Facebook image
Mentés

Telefon- és tranzakciós adó: nem minősül áfának

A tegnap beterjesztett konvergenciaprogram és a kormányzat által Széll Kálmán Terv 2.0 alatt jegyzett konszolidációs terv immár nyilvánossá tette a korábban még csak kiszivárogtatásokból ismert adóterveket. A két legfontosabb, illetve legnagyobb horderejű új adónem az úgynevezett pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a távközlési szolgáltatási adó. Mindkét adónem ismertté válása során felmerült a kérdés, hogy nem tekinthetők-e újabb általános forgalmi jellegű adóknak.

Mi magyarok ezzel a kérdéssel pár éve már behatóbban megismerkedhettünk, hisz talán még emlékszünk arra, amikor a vállalkozásaink jelentős része, illetve másik oldalról az önkormányzatok azon izgultak, hogy a helyi iparűzési adó vajon egy második általános forgalmi adónak minősíthető-e. Hiszen az úgynevezett 6. áfa direktíva 33. cikkelye kimondta, hogy ezen irányelv rendelkezései nem akadályozzák a tagállamokat olyan adók, illetékek fenntartásában, bevezetésében, melyek nem tekinthetők forgalmi adónak. Ezt a rendelkezést a 2006-ban újrakodifikált áfadirektíva is fenntartotta.

A 2007 októberében meghozott Európai Bírósági döntés 4 ismérvet idézett - korábbi ítéleteire hivatkozva - annak megállapítására, hogy az illető adó az áfa jegyeit hordozza-e magán:

 1. az adó általános alkalmazása az olyan ügyletekre, amelyek tárgyát termékek vagy szolgáltatások képezik
 2. az adó összegének az adóalany által értékesített termékek, illetve nyújtott szolgáltatások ellenében kapott árral arányos megállapítása
 3. az adó kivetésre kerül a termelés és forgalmazás minden egyes szakaszában
 4. a folyamat korábbi szakaszaiban megfizetett adó levonható az adóalany által fizetendő adóból.

A fenti ismérveket az új adónemek eddig megismert részleteivel összehasonlítva megállapítható, hogy a távközlési szolgáltatási adó - amely perc alapon határozza meg az adó összegét - egyik feltételt sem teljesíti. A pénzügyi tranzakciós illeték eddig megismert jegyei legfeljebb a 3.) ponttal hozhatók összefüggésben (bár a részletek megismerése ezen még módosíthat),de várhatóan ez kevésnek fog bizonyulni ahhoz, hogy az az áfadirektíva rendelkezéseibe ütközzön. Mindezek alapján a kritikák várhatóan nem ebből az irányból fognak érkezni e két új adónemet illetően.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom