Facebook image
Mentés

Jogvesztő határidő közelít a csoportos társasági adóalanyiság választásnál!

A csoportos társasági adóalanyiság választása számos vállalatcsoport számára előnyös lehet, ezért érdemes fontolóra venni a következő hetekben az erre irányuló döntést. A csoportos társasági adóalanyiságot a NAV engedélyezheti, a november 1.-20. között benyújtott kérelmek alapján.

A csoportos tao-alanyiság választásának feltételei behatárolják a potenciális igénybe vevők körét, mivel egyidejűleg több feltételnek is meg kell felelni a leendő csoporttagoknak:

 • belföldi illetőségű adózónak minősülő gazdasági társaságok,
 • amelyek között legalább 75 százalékos arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási viszony áll fenn, továbbá
 • mérlegfordulónapjuk és a könyvvezetésük szabályai azonosak.

A csoportos adóalanyiság létrejötte

A csoportos társasági adóalanyiság a NAV engedélyével jön létre a leendő csoporttagok közös, írásos kérelmére, amelyet ebben az évben jogvesztő határidőként 2019. november 1-je és 2019. november 20-a között lehet benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni a csoportképviselőt, aki majd a csoportazonosító szám alatt teljesíti a tao-csoport adókötelezettségét és gyakorolja adózói jogait. A 19T118. számú adatlapon lehet jelezni az adóhatóság felé ezen kérelmet. Az újonnan alakuló csoporttagok is tagjai lehetnek a csoportos társasági adóalanynak, rögtön megalakulásuktól fogva.

Az adókötelezettség teljesítése

A csoportos tao-alanyiság a gyakorlatban azt jelenti, hogy a csoporttag az egyedi adóalapjáról adóévenként levezetést készít, és erről az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot tesz a csoportképviselő felé, majd ezekről az adatokról a csoportképviselő a csoport adóbevallásában adatot szolgáltat a NAV-nak. 

Nézzük meg a legfontosabb előnyöket, hogy kinek érdemes ezt választani és milyen szempontokat kell mérlegelni a következő időszakban?

1. A csoporttagok veszteségei a tao-csoporton belül érvényesíthetők

A csoport adóalapja a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege, amelyet a csoportos adóalanyiság elhatárolt veszteségére vonatkozó speciális szabályok szerint csökkenteni lehet, így a tagok egymás között érvényesíthetik a tao-csoport tagjaként keletkezett veszteségeiket. A csoport, illetve a csoporttagok által egyedileg érvényesített elhatárolt veszteség mértéke együttesen nem haladhatja meg az elhatárolt veszteség érvényesítése nélküli egyedi pozitív adóalapok összegének 50 százalékát.

Megjegyzendő, hogy a csoportos adóalanyiságot megelőzően keletkezett elhatárolt veszteség nem vész el, viszont azt csak az a csoporttag veheti figyelembe az egyedi adóalap meghatározása során, akinél ez a veszteség keletkezett. Az 50 százalékos korlát itt is érvényesül mind az egyedi, mind pedig a csoportszintű adóalap megállapítása során. 

2. Az elhatárolt veszteség felhasználására 5 évig van lehetőség tao-csoporton belül

A csoportos adóalanyiság alatt keletkezett elhatárolt veszteség a keletkezése adóévében és az azt követő öt adóévben számolható el a csoport adóalapjának csökkentéseként, a csoportképviselő döntése szerinti megosztásban, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. 

3. A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek transzferár mentesek

A csoportos társasági adózás legnagyobb hozadéka, hogy a tao-csoport tagjai között megvalósuló ügyletek vonatkozásában a csoporttagok mentesülnek a transzferár szabályok alkalmazása alól. Tehát a csoporttagok a társasági adó vonatkozásában nem lesznek kötelesek a szokásos piaci árat megállapítani és ettől való eltérés esetén az adóalapot módosítani, valamint ezen ügyleteket dokumentálni. A TAO tv. szerinti transzferár dokumentációs kötelezettséget csak a csoport szintjén (vagyis a csoporton kívüli kapcsolt vállalkozások viszonylatában) kell teljesíteni. 

Fontos, hogy ezt a könnyítést mégsem lehet alkalmazni, ha a csoporttaggá válást megelőzően valamelyik fél által alkalmazott TAO alap módosítást a másik fél „nem követte le”, azaz a másik fél nem alkalmazott ilyen korrekciót.  

4. Kamatlevonhatóság limitekkel

Az új kamatlevonás-korlátozási szabály értelmében a csoportos alanyiság választása akár kedvezőtlen is lehet a csoport számára, mivel a 939.810.000 forintos értékhatár együttesen vonatkozik a csoportos társasági adóalany azon tagjaira, amelyek nettó finanszírozási költséggel rendelkeznek. A növelő tétel meghatározása során először a csoportszintű finanszírozási költséget kell hasonlítani a csoportszintű összesített EBITDA 30 százaléka, illetve a 939.810.000 forint közül a magasabb összeghez. Ha a finanszírozási költségek ezt meghaladják, akkor ez a rész, mint növelő tétel kerül megosztásra az érintett csoporttagokra, az egyes tagok EBITDA arányában. Mindenképpen érdemes tehát előzetesen megvizsgálni, hogy a leendő csoport, illetve a csoporttagok mennyire érintettek a korlátozásban. 

5. Az adókedvezmények felhasználása

A tao-csoport az adókedvezmények érvényesítése szempontjából egyetlen adózónak minősül.  A csoport adókedvezményt akkor vehet igénybe, ha az adókedvezményre vonatkozó feltételeknek való megfelelést egy csoporttagja vállalja és e csoporttag a feltételeket ténylegesen teljesíti. A tao-csoport a jogosult csoporttagra vonatkozóan egyedileg alkalmazza a 80 és 70 százalékos érvényesítési korlátokat, az adókedvezmény feltételéül szolgáló bejelentést a csoportképviselő teheti meg. A csoporttag csoporttagsága előtti adókedvezményét a tao-csoport tagjaként továbbra is érvényesítheti, amennyiben a kedvezmény feltételeinek csoporttagként is megfelel.

Összességében, a csoportos társasági adóalanyiság inkább potenciális előnyöket jelent, mint hátrányt a feltételeknek megfelelő vállalatok számára (feltéve, hogy a kamatlevonhatóság korlátozásában a társaságok nem érintettek),ezért mindenképpen javasolt megfontolni a csatlakozást ehhez a modern törekvéshez, a célzott előnyök mielőbbi kiaknázása érdekében!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom