Facebook image
Mentés

Külföldi cégek magyarországi foglalkoztatottainak adó és járulékfizetési kötelezettségei

Október 12. a bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozások társadalombiztosítási és szociális hozzájárulási adó kötelezettségének bevallási és befizetési határideje is.

Munkavállalóik kapcsán azoknak a külföldi vállalkozásoknak is adó és járulékfizetési kötelezettsége keletkezhet Magyarországon a NAV felé, amelyek egyébként itt nem bejegyzésre kötelezettek. Nem véletlen, hogy évről-évre az adóhatóság is felhívja a figyelmet erre a teendőre. 

Mely társaságok kötelezettek Magyarországon bejegyzésre? 

Néhány olyan eset kivételével, amely nem igényli alkalmazottak Magyarországi tevékenységét, csak meghatározott letelepedési formák keretében (pl.: egyéni vállalkozás, fióktelep, kereskedelmi képviselet, belföldi székhelyű gazdasági társaság, stb.) végezhetnek külföldiek Magyarország területén gazdasági célú letelepedés keretében önálló és üzletszerű gazdasági tevékenységet. A külföldiek gazdasági célú letelepedése alatt a Magyarország területén önállóan, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági tevékenység tényleges és huzamos folytatása értendő, az erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, illetve rögzített felszerelés vagy berendezés útján.

Mely munkavállalókat kell bejelentenie a magyarországi bejegyzésre nem kötelezett külföldi cégnek?

Tehát azon külföldi vállalkozásoknak, amelyek a fentiektől eltérő tevékenységükhöz:

  • Magyarország területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkavállalót foglalkoztatnak, vagy 
  • külföldön olyan munkavállalót foglalkoztatnak, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján a magyar társadalombiztosítás hatálya alá tartozik,

fel kell készülniük magyarországi bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettségeik teljesítésére.

Mennyi adót és járulékot kell megfizetni?

Ilyen esetben a külföldi foglalkoztató a munkavállalónak kifizetett Magyarországon adóköteles jövedelem után 10 százalék nyugdíjjárulékot, valamint 8,5 százalék egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot (TB járulékot) köteles megállapítani és levonni, majd az őt terhelő 27% mértékű szociális hozzájárulási adóval (továbbiakban: Szocho) együtt a NAV felé megfizetni. Tekintettel arra, hogy ezen külföldi vállalkozók nem rendelkezhetnek Magyarországon sem telephellyel, sem pedig fiókteleppel, így nem válnak kötelezetté a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás fizetésére.

Milyen módon kell befizetnie a járulékokat és adókat a magyarországi bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztatónak?

A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelentési, TB járulék és Szocho fizetési, valamint bevallási kötelezettségét a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, annak hiányában pénzügyi képviselője, vagy közvetlenül saját maga köteles teljesíteni.

Abban az esetben, ha a külföldi vállalkozás közvetlenül saját maga teljesíti fenti kötelezettségeit, a biztosítás kezdetét megelőzően köteles az állami adóhatóságnál bejelentkezni. E bejelentkezés elmulasztása esetén a foglalkoztatott természetes személy biztosításával összefüggő bejelentési, TB járulék és Szocho fizetési, valamint bevallási kötelezettség a foglalkoztatottat terheli és ő viseli a kötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket is.

Az adóbevallási kötelezettség havonta 12.-ig teljesítendő!

Függetlenül attól, hogy ki teljesíti a külföldi vállalkozás magyarországi adókötelezettségeit, a TB járulék és a Szocho kötelezettséggel összefüggő elektronikus bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségnek havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell eleget tenni a NAV felé. Abban az esetben, ha a foglalkoztatott Magyarországon személyi jövedelemadó fizetésre válik kötelezetté, abban az esetben Szja előleg fizetési kötelezettségének saját maga köteles eleget tenni negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig, ugyanis a külföldi vállalkozás – lévén nem minősül az Szja törvény szempontjából kifizetőnek – nem tudja az Szja előleget levonni, bevallani és befizetni a munkavállaló helyett.

Mivel rendszeresen nyújtunk segítséget a magyarországi tevékenységet tervező, illetve folytató külföldi vállalkozások számára az adókötelezettségeik előzetes feltárásában, illetve azok havi szintű teljesítésében, megalapozottan mondhatjuk, hogy mélyreható elemzést igényel annak meghatározása, hogy egy külföldi vállalkozás magyarországi tevékenysége milyen formában végezhető, illetve, ha bejegyzésre nem is válik kötelezetté, de keletkezik-e Magyarországon adó és járulékfizetési kötelezettsége munkavállalóival kapcsolatban. 

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom