Mentés

Nagy érdeklődés mellett zajlott az idei METÁR tender

A zöld prémium rendszer keretében megújuló energiaforrásból származó villamosenergia támogatására kiírt idei METÁR tender túljelentkezés mellett zárult.

A zöldenergia támogatásra beérkezett pályázatokról a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) áltak közzétett első információk alapján a 2020. évi megújuló alapú villamosenergia tendert a várakozásoknak megfelelően jelentős érdeklődés és túljelentkezés övezte. A megújuló energiaszektor kiemelt jelentőségű pályázata – mely a KÁT, majd a METÁR-KÁT rendszer helyébe lépett - kapcsán közzétett adatok szerint minden kategóriában többszörös volt az érdeklődés. 

Az alábbiakban a beérkezett pályázatok leglényegesebb elemeit, valamint a végleges eredmény várható időbeli ütemezését gyűjtöttük össze.

A Metár tender főbb adatai

A Metár-pályázat alá tartozó erőművek két kategóriába kerültek besorolásra:

 • 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, 
 • valamint a legalább 1 MW, de legfeljebb 49,99 MW -os erőműegységekre. 

Az összesen kiosztható 800 millió forint értékű zöld prémium típusú támogatási összeg, illetve 390 GWh/év támogatott villamosenergia-mennyiség 1/4-3/4 arányban került a két kategória között felosztásra. Így a kisebb erőművek kategóriájában 40 GWh/év, a nagyobban 350 GWh/év a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség. A tenderben megengedett legmagasabb ajánlati ár 26,70 Ft /kWh volt. 

5,5-szeres túljelentkezés a 2020-as METÁR tenderen

Annak ellenére, hogy többféle megújulóenergia-típussal lehetett pályázni, pályázók túlnyomó többsége napelemes erőművet tervez építeni. A pályázó napelemes erőművek összteljesítménye 1335 MW. Kivételként viszont érkezett pályázat geotermikus és hulladéklerakóból származó depóniagázt hasznosító erőműre is.  A pályázók 2.145 GWh-ra igényeltek támogatást a kiosztható 390 GWh-val szemben a METÁR tender keretében.

A 2020. évi METÁR-tender ajánlatai jelentős árcsökkenést valószínűsítenek a 2019-es kiíráshoz képest. 

A 2019. évi METÁR-tender esetében az igényelt mennyiséggel súlyozott ajánlati átlagár 23,58 Ft/kWh volt, nyertes pályázóinak átlagos ajánlati ára végül a kis kategóriában 24,81 Ft/kWh, míg a nagy kategóriában 21,69 Ft/kWh lett. Ehhez képest a 2020 évi legalacsonyabb ajánlati ár 16,18 Ft/kWh, a legmagasabb 26,65 Ft/kWh, az igényelt mennyiséggel súlyozott ajánlati átlagár 20,66 Ft/kWh.

A zöldenergia-pályázat következő lépései

A pályázatok bontására 2020. október 20-án került sor, az ezt követő eljárási lépések röviden a következők lesznek:

 • Az értékelő bizottság a leadási határidőt követő 45 napon belül megvizsgálja, hogy a pályázók és a pályázatok megfelelnek-e a kiírás és a jogszabályok rendelkezéseinek.
 • Amennyiben valamely pályázat nem mindenben felel meg a feltételeknek, de hiánypótlásra alkalmas, úgy az értékelő biztosság a pályázót a hiányzó adatok és dokumentumok pótlására hívhatja fel 15 napos határidővel (az ajánlati ár és az ajánlati biztosíték hiánypótlására nincs lehetőség). 
 • Az értékelő biztosság összetett értékelési rendben megállapítja az érvénytelen pályázatokat, azokat a pályázatokat, amelyekben az összeszámítási szabályok alapján az erőmű igényelt névleges teljesítőképessége meghaladja a 49,99 MW-ot, megállapítja az azonos telephelyre tervezett erőműveket, kategorizálja a pályázatokat és ajánlati ár szerint sorrendbe helyezi azokat.
 • A hiánypótlási felhívások határidejének lejáratát követően az értékelő bizottság 20 napon belül összefoglaló jelentésben elkészíti a villamosenergia-pályázatok értékelését, majd további 5 munkanapon belül a MEKH honlapján közzéteszik, hogy a pályázat eredményes volt-e. 
 • Ezt követő további 15 munkanapon belül a MEKH egyedi határozatokban dönt a pályázatok kapcsán, valamint az eredményeket és az értékelő bizottság összefoglaló jelentését a honlapján közzéteszi.  

A fenti határidőket szem előtt tartva a METÁR-tender végleges eredményeire 2021 január végén számíthatunk. 

Az MEKH előrejelzése szerint a hazai beépített napelemes kapacitás (PV) 2030-ra minimum 6.000 MW lesz, 2040-re megközelítheti a 12.000 MW-ot, ebben a zöld prémium rendszer keretében kiosztott támogatások várhatóan továbbra is jelentős szerepük lesz. A termelés növekedése együtt fog járni a szabályozási kapacitások iránti igény bővülésével. Mivel az ellátásbiztonság garantálásához nélkülözhetetlenek a rugalmasan szabályozható, gyorsan indítható kapcsolt energiatermelő erőművek, így várható egy olyan ösztönzési rendszer megalkotása is, mely a menetrendezés pontosságát fogja javítani.

napelemes beruházások megvalósításával
kapcsolatos jogi, adózási kérdése van? Keresse szakértőinket.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom