Facebook image
Mentés
RSM Hungary

Adókedvezmény értelmezése a Népegészségügyi termékadó körében

A 2016. január 1-jével hatályba lépett adócsökkentés lehetősége komoly érdeklődést váltott ki a népegészségügyi termékadó (neta) fizetésére kötelezett vállalkozások körében.

A 2016. január 1-jével hatályba lépett adócsökkentés lehetősége komoly érdeklődést váltott ki a népegészségügyi termékadó (neta) fizetésére kötelezett vállalkozások körében. A kedvezmény újszerűsége szükségessé tette a témában egy átfogó Tájékoztatás kiadását.

Az adókedvezmény érvényesítésével összefüggésben a legfontosabb problémát az „adó alanyának az adómegállapítási időszakban egészségmegőrző programokkal kapcsolatban felmerült költségei, ráfordításai” szövegrész értelmezése jelenti. Ezzel összefüggésben az adókedvezmény érvényesítését tervező vállalkozásoknál az alábbi fontos kérdések merülhetnek fel:

 • Csak rendezvényszervezés fér bele az egészségmegőrző programba? Az adóalany programjának értelmezése esetében kérdésként merült fel, hogy csak az adóalany saját kezdeményezésű és önállóan szervezett egészségmegőrző programjához kapcsolódó költségek jöhetnek szóba, vagy lehetőség van arra is, hogy a neta fizetésére kötelezett vállalkozások harmadik felet vegyenek igénybe?
 • Milyen költségek vonhatók le a fizetendő netából?
 • Az adómegállapítási időszakban elmulasztott kedvezmény önellenőrzésére van-e lehetőség, mi történik, ha a költségek meghaladják a neta 10 százalékát
 • A több adómegállapítási időszakot is érintő egészségmegőrző programokkal kapcsolatban kérdéses volt, hogy a felmerülő költségek megosztására van-e lehetőség?
 • Hogyan történik a számviteli elszámolás, mivel kell azt alátámasztani?

A NAV honlapján elérhető Tájékoztatás szinte kivétel nélkül választ is ad a kérdésekre.

Az egészségmegőrző program kifejezés eszerint felöleli az egészséges táplálkozás, életmód, sport reklámozását és a sportprogramok szervezését. Ebbe belefér az ismertetett célokkal összefüggő és nagyobb nyilvánosság számára hozzáférhető, az adóalany ösztönző kommunikációs tevékenysége is (hirdetés, plakát).

A Tájékoztatás alapján a fizetendő adó 10 százalékáig nem csak a neta fizetésre kötelezett által, hanem a megbízásából, az ő nevében eljáró harmadik fél által szervezett program költségét (pl. ha az adóalany egy rendezvényszervező céget bíz meg az egészségmegőrző program lebonyolításával) is figyelembe lehet venni az adókötelezettség meghatározásakor. Természetesen erre akkor is lehetőség van, ha az egészségmegőrző programot több személlyel együtt szervezi a vállalkozás, amelynek finanszírozásához így az adóalany részben járul hozzá.

A Tájékoztatás alapján azok a közvetlen és közvetett költségek vehetők figyelembe az adócsökkentés alkalmazásakor, amelyek az egészségmegőrző programmal kapcsolatban merültek fel, ahhoz szorosan illeszkednek. Ebbe belefér például egy adott sportrendezvény megszervezésének összes kapcsolódó közvetlen költsége, a sporteszköz vásárlástól, a részvevő személyek részére nyújtott szolgáltatáson át a helyezettek nyereményének a beszerzéséig, de ugyanúgy a rendezvény helyszínének bérleti díja, valamint a vállalkozás munkavállalóinak a programmal összefüggő arányos bérterhei is.

Abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva a vállalkozás a neta kedvezményt nem veszi igénybe, bár jogosult lenne rá, az érvényesíteni elmulasztott kedvezményt utólag önellenőrizheti.

Fontos ugyanakkor, hogy az adott időszakban felmerülő költségek adókedvezménnyel nem érintett részét más időszakban nem lehet figyelembe venni a fizetendő adó csökkentéséhez. A jelenlegi minisztériumi álláspont szerint kifejezett törvényi rendelkezés hiányában a több időszakot érintő költségek arányos megosztására nincs lehetőség. A költségek elhatárolásáról nem rendelkezik a Tájékoztató. A fizetendő neta összegét csökkentő felmerülő költségeket személyi jellegű egyéb kifizetések költségeként indokolt elszámolni, míg a költségekkel csökkentett fizetendő neta összegét egyéb ráfordítások között kell elszámolni.

A vállalkozásoknak számlával, számviteli bizonylattal vagy más okirattal (szerződéssel) kell igazolnia az adott időszakban felmerült, az adócsökkentés során elszámolt költségek hitelességét.

A részletes útmutató átolvasását követően azonban továbbra is problémásnak mutatkozik például, hogy a számvitel költségekkel összefüggésben érvényesülő elhatárolást hogyan kell alkalmazni az adókedvezmény érvényesítésekor. Hatással van-e az áfa elszámolása (részteljesítés, vagy időszaki elszámolás esete) a költségek felmerülésének meghatározására? Szeretném azt mondani, hogy nincs, de hivatalos útmutatóba foglalt iránymutatás nélkül biztosat mondani még nem lehet.

Mindenesetre azoknak a vállalkozásoknak, amelyek élni akarnak a törvény által nyújtotta neta fizetési kötelezettség csökkentésének a lehetőségével, ajánlott az egészségmegőrző programmal összefüggésben megkötendő szerződéseik előzetes véleményeztetése annak elkerülése érdekében, hogy egy esetleges utólagos adóhatósági ellenőrzésnél a NAV az adókedvezményhez kapcsolódó költségek elfogadhatóságát ne tudja vitatni, így elkerülve a további kapcsolódó jogkövetkezményeket is.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom