Facebook image
Mentés

Társadalombiztosítási ellátások: családtámogatások

A családalapítás súlyos anyagi terhet róhat a leendő szülőkre, ugyanakkor a társadalom számára is fontos lépést jelent, éppen ezért az állam próbál kedvező feltételeket biztosítani a gyermeket vállaló és nevelő szülők számára. A magyarországi szabályozás többféle ellátást és támogatást tud nyújtani, amelyek egy része alanyi jogon illeti meg a jogosultakat, míg mások jogszabályi feltételekhez kötöttek.

A magyarországi családtámogatási rendszer a TB-ellátások részeként az alábbi elemekre épül: 

Megnevezés

Igénylési határidő

Folyósítási időszak

Folyósító szerv

Anyasági támogatás

A szülést követő hat hónapon belül

Egyszeri juttatás

Államkincstár

Családi pótlék (nevelési -/iskoláztatási támogatás)

Visszamenőleg legfeljebb két hónapra

A gyermek születésétől a tankötelezettség teljes időtartamára. *

Államkincstár

Csecsemőgondozási díj (CSED)

Visszamenőleg legfeljebb hat hónapra

A szülés napjától vagy a szülés várható időpontját megelőzően max. 28 nappal hamarabb, 168 napig jár.

Államkincstár/

TB kifizetőhely

Gyermekgondozási díj (GYED)

Visszamenőleg legfeljebb hat hónapra

A CSED lejártát követően a gyermek 2 éves koráig, ikreknél 3 éves korig.

Államkincstár/

TB kifizetőhzly

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Visszamenőleg legfeljebb két hónapra

A gyermek 3 éves koráig, ikreknél a tankötelessé válás évének végéig, súlyosan fogyatékos gyermeknél a 10. életév betöltéséig.

Államkincstár

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Visszamenőleg legfeljebb két hónapra

A támogatás a legfiatalabb gyermek 3 éves korától a 8. életévének a betöltéséig jár.

Államkincstár

*  (Cst. 7. §)  „A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.”

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás egy egyszeri állami támogatás. Erre a szülést követően az anya jogosult, ha a várandóssága alatt legalább 4 alkalommal részt vett várandósgondozáson.

Az anyasági támogatás fix összegű, a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, ikergyermekek esetén 300 százalékával egyezik meg. 2019-ben a legkisebb öregségi nyugdíj összege 28.500 forint, így az anyasági támogatás 64.125 forint, ikergyermekek esetén 85.500 forint.

A támogatást az igénylő lakóhelye szerinti illetékes járási hivatalnál kell igényelni egy formanyomtatvány kitöltésével. Fontos, hogy az igényt 6 hónapra visszamenőleg lehet benyújtani, vagyis a gyermek születését követően 6 hónapig.

Csecsemőgondozási díj (CSED)

A csecsemőgondozási díj (CSED) a szülési szabadság időtartama alatti jövedelemkiesés pótlására hivatott. A CSED-re alapvetően az anya jogosult, ha a gyermek születését megelőző 2 éven belül 365 napon keresztül biztosított volt (nem kell folyamatosnak lennie) és a szülés napján biztosított, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik a gyermek.

Az anya helyett jogosult lehet CSED ellátásra (Ebtv. 40. §): 

1.Az a nő/férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette. 

2.A vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal, vagy a felügyeleti joga megszűnt.

3.A vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák.

A CSED a szülési szabadság időtartamára jár, ami 24 hét, azaz 168 nap. A CSED-et legkésőbb a gyermek születésének napjától lehet igényelni, de lehet a szülést megelőzően legfeljebb négy héttel is, hasonlóképpen a szülési szabadsághoz.

A CSED megállapításakor a személyijövedelemadó-előleg megállapításához, az állami adóhatóság felé bevallott, pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képző – amely után a magánszemély 3 százaléknyi egészségbiztosítási járulékot fizet – jövedelmet kell figyelembe venni. 

A CSED összege a kezdetét megelőző három hónaptól visszafelé kiszámolt 180 naptári napi jövedelem alapján kerül megállapításra. Az egy napra jutó jövedelem 70 százaléka adja az ellátás napi összegét. A megállapított napi összeg bruttó összeg, vagyis személyi jövedelemadót kell vonni belőle, viszont járulékokat nem. 

Az ellátást írásban (nyilatkozat kitöltésével) kell igényelni a biztosított foglalkoztatójánál. A nyilatkozat mellé a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát is csatolni kell, amennyiben az már kiállításra került. Ha a gyermek születése előtt kérik az ellátást, akkor a gyermek várható születési idejét a várandósgondozási könyv másolatával vagy a háziorvos által kell igazolni.

A CSED-et van lehetőség utólag igényelni, azonban a visszamenőleges igény legfeljebb 6 hónap lehet, azaz az igénylést a 6. hónap első napjáig be kell nyújtani. Fontos feltétel, hogy a CSED folyósítása idején az ellátásban részesülő nem folytathat keresőtevékenységet. (Kivételt képeznek ez alól a nevelőszülői jogviszonyosok.)

Az ellátás folyósításának kezdetét követően az ellátásban részesülő határozat formájában kap tájékoztatást az ellátás részleteiről a folyósító szervtől (KORMÁNYHIVATAL, vagy TB kifizetőhely).

Családi pótlék

A családi pótlékra jogosult a gyermek után a vér szerinti szülő, annak házastársa/élettársa, nevelőszülő, gyám, illetve ideiglenes felügyeletet gyakorló szülő. 

A családi pótlék összege gyermekenként eltérő:

 • 1 gyermek esetén 12.200 forint, 
 • 2 gyermek esetén gyermekenként 13.300 forint, 
 • 3 vagy több gyermek esetén gyermekenként 16.000 forint. 

Az ellátás összegét befolyásolja még a szülők száma is, ugyanis, ha a gyermeket egyedülállóként neveli a támogatásra jogosult, akkor a támogatás összege:

 • 1 gyermek esetén 13.700 forint, 
 • 2 gyermek esetén gyermekenként 14.800 forint, 
 • 3, vagy több gyermek esetén gyermekenként 17.000 forint.

A támogatást szintén a lakóhely szerinti illetékes járási hivatalnál lehet igényelni az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

Az egyes családtámogatási ellátásoknál feltüntetett összegeket a 2019. évi hatályos jogszabályi feltételek alapján adtuk meg.  

Háttérszabályok:

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról,

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom