Facebook image
Mentés

Gépjárművek vagyonszerzési illetéke: számolja ki kalkulátorunkkal!

Tovább a gépjármű illeték kalkulátorhoz »Új motor vagy autó vásárlásakor ma már természetes, hogy nem csak azt nézzük meg, mennyibe kerül az átírás költsége vagy mekkora a jármű fogyasztása (a mai benzin és gázolaj árak mellett ez természetes is),hanem azt is, mekkora illetéket kell befizetnünk utána.

Az illeték mértékét a jármű gyártástól számított kora és a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett – teljesítménye alapján kell meghatározni. Amennyiben a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítményét csak lóerőben tüntették fel, a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal el kell osztani és az eredményt egész számra kell kerekíteni ahhoz, hogy megkapjuk a kilowattban kifejezett teljesítményt. Mindezt az alábbi táblázat mutatja be:

Jármű
hajtómotorjának
teljesítménye (kW)
Jármű gyártástól számított kora
0-3 év4-8 év8 év felett
0-40550 Ft/kW450 Ft/kW300 Ft/kW
41-80650 Ft/kW550 Ft/kW450 Ft/kW
81-120750 Ft/kW650 Ft/kW550 Ft/kW
120 felett850 Ft/kW750 Ft/kW650 Ft/kW

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzése esetén, amennyiben a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 2 500 kg-ot 9000 Ft, minden más esetben 22 000 Ft illetéket kell fizetni.

A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne. Azaz a fizetendő illeték összege maximálva van, így a 120 kW fölötti teljesítmény megszerzése, már „mentes” az illeték alól.

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a tulajdonjogra meghatározott illetékek 25 százalékának megfelelő illetéket kell fizetni.

Ha a tulajdonjog megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása is történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megegyezik a tulajdonjogra meghatározott illetéknek a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért fizetendő illeték összegével. Az illetékarány a megszerzett tulajdoni hányaddal arányos.

Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri, vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese. Habár az általános öröklési szabályok alapján az egy örökösnek jutó ingóörökség 300 000 Ft forgalmi értéket meg nem haladó része illetékmentes, ezen adómentes értékhatár megállapításánál az örökhagyó gépjárművének, pótkocsijának értékét figyelmen kívül kell hagyni, ami azzal a következménnyel jár, hogy öröklés és ajándékozás esetén ezek után mindenképpen meg kell fizetni az illetéket.

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól

 • a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó árbevételének legalább 50 százaléka gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó),továbbá
 • a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által nyilvántartásba vett pénzügyi lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése;
 • a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű tulajdonjogának, illetve ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése;
 • az az ügylet, amikor a vagyonszerzés a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történt, valamint
 • az az ügylet, amikor a vagyonszerzés a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett részesedéscsere keretében történt.
  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom