Facebook image
Mentés

A számla formai hibája miatt elvész az adólevonási jog?

Korábbi bejegyzésünkben az áfa levonás előfeltételéül szabott tényleges árbevétel meglétének hibáját jártuk körül, most pedig a számla formai hitelességének kérdését vesszük górcső alá.

A számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírásokat az Áfa törvény tartalmazza tételesen. A NAV pedig külön információs füzetet tett közzé a számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályairól.

Korábban az adóhatóság önmagában a számla formai hibájára tekintettel is megtagadta az adólevonási jogot, anélkül, hogy a számla javítására az ellenőrzés során lehetőséget biztosított volna. Szerencsére azonban az Európai Bíróság ítéletei alapján ez a gyakorlat rövid időn belül megszüntetésre került.

Az adólevonási jog nem korlátozható önmagában a számla formai hibája miatt

Főszabály szerint az adólevonási jog nem korlátozható önmagában a számla formai hibája miatt, az adólevonási jogot nem lehet megtagadni ezzel az indokkal. Amennyiben az ellenőrzés megállapítása szerint a gazdasági esemény a számlában foglaltak szerint megtörtént, azonban a számla az Áfa törvény által előírt, kötelezően szerepeltetendő adatok valamelyikét nem vagy helytelenül tartalmazza, az adóhatóságnak fel kell hívnia az adóalanyt a számla hibájának a kijavíttatására, illetve a hiányok pótlására.

Abban az esetben, ha az adóalany a valós adatok alapján az Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelően módosított számlát az eljárás során, az adóhatóság határozatának jogerőssé válásáig bemutatja, az adólevonási joga – az egyéb feltételek fennállása esetén - az adólevonási jog keletkezésének adó-megállapítási időszakára, illetve az azt követő (elévülési időn belüli) adómegállapítási időszakra vonatkozóan sem korlátozható. 

Ahogy a Pannon Gép Centrum Kft. ügyében hozott Európai Bírósági döntés azt is megállította, hogy amennyiben a levonás anyagi jogi feltételei teljesülnek és a javított számla tartalmazza a szolgáltatásnyújtás teljesítésének pontos időpontját, úgy az általános forgalmi adó levonása akkor sem tagadható meg, ha a sztornó számla és a javított számla sorszámozása eltérő. 

Adóellenőrzési tapasztalatokat feldolgozó sorozatunk előző részét itt olvashatja el.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom