Facebook image
Mentés

Új szabályozás a táppénz kiszámításánál

Először is fontos leszögezni, hogy a szabályozás azokban az esetekben nem változik, amelyekben a munkavállaló (biztosított) nem változtatott munkahelyet az irányadó időszakban, vagyis a betegséget megelőző naptári év első napjától a betegséget megelőző napig. Ilyenkor a táppénz alapját az a napi átlagos jövedelem képezi, amelyet a keresőképtelen állapot kezdetét megelőző naptári évben kapott a munkavállaló munkáltatójától.

Változás azon személyek esetében van, akiknek az utolsó (fennálló) biztosítási jogviszonyukban azért nincs 180 naptári napi jövedelmük, mert munkáltatót váltottak, azonban a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van 180 napi folyamatos biztosítási jogviszonya (vagyis a munkáltató váltások között nincs 30 napnál több megszakítás),akkor a táppénzt a tényleges jövedelem alapján, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján kell megállapítani a táppénz mértékét.

Ha a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően nincs 180 napi folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor a táppénzt a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani. Amennyiben a tényleges jövedelem nem éri el a minimálbér mértékét, akkor a tényleges jövedelem, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem lesz a táppénz alapja.

Változás a táppénz számítás szabályaiban, hogy eddig a korábbi munkáltatónál elért jövedelmet is figyelembe vették, az eddig kilépéskor kötelezően kiadott OEP jövedelemigazolás alapján. Ezután már csak annál a munkáltatónál elért jövedelmet lehet figyelembe venni, ahol a munkavállaló keresőképtelen állományba kerülésekor dolgozik. Ez a módosítás eredményezi azt is, hogy az OEP Jövedelemigazolások kiadásával kapcsolatos szabályozás is változik. Július 15-től csak akkor köteles a munkáltató kiállítani a nyomtatványt, ha a biztosított ezt a jogviszony megszűnésekor külön írásban kéri.

Nagyobb hangsúlyt kap a TB igazolvány vezetése, kiadása, megőrzése, mivel az tartalmazza a biztosítási jogviszonyok idejét, a biztosítás szüneteltetésének időtartamát, illetve az egészségbiztosítási pénzellátások folyósítását.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom