Facebook image

Társasági adó

Főszabály szerint azok a kettős könyvvitelt vezető belföldi adózók és külföldi vállalkozók, amelyeknek az előző adóévben az éves szinten számított árbevételük a 100 millió Ft-ot meghaladta adóelőleg-kiegészítésre és az adóelőleg-kiegészítés bevallására kötelezettek. Az adóelőleg kiegészítés mértéke a várható éves adókötelezettség.

Nem kötelezettek az adóelőleg kiegészítésére az MRP, a közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a vízitársulat, az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, az egyház, a lakásszövetkezet, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, a szociális szövetkezet és az iskolaszövetkezet.

Iparűzési adó

Azon iparűzésiadó-alanyok, amelyek társasági adóelőleg kiegészítésre kötelezettek (tehát a megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük a 100 millió forintot elérte),egyúttal kötelezettek az iparűzési adóelőleg kiegészítésére és annak bevallására is.

Innovációs járulék

2012-ben első alkalommal az innovációs járulék alanyai számára kötelezettségként jelenik meg az innovációs járulék előlegének kiegészítése és bevallása. Fontos kiemelni, hogy erre minden olyan adózó köteles, amely az innovációs járulék alanya!

Egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai szintén kötelezettek a tárgy évben megfizetett adóelőleget december 20-áig a várható adó összegére kiegészíteni. Ennek bevallására azonban csak az éves bevallásukban kötelezettek.

Hitelintézetek járadéka

Az 50 millió Ft-nál nagyobb árbevételű hitelintézetek számára további kötelezettségként jelenik meg, hogy december 20-ával a hitelintézeti járadék előlegét is ki kell egészíteni a tárgy évi várható járadék összegére.

Szankció

Amennyiben a fenti adónemek tekintetében az adóelőleg kiegészítéssel nem sikerült a várható adó legalább 90 százalékát megfizetni, akkor a befizetett adóelőleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírság állapítható meg.

Energiaellátók jövedelemadója

Az energiaellátónak minősülő szervezetek továbbá kötelezettek a tárgy évi várható jövedelemadójuk 90 százalékát bevallani és megfizetni, amennyiben a megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele elérte az 50 millió Ft-ot.

Korábbi bejegyzésemben 10+1 pontban azokra a 2012-t érintő változásokra hívtam fel a figyelmüket, amelyekkel a társaságoknak számolni kell a 2012. évi társaságiadó-feltöltés kalkulációja során.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom