Facebook image
Mentés

Társadalombiztosítási alapok

A társadalombiztosítási ellátások egy cég képviselőjeként és magánszemélyként is érintenek bennünket. Sorozatunkban a társadalombiztosítás szerteágazó egységeivel foglalkozunk, kitérünk majd a fogalmak és eljárási rendek menetére és a rendszerszintű, a cégeket érintő folyamatok bemutatására is.

A társadalombiztosítás a társadalom közös kockázatvállalásán alapuló kötelező biztosítási rendszer. Az állam által működtetett szociális ellátórendszer része, amelynek fenntartásához társasági és állampolgári oldalról is járulékokkal és különböző befizetési formákkal kell hozzájárulni.

A társadalombiztosítási ellátások rendszere

A társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátások két nagy csoportban, az egészségbiztosítás, illetve a nyugdíjbiztosítás keretében vehetők igénybe. Ezek mellett a rendszer ellátásokat nyújt a megváltozott munkaképességű biztosítottak számára is.

Egészségbiztosítási ellátások

Nyugdíjbiztosítási ellátások

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Egészségügyi szolgáltatások

Pénzbeli ellátások

Baleseti ellátások

Saját jogú ellátások

Hozzátartozói ellátások

Rehabilitációs ellátás, Rokkantsági ellátás

Baleseti egészségügyi szolgáltatás

Baleseti pénzbeli ellátás

Sima

Baleseti

Természetbeni ellátások

Táppénz,

CSED, GYED

Természet-beni ellátások

Baleseti táppénz, Baleseti járadék

Öregségi nyugdíj

Özvegyi nyugdíj, Árva-ellátás

 

A társadalombiztosítási rendszerben a biztosítás, illetve a biztosított fogalmának pontos meghatározása különösen fontos, hiszen a biztosítottak a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek, így a természetbeni ellátáson (egészségügyi szolgáltatás) túl a pénzbeli ellátásokra is. Fontos azonban azzal is tisztában lenni, hogy a biztosítás megléte mellett az egyes ellátások kapcsán a jogosultságnak további feltételei lehetnek, amelyeket külön is meg kell vizsgálnunk!

Kik biztosítottak a TB-rendszerben?

Azokat a személyeket kell a társadalombiztosítási rendszerben biztosítottnak tekinteni, akik járulékfizetés mellett valamilyen jogviszonyban állnak. Ezeket a jogviszonyokat a társadalombiztosításról szóló törvény (Tbj 5. §.) pontosan meghatározza, így a biztosítottak közé sorolódnak az: 

 • alkalmazottként dolgozó, 
 • szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő,
 • tanulószerződés alapján szakképzőiskolai tanulmányokat folytató,
 • álláskeresési támogatásban részesülő, 
 • nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó, 
 • egyházi személyek, 
 • mezőgazdasági őstermelő, 
 • egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, *
 • választott tisztségviselő, 
 • főállású kisadózó, 
 • állami projektértékelő státuszú személyek.

Ki foglalkoztató a TB rendszerben?

Foglalkoztatónak minősülbármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, amennyiben biztosítottat foglalkoztat.

A társadalombiztosítás az annak alapjául szolgáló jogviszonnyal egyidejűleg, a törvény erejénél fogva jön létre. Ennek érvényesítése érdekében a foglalkoztatót bejelentési, nyilvántartási, járulék-megállapítási és levonási, járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettség terheli. A biztosítás megszűnik, ha az alapjául szolgáló jogviszony is megszűnik.

(*Akkor lesz biztosított a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, ha az egy napra eső jövedelme eléri a tárgyhó első napján érvényes minimálbér 30 százalékának harmincad részét, vagyis 2019. január 1-jétől a 149.000 forintos minimálbérre tekintettel a biztosítási kötelezettség a havi 44.700forintos jövedelem esetén áll fenn.)

Háttérszabályok: 

(Tbj.) 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

(Ebt.) 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

(Tny.) 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom