Facebook image
Mentés

Még egyszerűbb lesz az adózás?

A Nemzetgazdasági Minisztérium előterjesztette az adózást, adóigazgatási eljárás rendjét érintő törvényjavaslatokat. Ezek célja az adóigazgatás egységes újraszabályozása, az ügyfélbarát adóhatóság „szolgáltatójellegének” elősegítése, az adminisztrációs terhek és a bürokrácia csökkentése úgy, hogy a költségvetés bevételi érdekei se sérüljenek. A törvénytervezetek elfogadásuk esetén 2018. január 1-től lépnek hatályba. A javaslatokat böngészve egyetérthetünk a szaktárcával, új korszak kezdődhet jövőre az adózásban: az adózó és az adóhatóság kapcsolatát érintő fontos változásokra számíthatunk!

Egységes Art. kódex helyett több törvény és leendő rendelet 

Ha a szabályozást, valamint az életbe lépő új, illetve megmaradó szabályokat részleteiben kezdjük vizsgálni, már nem jelenthető ki annyira egyértelműen, hogy az egyszerűsítés januártól az adóztatás valamennyi területére igaz lesz. A szabályozási koncepció továbbra is megmarad: az egységes kódexjellegű szabályozás helyett több törvényben lesz rögzítve, hogy az egyes adózási kérdésekben az adózókat és az adóhatóságokat milyen jogok illetik meg és milyen kötelezettségek terhelik. 

 Az adóigazgatási rendtartás (Air.) alapvetően olyan általános eljárási szabályokat tartalmaz, amelyek az adóhatósági eljárások egészére, különösen az adóellenőrzésekre jellemzőek. Az egyes adókötelezettségekre vonatkozó adóigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó speciális részletszabályokat azonban külön törvényben kereshetjük a jövőben, azokat az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) fogja tartalmazni. Nehézséget fog okozni a vállalkozások számára annak lekövetése, hogy mikor melyik törvényt kell megnézni az adózási teendők megismerése érdekében. Emellett a jogalkalmazást nehezítő körülmény lesz, hogy egyes részletszabályok az adott jogterület anyagi jogszabályába – például Áfatörvény, Szja-törvény – fognak átkerülni a jelenlegi Art.-ből. Sőt, a végrehajtási szabályokat is külön törvényben kereshetjük ezentúl! Vagyis az adózók továbbra is több jogszabály egyidejű értelmezésére és alkalmazására kényszerülnek. 

Kattintson, és tudja meg, cége készen áll-e a GDPR-ra!

Az adózókat érintő rendelkezések több ponton szigorodnak 2018-tól

Ugyan rövid idő állt rendelkezésre a véleményezésre, de a nyáron társadalmi vitára bocsátott tervezetekhez számos építő jellegű észrevétel, szakmai javaslat érkezett. A parlament elé beterjesztett törvényjavaslatok soraiban ezekből néhány felbukkan, összességében azonban majdhogynem változatlan formában, kevés módosítással kerültek előterjesztésre a törvénytervezetek. 

Kétségtelen, hogy a tájékoztatóban ismertetett példákon túl is módosultak az eredeti tervezetek – például a biztosítási intézkedés során a kiutalás engedélyezése –,  azonban számos lényegi javaslat nem került meghallgatásra.

Többek között

 • a képviseletre vonatkozó szabályok átgondolását,
 • a nemzetközi információcsere keretében beszerzett információk (dokumentumok) adózó általi megismerhetőségét korlátozó szabály módosítását,
 • a bizonyítási szabályok enyhítését, illetve kellő részletességgel történő rögzítését érintő észrevételek.

Továbbá

 • a szigorúbb bizonyítási és jogorvoslati eljárások szabályainak enyhítését szorgalmazó,
 • a becslés új szabályainak elnagyolt voltát jelző,
 • illetve az EKAER-szabályozás és az adatszolgáltatás szabályainak külön jogszabályba helyezését, 
 • a pénzügyi képviselet szabályainak újragondolását,

és számos egyéb kérdéskört érintő jelzések mellőzésre kerültek.

A tervezetek alapján az ellenőrzési szabályok továbbra is az adózók hátrányára billenek át, a határidők rövidülnek, de ezzel párhozamosan az adózók garanciális eljárási jogai, így jogorvoslati lehetőségei is szűkebb térre korlátozódnak. Ahogy korábbi bejegyzésünkben is kifejtésre került, a feltételes adóbírság intézményét sem lehet egyértelműen az adózói kedvezményként beállítani

Új szolgáltatások és adminisztrációs teher

Az NGM tájékoztatójában kiemelt helyet kaptak azok a szolgáltatások, amelyek az adózók életét, adózását fogják könnyíteni. E körben említendő

 • a kezdő vállalkozások mentorálása,
 • a támogató eljárások, mint új jogintézmények,
 • a bejelentési kötelezettségek teljesítésének egyszerűsítése, illetve
 • az egyre szélesebb körben alkalmazott és választás szerint alkalmazható elektronikus kapcsolattartás.

Szintén bővül a NAV által tájékoztatási célból közzétett adatok köre, amely az adózók jogkövető és kellően körültekintő eljárását segíti. A kiemelt új szolgáltatások, jogintézmények valóban példaértékűek, az adózók önkéntes jogkövetését segítik. Az új eljárási törvények ugyan számos jogintézményt megszüntetnek, azonban legalább annyi új (gyakorlatban nem kiforrott) jogintézménnyel leszünk gazdagabbak. 

A jelentős engedményként kiemelt feltételes adóbírság kedvezménye a vállalatok szemszögéből kétélű fegyvernek tűnik, melynek hosszabb távú következményei sok kérdést vetnek fel.

A bürokráciacsökkentés keretében számos bonyolult jogintézmény megszüntetésére (például fokozott adóhatósági felügyelet, adószám felfüggesztés és mulasztási bírság tényállások) sor kerül, ami kedvező változást jelent. Ugyanakkor a törvényjavaslatokkal összefüggő törvénymódosítások szükségességét szintén említi a közlemény, amely tovább bonyolítja az egyébként sem könnyen átlátható jogszabályi rendszert. Összességében a törvényjavaslatok az adózók adminisztrációs terhein jelentősen nem csökkentenek, a bonyolult szabályozás miatt e teher valójában néhány területen inkább növekedni fog.  

Aki  akarta, de eddig sem értette, ezután sem biztos, hogy megérti

Blogsorozatunkban már az új eljárási rend életbe lépése előtt szakmai segítséget kívánunk nyújtani azoknak, akik a 2018. január 1-től várhatóan hatályba lépő rendelkezésekre fel szeretnének készülni. Érdemes tisztán látni, hogy milyen változások lépnek életbe az adóellenőrzések, jogorvoslati lehetőségek és az adóhatósággal való kapcsolattartás terén.  

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom