Facebook image
Mentés

Reklámadó visszajár. De mennyi és hogyan?

Ha a reklámadótörvény módosítását elfogadja a parlament, az adókulcs a reklámközzétevők esetén 2017 júniusától 7,5 százalékra emelkedik. A hatályba lépő törvényből számos egyéb következmény adódik, amellyel minden reklámközzétevőknek tisztában kell lennie.

Kit érint most a reklámadó változása? 

A változás a reklámközzétevőket érinti majd, a szabályváltozások többrétűek. A reklámközzétevők 100 millió forintos árbevételhatárig 0, e fölött 5,3 százalékos kulccsal voltak kötelesek árbevételük után reklámadót fizetni, eddig. A bevételre számított progresszív adókulcsú adóztatást azonban az EU az európai szabályozással ellentétesnek minősítette, így mindenképpen szükség van a hazai szabályozás módosítására. Az Európai Bizottság arra kötelezte Magyarországot, hogy a reklámközzétevőket érintő adóztatásban biztosítsa, hogy minden vállalkozás egyenlő elbírálás alá essen. A Bizottság határozati álláspontja szerint a sávos adókulcs alkalmazása nem elfogadható, Magyarországnak egységes kulcsot kell alkalmaznia, vagy el kell törölnie az adót. További követelményként fogalmazta meg a Bizottság, hogy a reklámadó kapcsán megvalósult tiltott állami támogatást vissza kell fizettetni a vállalkozásokkal.

A reklámmegrendelőknél nincs változás a reklámadó mértékében és a kötelezettségek teljesítésében, a reklámköltségeik után kötelesek továbbra is 5 százalék adót fizetni. Az adott hónapban kézhez vett reklámköltségszámlákból azokat kell figyelembe venniük, ahol nincs nyilatkozat a közzétevőtől, hogy az adót megfizette, vagy a reklám megrendelőjét a szabályozás egyébként mentesíti a fizetési kötelezettség alól. Továbbra is a havi összesített, nyilatkozattal nem lefedett reklámköltés 2,5 millió forintot meghaladó részét kell a reklámadó alapjaként figyelembe venni. 

Egységes reklámadókulcs, mentességi határral a reklámközzétevőknél

A Bizottság az 5,3 százalékos adókulcsról kimondta, hogy az valamennyi cég egységes adóztatásánál alkalmazandó, ugyanakkor döntési szabadságot hagyott Magyarországnak arra, ha ennek mértékétől el kívánna térni.  Egy kikötést fogalmazott meg a Bizottság: a bevételre vetített egykulcsos adónak egységesen mindenkire érvényesnek kell lennie, méghozzá a reklámadó bevezetésétől kezdődően. 

A törvénymódosítási javaslat a reklámközzétevők adózásának egységesítésére többlépcsős választ ad:

 1. Visszamenőlegesen 2017. január 1. és 2017. június 30. között a reklámközzétevők által fizetendő reklámadó kulcsa 0 százalékra módosul a törvény hatályba lépését követően. 
 2. 2017. július 1-től  a reklámközzétevők 7,5 százalékos adókulccsal adóznak.  
 3. A 2017. június 30-ig lezárult – azaz a 2014, 2015, 2016-os – adóévekre megfizetett reklámadót a cégek adótúlfizetésként vehetik figyelembe, illetve az ezekre az évekre még meg nem fizetett reklámadót nem kell megfizetniük. Ezzel az összetett lépéssel a módosításokat követően a reklámadó-előírás lényegét tekintve megfeleltethető annak az Uniós elvárásnak, hogy a reklámközzétevők teljes köre egyenlő elbírálás alá essen. 

A javaslat nem feledkezett meg a 100 millió forintot el nem érő reklámközzétevőkről, ők de minimis támogatásnak minősülő adómentességet kapnának, ezzel megvalósulna az EU által kért változtatás.

Mi lesz a túlfizetéssel? 

Az adófizetésre kötelezetteknek a szokásos háromlépcsős – adómegállapítás, adóbevallás és adómegfizetés – kötelezettséget kell teljesíteniük. A szabályváltozás az első két kötelezettség alól nem ad felmentést a reklámközzétevők számára, vagyis az adómegállapítást és az adóbevallást ezen évek tekintetében is meg kell tenniük, ha mindeddig nem került rá sor. 

A korábban megfizetett adót az adóhatóság a reklámközzétevők adófolyószámláján megjeleníti, ennek következtében a cégek a későbbiekben szabadon rendelkezhetnek az összeg felett. A cég a túlfizetés összegét az általános szabályok szerint kérheti kiutalni bankszámlájára, vagy átvezettetheti más adónemre, illetve az adott számlán tartva későbbi reklámadó-kötelezettségével állíthatja szembe, így csökkentve esedékes befizetésének összegét. 

A reklámadó módosítása hatással van a társasági adóra is! 

A reklámadó megfizetését a reklámközzétevő cégek az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként számolhatták el, érvényesíthették az éves társasági adóbevallásukban. 

2017-ben a túlfizetésként jóváírásra kerülő túlfizetést egyéb bevétel címen kell majd az érintett cégek könyveiben kimutatni. A TAO-kulcsok csökkentése miatt azonban a visszafizetett összegekre most egységesen 9 százalékos adóterhet kell megfizetniük a médiacégeknek, szemben a korábban hatályos 10, illetve 19 százalékkal. Így a korábbi, ráfordításként elszámolt adó és a mostani jóváírás miatti adófizetési többlet pozitív szaldóval zárul a cégek számára.  Érdekességként azt is meg kell jegyezni, hogy azok a cégek, amelyek korábban magasabb kulccsal adóztak – 500 millió forintos TAO-alap feletti cégek* – még jobb helyzetbe kerülnek, mint kisebb versenytársaik, amit az alábbi táblázattal lehet a legegyszerűbben szemléltetni.  

 

Korábban befizetett

reklámadó összege

(forint) 

A reklámadó hatása

a TAO-ra

ha a cég a korábbi 10% TAO kulcs

szerint adózott

(forint)

A reklámadó hatása a TAO-ra

ha a cég a korábbi

19% TAO kulcs

szerint adózott*

 (forint)

A túlfizetésként visszakapott reklámadó hatása a TAO-ra

9% TAO kulcs mellett

2017-ben

(forint)

A cég

1 milliárd

100 millió

190 millió

90 millió

B cég

100 millió

10 millió

-           

9 millió

Adócsökkentés 2017-ben, adóemelkedés 2018-ban 

A 2017. januártól hatályos 0 százalék, illetve a július elsejétől hatályba lépő 7,5 százalékos adókulcs már önmagában az adókötelezettség csökkentését hozza 2017-re. Kiszámítható, hogy a változások effektív adóteher-csökkenést eredményeznek 2017-ben, mivel a módosítás évében az adókulcsemelés ellenére az éves átlagos adóterhelés 3,75 százalék lesz. Az adókulcsváltozásból fakadó tehernövekedést ugyanakkor részben mérsékelni fogja az, hogy a módosítást követően a saját célú reklámkiadások után már nem kell reklámadót fizetniük a cégeknek, ami nem csak adófizetési könnyítést jelent, de az ezzel kapcsolatos adminisztratív terhektől is megszabadulnak a cégek.   

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a tervezett módosítás nem érinti az adóelőleg megállapításával és megfizetésével kapcsolatos adókötelezettségeket! Az adóhatóság minden vállalkozás számára a reklámadó-előlegről benyújtott bevallásban szereplő összeget fogja  az esedékességi időpontokban (július 20. és október 20.) előírni. Mivel a 2017-es évben teljesítendő adóelőlegeket még a régi szabályok (éves 5,3 százalékos adókulcs, saját célú reklám közvetlen költségének hozzászámítása az adóalaphoz) szerint kellett kiszámítani, várhatóan sok cégnek kevesebb adót kell majd fizetnie 2017-ben, mint amit az adóelőlegről szóló bevallásban feltüntetett. Érdemes a vállalkozásoknak utánaszámolni, és ahol az eltérés jelentős mértékű, ott az adóhatóságtól kérni a fizetendő adóelőleg módosítását. 

2018-tól viszont a mentességi határ felett az érvényes adókulcs 7,5 százalék, amely önmagában viszont magasabb terhet fog jelenteni az érintett cégek számára. 

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom