belföldi fordított áfa

Meghatározott feltételek fennállása esetén, a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok között teljesült ügyletek vonatkozásában a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője lesz az áfa fizetésére kötelezett. Az ilyen ügyletekre vonatkozó speciális áfaszabályokat nevezzük belföldi fordított adózásnak. Az alábbi ügyletek tartoznak ezen előírások hatálya alá:

 • építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak,
 • ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányuló olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, illetve építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött,
 • a termékértékesítésekhez és a szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, iskolaszövetkezet szolgáltatása,
 • az Áfatörvény 6. számú mellékletében felsorolt hulladékok értékesítése,
 • az olyan beépített ingatlan értékesítése, melynek első rendeltetésszerű használatbavételéhez kapcsolódó hatósági engedély jogerőre emelkedése, vagy a használatbavétel tudomásul vétele óta több mint két év eltelt és az értékesítő élt az Áfatörvény szerinti adókötelessé tétel lehetőségével,
 • építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan értékesítése, amennyiben az értékesítő élt az Áfatörvény szerinti adókötelessé tétel lehetőségével,
 • dologi biztosíték értékesítése az adós és a hitelező között, vagy az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személy között,
 • a felszámolási-, vagy bármely más fizetésképtelenséget megállapító eljárás alatt álló adóalany által korábban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, 100 000 forintot meghaladó szokásos piaci értékű termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása,
 • üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása,
 • az Áfatörvény 6/A. számú mellékletében felsorolt termények értékesítése,
 • az Áfatörvény 6/A. számú mellékletében felsorolt vas- és acéltermékek értékesítése.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

Értesüljön az adóváltozásokról

hírlevelünkből!

Feliratkozom
Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább