Facebook image
Mentés

Egyszerűsített foglalkoztatás és alkalmi munka szabályok az Mt. szerint

Az egyszerűsített foglalkoztatás rövid, jellemzően egy konkrét feladat elvégzésére irányuló jogviszony, nem tartós foglalkoztatásra irányul. Egyszerűsített foglalkoztatás lehet az alkalmi munka, a filmipari statiszta alkalmi munkája, a mezőgazdasági, vagy a turisztikai idénymunka is. Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait kell alkalmazni akkor is, ha foglalkoztatási szövetkezet a tagjait munkaerő-kölcsönzés keretében a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára kölcsönzi ki. Ebben az esetben a munkáltató alatt a foglalkoztatási szövetkezetet kell érteni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait részben a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) valamint részben az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo.tv.) tartalmazza. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára létesített rövid, csupán pár napos munkaviszonyokra egyszerűbb adminisztrációs kötelezettségek, valamint rugalmasabb munkajogi szabályok vonatkoznak.

Az egyszerűsített munkaviszonyt az adóhatósági bejelentés hozza létre

Az egyszerűsített foglalkoztatásra létesített jogviszonyban nem kötelező a munkaszerződés írásba foglalása, a munkaszerződés akár szóban is létesíthető. Írásbeli szerződés pedig az Efo.tv. mellékletében található minta-munkaszerződés formájában is megköthető. A munkaviszonyt a jogszabályban előírt kötelező adóhatósági bejelentés hozza létre! Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az adóhatósági bejelentés elmaradása esetén nem alkalmazhatók az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai, a bejelentés pedig utólag nem pótolható.

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony nem hozható létre olyan módon, hogy a felek a közöttük már fennálló munkaviszonyt módosítják. A tilalom megszegése esetén az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszonyra az érvénytelen megállapodásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, és a már fennálló munkaviszony marad érvényes. Az egyszerűsített foglalkoztatás és az alkalmi munka törvényi szabályaitól a felek még közös akarattal sem térhetnek el.

Felső plafon az alkalmi munkások létszámára vonatkozóan

Az egyszerűsített foglalkoztatás és az alkalmi munka esetében a jogszabály korlátozza az ilyen formában alkalmazhatók dolgozók létszámát és az alkalmazás egy naptári évre vonatkozó időtartamát is.

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az Efo.tv az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszámát a törvény sávosan határozza meg, a munkáltatónál foglalkoztatott „tipikus” (tehát nem egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi munka keretében foglalkoztatott) munkavállalók átlagos statisztikai létszámától függően.

Ezt alapul véve az alkalmi munkára egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma egy naptári napon nem haladhatja meg az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 1 főt, 1 főtől 5 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 2 főt, 6 főtől 20 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 4 főt, 20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén pedig a munkavállalói létszám 20 %-át.

A napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, ennek megfelelően tehát akár annak sincs akadálya, hogy például egy olyan munkáltató, aki egy naptári napon egy fő alkalmi munkavállalót foglalkoztathat, egyetlen naptári napra 365 fő alkalmi munkavállalót alkalmazzon, ezzel egy nap alatt kimerítve az éves keretét. Azonban a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem viheti át, tehát azt egy naptári éven belül kell felhasználnia.

Az egyszerűsített foglalkoztatás időtartama is limitált

Ha a munkáltató és a munkavállaló mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára is létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a 120 napot nem haladhatja meg. Ez alól kivételt a filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatása, továbbá a szociális szövetkezetekben az egyszerűsített foglalkoztatás jelenthet.

Ha a felek között csak alkalmi munkára jön létre munkaviszony, akkor ennek határozott időtartama összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, egy naptári éven belül pedig összesen legfeljebb 90 naptári napig tarthat.

Adminisztratív könnyítések az alkalmi foglalkoztatás kapcsán

A jogszabály csökkenti az egyszerűsített foglalkoztatás és az alkalmi munka esetén a munkáltatókra háruló adminisztratív terhet, mert bizonyos általános munkajogi szabályok nem alkalmazandók az egyszerűsített foglalkoztatásra, vagy alkalmi munkára létrejött munkaviszonyok esetén, a munkaviszony átmeneti jellege miatt.

Így például a teljesség igénye nélkül: 

a munkáltató nem köteles részmunkaidőben foglalkoztatni kérelmére a 3 évesnél fiatalabb gyermekét gondozó munkavállalót, 

a munkaviszony megszűnésekor a munkáltató nem köteles a munkaviszony végén az előírt igazolásokat kiadni, 

a munkáltató nem köteles a munkavállaló munkájáról értékelést adni a munkaviszony végén, 

nincs határideje a munkaidő-beosztás előzetes közlésének, 

nem érvényesülnek a vasárnapra, illetve munkaszüneti napra történő munkaidő-beosztás korlátai, 

nem alkalmazandók a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezések, 

nem jár betegszabadság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, 

nem korlátozott az azonos felek közötti határozott idejű munkaviszony ismételt létesítése, vagy meghosszabbítása, 

a munkáltató munkaidőkeret vagy elszámolási időszak hiányában is alkalmazhat egyenlőtlen munkaidő-beosztást, 

és minta-munkaszerződés alkalmazása esetén nem kell alkalmazni a munkaidő-nyilvántartására és az írásos munkabér elszámolásra vonatkozó előírásokat.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom