Facebook image
Mentés

Későn ébredők figyelem! Még nem maradtak le a társasági adókedvezményről!

Közeleg a társasági adóbevallások határideje. Erre való tekintettel érdemes megvizsgálni, hogy társaságunk kiaknázott-e minden adókedvezményt kínáló hatékony és transzparens lehetőséget.

Azoknak a vállalkozásoknak, melyek a 2015. év során nem nyújtottak színház-, film- vagy sporttámogatást, illetve a 2015. évi társasági adóelőleg vagy adóelőleg-kiegészítési kötelezettségükből a támogatás alternatív formájával, az adófelajánlással még nem kötötték le a fizetendő társasági adójuk 80 százalékát, lehetőségük van a fennmaradó részről az adóbevallásban rendelkezni, azt támogatásként felajánlani. A felajánlott összeg után jóváírás formájában adóelőnyre lesznek jogosultak. Az alábbiakban röviden összefoglalom az adófelajánlás intézményének szabályozását és bemutatjuk az azzal elérhető adóelőnyt.

Milyen célra lehet adófelajánlást tenni?

A társasági adóról (tao) és osztalékadóról szóló törvény 2015. január elsejétől tartalmazza az „adófelajánlás” intézményét, ami a már több éve működő adókedvezményre jogosító „közvetlen támogatás”-hoz hasonlóan szintén a filmek, az előadó-művészeti szervezetek és a látvány-csapatsportok támogatására szolgál, de bizonyos esetekben jóval nagyobb adóelőnyt biztosít. Fontos tudni, hogy egy vállalkozás, egy adott adóévben a közvetlen támogatást és az adófelajánlást együttesen nem alkalmazhatja.

Miből és mekkora mértékben lehet adófelajánlást tenni?

Felajánlást a társaságok az év közben fizetendő társasági adóelőlegből, a december 20-án esedékes adóelőleg-kiegészítésből és az adóévet követő év májusában benyújtandó éves társasági adófizetési kötelezettségből tehetnek.
Adófelajánlást év közben az előre megállapított havi vagy negyedéves társasági adóelőleg-fizetési kötelezettség 50 százalékának, év végén a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettség bevallásakor, illetve az adóévet követően az éves adóbevallás benyújtásakor pedig az adóévre várhatóan/ténylegesen fizetendő tao 80 százaléknak megfelelő összegig tehetnek a társasági adóalanyok. Az utóbbi két esetben már figyelembe kell venni az adóévre korábban tett felajánlások összegét is.

Hogyan történik a felajánlás, mi a menete?

Színháztámogatás kalkulátor
Számolja ki a 2018. évi maximális támogatás összegét
Kiszámolom

Első körben a támogató és a támogatott – a kapcsolódó 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett – együttes kérelmet nyújtanak be hatósági igazolás kiállítása céljából a támogatottat felügyelő illetékes hatósághoz. A felek között – bár ajánlott – szerződéskötésre sincs szükség.
Az igazolást filmalkotások esetében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH),látvány-csapatsport támogatása esetén az országos sportági szakszövetség, vagy a sportpolitikáért felelős miniszter, míg előadó-művészeti szervezet támogatása esetén az Előadó-művészeti Iroda állítja ki.
A hatósági igazolás kézhezvételét követően, az alapján a támogató rendelkező nyilatkozatot nyújt be az NAV-hoz, amelyben a felajánlásáról rendelkezik. Az éves fizetendő tao terhére a 1529-es bevallásban lehet rendelkezni.
A felajánlott adóösszeget a rendelkező nyilatkozatban foglaltak szerint a NAV utalja át a felajánlás fogadására jogosult szervezetek felé, illetve adójóváírást teljesít a támogatónak.

Milyen feltételeknek kell teljesülnie az adófelajánlás megvalósulásához?

Adófelajánlás csak törvényben meghatározott szervezetek részére, illetve meghatározott jogcímeken tehető. Az adóhatóság a kedvezményezett célra felajánlott összeget csak meghatározott feltételek teljesülése esetben utalja át a kedvezményezett szervezet részére.
Legkésőbb a rendelkező nyilatkozat határidőben történő benyújtásával egyidejűleg a hatósági igazolást is be kell nyújtani. Az adózónak és a felajánlás kedvezményezettjének a NAV-nál nyilvántartott nettó módon számított végrehajtható adótartozása a vonatkozó időszakban (a rendelkezés megtételétől a felajánlott összeg utalásáig) nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot. Az adózó a rendelkezésről szóló bevallásához kapcsolódó adófizetési kötelezettségének határidőben eleget tegyen.

Milyen formában és mekkora összegű adóelőny érhető el?

A filmek, az előadó-művészeti szervezetek és/vagy a látvány-csapatsportok támogatására felajánlott és a NAV által átutalt összegből a társaságokat adó-visszatérítés formájában adójóváírás illeti meg, melynek összege az alábbiak szerint alakul:

  • a filmalkotások és az előadó-művészeti szervezetek támogatása esetén az adóelőlegből, illetve adóelőleg-kiegészítésből juttatott felajánlás összegének 7,5 százaléka, az adóból juttatott felajánlás összegének 2,5 százaléka,
  • látvány-csapatsport támogatása esetén az adóelőlegből, illetve adóelőleg-kiegészítésből juttatott felajánlás összegének 6,49 százaléka, az adóból juttatott felajánlás összegének 2,16 százaléka.

A jóváírást a NAV minden esetben a társasági adóbevallás benyújtását követő második naptári hónap első napjával (2016. július 1-jével) külön csökkentő tételként vezeti át az adózó tao-folyószámlájára.
Az adófelajánlások esetében külön ki kell emelni, hogy az adókedvezményre jogosító igazolás már a felajánlást megelőzően a támogató rendelkezésére áll, ezáltal elkerülve az egyes közvetlen támogatások esetében az igazolás későbbi kiadása miatt jelentkező esetleges kockázatokat.

Van-e még lehetőség a 2015. évi tao kötelezettség terhére adófelajánlást tenni?

Az éves adóbevallás határideje május 31., melyben még rendelkezni lehet adófelajánlásról. Fontos azonban számításba venni a felajánláshoz szükséges igazolás kiadásának ügyintézési határidejét is, hiszen a bevallás benyújtásával egyidejűleg azt is be kell nyújtani a NAV-hoz. Így javasolt minél előbb – legalább 1 hónappal a bevallási határidő előtt – megkeresni a támogatni kívánt szervezeteket és elkészíteni, valamint beadni az együttes támogatási igazolási kérelmeket, hogy a szükséges igazolás határidőre meglegyen.
Fentiek alapján tehát már csak két hetük van, hogy ha élni szeretnének még az adófelajánlás lehetőségével hogy felkeressék az általuk támogatni kívánt szervezetet és nyújtsák be az együttes igazolási kérelmeket.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom