Facebook image
Mentés

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepéről és kereskedelmi képviseleteiről a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény rendelkezik.

Fióktelep - a számviteli törvény hatálya alá tartozik

A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének alapítására, működésére és megszűnésére a számviteli törvény vállalkozókra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A fióktelep ugyanúgy kötelezett számviteli nyilvántartást vezetni és beszámolót készíteni, mint egy önálló vállalkozás. A Fióktörvény 2. paragrafusa szerint a fióktelep a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként bejegyeztek.

Ettől eltérőkereskedelmi képviselet működése, amely szintén önálló cégformaként bejegyzett szervezeti egység, viszont a fiókteleppel ellentétben önálló vállalkozási tevékenységet nem folytat, így nem alanya a számviteli törvénynek sem.

Értékesítés és beszerzés a fióktelepek esetében

A fióktelep a működése során a beszerzéseknél és értékesítéseknél az általános szabályok szerint járhat el. Ez vonatkozik a külföldi vállalkozással, illetve a külföldi vállalkozás másik magyarországi fióktelepével lebonyolított tranzakciókra is.

Fontos azonban, hogy minden esetben a magyar jogszabályoknak megfelelő számla lehet csak a számviteli bizonylat.

Eszközök és források speciális szabályai fióktelepeknél

A fióktelep a külföldi vállalkozás által tartósan rendelkezésére bocsátott vagyont (ami lehet pénzeszköz vagy egyéb eszköz) a számviteli törvény alapján jegyzett tőkeként köteles kimutatni. A jegyzett tőkeként történő elszámolás miatt a vagyon tartós rendelkezésre bocsátását megfelelően kell dokumentálni a fióktelep esetében!

Speciális szabály vonatkozik viszont a székhellyel szemben fennálló követelések és kötelezettségek számviteli kezelésére. A székhellyel szemben fennálló, pénzügyileg nem rendezendő követeléseket és kötelezettségeket év végén össze kell vezetni, és az egyenleget a pénzügyi műveletek eredményében kimutatni.

A transzferárazási szabályok betartása a fióktelepnél is fontos

Nagyon fontos, hogy megfelelően kell dokumentálni a fióktelephez kapcsolódó üzleti eseményeket. Jó, ha szem előtt van, hogy a fióktelep és a központ közötti kapcsolatnál az ügyletek vonatkozásában úgy kell eljárni társasági adó szempontjából, mintha két független vállalkozás közötti tranzakció történne. A transzferárazás éppen ezért itt is lényeges kérdés.

Fióktelepek könyvvezetése

Könyvvezetése során a fióktelep választhat forinttól eltérő könyvvezetési és beszámolási pénznemet, és jogosult a naptári évtől eltérő üzleti év választására. Ez megteremti e feltételt, hogy a fióktelep könnyen hozzáigazítható a külföldi anyavállalkozás által követett üzleti évhez is.

A fióktelep beszámolójának készítésére és közzétételére mind a számviteli törvény, mind a fióktelepekről szóló törvény tartalmaz előírásokat. Mérethatároktól függően a fióktelep készíthet éves vagy egyszerűsített éves beszámolót. Ha a külföldi vállalkozás több fiókteleppel is rendelkezik Magyarországon, akkor mindegyik külön beszámoló benyújtására köteles.

Speciális mentességi szabályok

A Számviteli törvény 153-154 paragrafusa alapján főszabályként a fióktelep a saját beszámolóját az elfogadástól számított ötödik hónap utolsó napján letétbe kell, hogy helyezze. A külföldi vállalkozás beszámolóját ugyanakkor a Fióktörvény 12. paragrafusának 2) bekezdése alapján az elfogadástól számított 60 napon belül köteles letétbe helyezni és közzétenni.

A számviteli törvény 154/A paragrafusa szerint azonban a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettség alól mentességet élvez saját magyarországi beszámolója tekintetében az EU tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozás, kivéve a pénzügyi intézmények és biztosítók magyarországi fióktelepeit. Ebben az esetben viszont a külföldi vállalkozás beszámolóját magyar nyelven kell közzétenni.

Idén január 1-től mentesül továbbá a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségek alól azon külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is, amely vállalkozás székhelye nem az EU-tagállamban található, viszont az adott állam jogszabályai által előírt éves beszámoló készítési, könyvvizsgálati, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségek összhangban vannak az EU vonatkozó előírásaival. Ezen államok listáját a miniszter az Egységes Kormányzati Portálon teszi közzé.

Éves könyvvizsgálati kötelezettség

A fióktelepek számára főszabály szerint kötelező az éves könyvvizsgálat. A könyvvizsgálati kötelezettség alól azonban azon fióktelepek mentesülnek, melyek a Számviteli tv. 154/A paragrafusa alapján mentességet élveznek a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség alól, azaz a székhelyük EU tagállamban van, vagy az előző bekezdés szerinti listában szereplő államok valamelyikében található a központjuk.

Vigyázat, a központ által ellátott funkciók hibás átterhelése kockázatot jelent!

Gyakorlati tapasztalat a megfelelő dokumentáltság hiánya, az ebből fakadó nem teljes körű és nem mindent tükröző főkönyv. Tipikus fióktelepi hiba, hogy a központ által ellátott funkciók (informatikai, adminisztráció, marketing stb.) átterhelése nem megfelelően dokumentált, csak egy allokáción alapul. Adózási szempontból a kapcsolt követelések és kötelezettségek, a kamat vagy éppen a kamat hiánya kiemelt terület szokott lenni.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom