezt követő 5 munkanapon belül közleményt tesz közzé a pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát illetően. Eredményes pályázat esetén ezt követő 15 munkanapon belül hivatalból indított hatósági eljárás keretében meghozott egyedi határozatokban rögzíti a benyújtott pályázatok nyertességét, érvénytelenségét vagy elutasítását. 

Nyertes pályázatok esetén a határozat tartalmazza a kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidőt, amely valamennyi pályázóra vonatkozóan a támogatási jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától számított 3 év. 

Hogyan lehet kérdéseket feltenni a METÁR tenderrel kapcsolatosan?  

A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket telefonon és elektronikus levélben lehet feltenni a MEKH felé. A pályázattal kapcsolatban beérkezett kérdések közül a jelentősebbekre, illetve a többször ismétlődőkre adott válaszok összefoglalását a MEKH honlapján is meg lehet majd találni. 

A 2021. évi zöld prémium tender kiírása több helyen tartalmaz az előző pályázathoz képest pontosítást, tisztázó, részletező szabályokat. Mindemellett, különös tekintettel arra is, hogy a pályázati rendszer alapjaiban nem változott, a korábbi pályázatban feltett kérdések is hasznos támpontot jelenthetnek a pályázók számára.

A pályázattal, napelemes beruházások megvalósításával kapcsolatos jogi, adózási kérdése van? Keresse szakértőinket, akik készséggel állnak rendelkezésére.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom