Facebook image
Mentés

Nagy érdeklődés mellett zajlott az idei METÁR tender

A zöld prémium rendszer keretében megújuló energiaforrásból származó villamosenergia támogatására kiírt idei METÁR tender túljelentkezés mellett zárult.

A zöldenergia támogatásra beérkezett pályázatokról a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) áltak közzétett első információk alapján a 2020. évi megújuló alapú villamosenergia tendert a várakozásoknak megfelelően jelentős érdeklődés és túljelentkezés övezte. A megújuló energiaszektor kiemelt jelentőségű pályázata – mely a KÁT, majd a METÁR-KÁT rendszer helyébe lépett - kapcsán közzétett adatok szerint minden kategóriában többszörös volt az érdeklődés. 

Az alábbiakban a beérkezett pályázatok leglényegesebb elemeit, valamint a végleges eredmény várható időbeli ütemezését gyűjtöttük össze.

A Metár tender főbb adatai

A Metár-pályázat alá tartozó erőművek két kategóriába kerültek besorolásra:

 • 0,3 MW-nál nagyobb, de 1 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, 
 • valamint a legalább 1 MW, de legfeljebb 49,99 MW -os erőműegységekre. 

Az összesen kiosztható 800 millió forint értékű zöld prémium típusú támogatási összeg, illetve 390 GWh/év támogatott villamosenergia-mennyiség 1/4-3/4 arányban került a két kategória között felosztásra. Így a kisebb erőművek kategóriájában 40 GWh/év, a nagyobban 350 GWh/év a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyiség. A tenderben megengedett legmagasabb ajánlati ár 26,70 Ft /kWh volt. 

5,5-szeres túljelentkezés a 2020-as METÁR tenderen

Annak ellenére, hogy többféle megújulóenergia-típussal lehetett pályázni, pályázók túlnyomó többsége napelemes erőművet tervez építeni. A pályázó napelemes erőművek összteljesítménye 1335 MW. Kivételként viszont érkezett pályázat geotermikus és hulladéklerakóból származó depóniagázt hasznosító erőműre is.  A pályázók 2.145 GWh-ra igényeltek támogatást a kiosztható 390 GWh-val szemben a METÁR tender keretében.

A 2020. évi METÁR-tender ajánlatai jelentős árcsökkenést valószínűsítenek a 2019-es kiíráshoz képest. 

A 2019. évi METÁR-tender esetében az igényelt mennyiséggel súlyozott ajánlati átlagár 23,58 Ft/kWh volt, nyertes pályázóinak átlagos ajánlati ára végül a kis kategóriában 24,81 Ft/kWh, míg a nagy kategóriában 21,69 Ft/kWh lett. Ehhez képest a 2020 évi legalacsonyabb ajánlati ár 16,18 Ft/kWh, a legmagasabb 26,65 Ft/kWh, az igényelt mennyiséggel súlyozott ajánlati átlagár 20,66 Ft/kWh.

A zöldenergia-pályázat következő lépései

A pályázatok bontására 2020. október 20-án került sor, az ezt követő eljárási lépések röviden a következők lesznek:

 • Az értékelő bizottság a leadási határidőt követő 45 napon belül megvizsgálja, hogy a pályázók és a pályázatok megfelelnek-e a kiírás és a jogszabályok rendelkezéseinek.
 • Amennyiben valamely pályázat nem mindenben felel meg a feltételeknek, de hiánypótlásra alkalmas, úgy az értékelő biztosság a pályázót a hiányzó adatok és dokumentumok pótlására hívhatja fel 15 napos határidővel (az ajánlati ár és az ajánlati biztosíték hiánypótlására nincs lehetőség). 
 • Az értékelő biztosság összetett értékelési rendben megállapítja az érvénytelen pályázatokat, azokat a pályázatokat, amelyekben az összeszámítási szabályok alapján az erőmű igényelt névleges teljesítőképessége meghaladja a 49,99 MW-ot, megállapítja az azonos telephelyre tervezett erőműveket, kategorizálja a pályázatokat és ajánlati ár szerint sorrendbe helyezi azokat.
 • A hiánypótlási felhívások határidejének lejáratát követően az értékelő bizottság 20 napon belül összefoglaló jelentésben elkészíti a villamosenergia-pályázatok értékelését, majd további 5 munkanapon belül a MEKH honlapján közzéteszik, hogy a pályázat eredményes volt-e. 
 • Ezt követő további 15 munkanapon belül a MEKH egyedi határozatokban dönt a pályázatok kapcsán, valamint az eredményeket és az értékelő bizottság összefoglaló jelentését a honlapján közzéteszi.  

A fenti határidőket szem előtt tartva a METÁR-tender végleges eredményeire 2021 január végén számíthatunk. 

Az MEKH előrejelzése szerint a hazai beépített napelemes kapacitás (PV) 2030-ra minimum 6.000 MW lesz, 2040-re megközelítheti a 12.000 MW-ot, ebben a zöld prémium rendszer keretében kiosztott támogatások várhatóan továbbra is jelentős szerepük lesz. A termelés növekedése együtt fog járni a szabályozási kapacitások iránti igény bővülésével. Mivel az ellátásbiztonság garantálásához nélkülözhetetlenek a rugalmasan szabályozható, gyorsan indítható kapcsolt energiatermelő erőművek, így várható egy olyan ösztönzési rendszer megalkotása is, mely a menetrendezés pontosságát fogja javítani.

napelemes beruházások megvalósításával
kapcsolatos jogi, adózási kérdése van? Keresse szakértőinket.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom