Facebook image
Mentés

Utolsó perces módosítás a DRS rendszerben – örülhetnek-e a prémium italforgalmazók?

Végéhez ér a kötelező visszaváltási rendszer, a DRS bevezetése. 2024. június 30-ig a kötelező visszaváltási díjas termékek a régi szabályok szerint is forgalomba hozhatóak, ezt követően azonban már csak a DRS rendszerbe tartozó termékek kerülhetnek a boltokba. A finishben a jogalkotó még módosított a DRS-ben érintett termékek körén, ebből adódóan, bizonyos feltételek mellett, többek között a nagyértékű prémium italokra nem kell majd alkalmazni a DRS rendszert.

A DRS, (azaz Deposit Return System) a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere, Magyarországon 2024. január 1-től került bevezetésre. A 450/2023. (X. 4.) Korm.rendelettel szabályozott,  kötelező visszaváltási rendszer legfontosabb részleteit, valamint az érintett termékek és társaságok körét előző blogbejegyzésünkben taglaltuk. 

2024 nyarára a fogyasztók egyre több olyan italtermékkel találkoznak a boltokban, melyekre már vonatkozik a DRS, a visszaváltási rendszer, ugyanakkor még többségben vannak azok a termékek, melyek üres palackjait, ha szeretnénk sem lehet visszavinni és nem is kapunk érte semmilyen visszatérítést.

A DRS bevezetése Magyarországon – hol tartunk most?

A DRS részletszabályok egy része már 2023 november 1-jétől hatályos, de a kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere (DRS) 2024. január 1-től startolt el Magyarországon.

A kötelező visszaváltási rendszert a jogalkotó fokozatosan vezette be, mely folyamatban a következő meghatározó időpont 2024. június 30-a.

Ez ugyanis az az időpont, ameddig a kötelező visszaváltási díjas termékek a régi szabályok szerint is forgalomba hozhatóak, ezt követően azonban már csak DRS rendszerbe tartozó termékek kerülhetnek a boltokba.

A fokozatosság egyben azt is jelenti, hogy egy időszakban egyszerre vannak jelen olyan termékek a kereskedelemben, melyek visszaválthatóak és olyanok is melyek nem. 

DRS tanácsadás - keresse szakértőinket!

A fokozatos bevezetés oka, hogy a gyártók és kereskedők felkészülési időt kaptak arra, hogy a visszaváltási rendszer alá tartozó italcsomagolásokon elhelyezzék a jogszabály által meghatározott visszaváltásra vonatkozó szimbólumot, valamint elvégezzék a termékek regisztrációját a MOHU-nál, valamint felkészítsék számviteli nyilvántartásukat, számlázási rendszerüket olyan értékesítésre, amelyben már felszámításra kerül az 50 forint visszaváltási díj.

Milyen termékekre vonatkozik a DRS kötelező visszaváltási rendszer?

A DRS szabályozás értelmében a kötelező visszaváltási rendszerbe tartozó termékek lesznek:  

 • a műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, 
 • palack vagy doboz formájú, 
 • 1 decilitertől - 3 literig terjedő űrtartalmú, 

fogyasztói csomagolású, italtermékek. 

A kötelező visszaváltási díjas termékkategória mellett a szabályozás ismeri az önkéntes visszaváltási díjas termék forgalmazásának lehetőségét, amely alapján egy termék gyártója a választása szerint az általa alkalmazott – egyébként nem kötelező visszaváltású – csomagolásra is kérheti alkalmazni a rendszert megfelelő feltételek teljesítése esetén.

Fontos, hogy a szabályozás egyaránt vonatkozik a fenti termékkörökön belül az egyszerhasználatos (pld. fémpalack) vagy újrahasználható (üveg) italcsomagolásokra, azzal a különbséggel, hogy az egyszerhasználatos termék esetében 50 forint a visszaváltási díj, amíg az újrahasználhatóak esetében a termék gyártója határozza meg a díjat.

Leegyszerűsítve tehát a fenti szabályokat, egy italterméket, amelynek csomagolása megfelel a fent ismertetett paramétereknek – szinte minden italtermék ilyen – a vásárlás alkalmával terheli a visszaváltási díj, melynek mértékét alapvetően nem befolyásolja annak anyaga és mérete. A fogyasztó a vásárláskor a terméket az DRS díjjal növelt értéken vásárolja meg. 

Mire kell figyelni a DRS rendszerben érintett vállalatoknak?

A kötelező visszaváltási rendszer működtetését a MOHU koordinálja. Nem kisebb faladat ez az EPR kezelésénél, ugyanis többek között a MOHU feladat volt a felkészülési idő alatt kiépítenie a visszaváltó helyek és automaták hálózatát és logisztikáját. 

1. 2024. július 1-től csak DRS rendszernek megfelelő csomagolású termék hozható forgalomba

Azt lehetne elemezni, hogy a felkészülés sikerült-e vagy sem vagy milyen mértékben, ugyanakkor a jogszabály 2024. július 1-jére tette azt az időpontot, amikor a gyártók és a gyártónak minősülő, terméket külföldről behozó kereskedők már nem hozhatnak forgalomba csak visszaváltás köteles terméket.

2. Első forgalomba hozatal tisztázása

Kiemeleten fontos az érintett gazdálkodók részére, hogy tanulmányozzák, hogy mit ért a DRS szabályozás első forgalomba hozatalnak, vagy azzal azonos mozzanatnak, ugyanis 2024 július 1-jén lezárul a lehetőség a DRS hatálya alá tartozó termékek visszaváltási díj nélküli forgalomba hozatalára.  

3. Készleten maradt, nem DRS szerinti termékek kezelése

Tekintettel arra, hogy jelentős készletek vannak és lesznek még július 1-jéig a kereskedőknél, melyek még a régi szabálykörnyezet alapján hozhatók forgalomba, még hosszú ideig fogunk találkozni olyan italtermékekkel a kiskereskedelemben, melyeket nem lehet visszavinni a boltokba, hanem a régi megszokott módon a kukába kell dobni.

Mire kell figyelni a fogyasztóknak 2024. július 1-jétől?

1. Jellegzetes szimbólum és palackonként 50 forint DRS díj

A fogyasztóknak körültekintőknek kell lenniük az italtermék vásárlása során, ugyanis célszerű figyelni, hogy milyen terméket vesznek le a polcról, visszaváltás köteleset vagy sem. A visszaváltás köteles termékek esetében, űrtartalomtól függetlenül 50 forinttal többet kell fizetni a termékért. A másik fontos változás, hogy a visszaváltható termékeket a jövőben egy jellegzetes szimbólummal jelölik. 

2. Hogyan lehet visszaváltani a DRS termékeket?

A DRS-ben érintett termékeket vagy az üzletekben elhelyezett automaták használatával, vagy a visszaváltási pontként funkcionáló üzletekben lehet majd visszaváltani

Fontos, hogy csak sérülésmentes terméket lehet visszaváltani!

3. Hogyan kapja vissza a fogyasztó a felszámított DRS díjat?

Amennyiben a visszaváltás köteles termék csomagolását a fogyasztó visszaviszi, akkor a felszámított díjat visszakapja egy modernizált rendszeren keresztül. A hulladékgazdálkodás koncessziós átalakításának az is része, hogy a visszaváltási rendszerbe visszaváltó automaták kerülnek beiktatásra, és a visszaváltási pontokon ilyen berendezések közreműködésével tudja a fogyasztó, az ígéretek szerint egyszerűen visszaváltani a kiürült csomagolást.

Várhatóan ezek a készülékek közvetlenül a fogyasztónak térítik majd vissza a díjat, de ha ez nem megoldható akkor a forgalmazónak kell közreműködnie a díj visszafizetésében, vagy biztosítani kell azt a fogyasztó kérésére, hogy egy következő vásárlásnál, utalvány formájában levásárolható legyen a visszajáró díj.

4. Hol lehet visszaváltani a kötelező visszaváltási rendszerben érintett termékeket?

A forgalmazó köteles a visszavitt csomagolást visszavenni nyitvatartási időben, és a 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező, élelmiszert forgalmazó üzleteknek kötelező az automata üzemeltetése. Az ezer főnél nagyobb népességű településeken mindenképpen szükséges visszaváltási hely kialakítása. Akik automatát működtetnek kiskereskedelmi egységekben a MOHU-val megállapodást kötöttek, aki koordinálja a visszaváltás folyamatát.   

Mire nem vonatkozik a DRS rendszer? 

Alapvetően minden 0,1-től 3 literig terjedő italcsomagolásra vonatkozik a kötelező visszaváltási rendszer vannak azonban kivétel szabályok is. 

Két jelentős kivétel van az érintett termékkörben.:

 • az egyik azon italcsomagolások, melyekbe tej és tejalapú italtermékek kerültek,
 • a másik pedig egy mennyiségi korlát, ugyanis maximum 5000 db fenti csomagolású termék egy tárgyéven belüli forgalmazása nem alapozza meg a fenti kötelezettséget.

Emellett a szabályozás nem vonatkozik a speciális formájú és méretű, ezért automatával vissza nem váltható üvegekre. 

DRS kérdésem van, tanácsadó segítségét kérem

Utolsó perces módostás a DRS szabályozásban! Örülhetnek-e a prémium italok forgalmazói?

Tartogatott azonban meglepetést a jogalkotó az utolsó pillanatra is, ugyanis a napokban megjelent jogszabálymódosítás egy meghatározott termékkört kiemelt a visszaváltási rendszer kötelezettségei alól.

A jogalkotó a rendszer bevezetésekor is gondolt arra, hogy lesznek olyan italtermékek – főleg külföldről beérkező termékek- melyek a jellegükre, mennyiségükre tekintettel,- a gyártónak aránytalan terhet jelent a visszaváltási rendszer alá bejelentkezni, a terméket regisztrálni, ugyanis lehet, hogy az adott termékből csak néhány palack termék forgalmazása történik egy évben.

Könnyen belátható, hogy néhány palack import pezsgőnek a DRS rendszerbe történő integrálása valóban aránytalan terhet jelent a vállalatokra, de a rendszer célját tekintve is értelmetlen. 

Erre a problémára a fentiekben már említett 5000 palackos korlát mely alatt nem kell DRS-el foglalkozni nem jelenttett megoldást ugyanis az 5000 palackos határ nem termékenként, hanem gazdálkodónkként érthető.  

A fentiekben vázolt helyzetre a kezdeti szabályozás egy alkalmazhatatlan, konkrét feltételeket nem tartalmazó, termékenként egyedi elbírálást igénylő megoldást tartalmazott. 

A napokban módosította a jogalkotó ezt a mentesítő szakaszt, mely alapján bizonyos feltételek mellett egy adott termékre nem kell alkalmazni a DRS rendszert, azaz nem kell a MOHU felé bejelentkezni, és nem kell a felmerülő költségeket a gazdálkodónak megfizetnie, és nem utolsó sorban a terméket nem terheli 50 forint visszaváltási díj.

A módosított DRS szabály értelmében:

Azon kötelezően visszaváltási díjas termék esetében, amelynél 

„a) az üres vagy kiürült palack regisztrációs célú beszerzése nem vezetett eredményre, 

b) a beszerzés körülményeire figyelemmel a palack a benne lévő italterméktől az állag sérelme nélkül nem választható el, és 

c) a végső fogyasztói csomagolással ellátott italtermék számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értéke eléri vagy meghaladja az e rendelet szerinti kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után fizetendő visszaváltási díj ötszázszorosát, az e rendelet kötelezően visszaváltási díjas termékre vonatkozó szabályai nem alkalmazandók.”

A módosítás szövege álláspontom szerint vett fel kérdéseket, ugyanakkor a szabály értelmezéséből az állapítható meg, hogy nem kerül a DRS rendszer látókörébe, és nem kell a kötelezettségeket teljesíteni olyan termék esetében, melynek bekerülési értéke 25.000 forintot eléri, és a gazdálkodónak nem sikerült üres vagy kiürült palackot regisztrációs céllal beszerezni.

Fenti módosítás alapján, mint fogyasztók megnyugodhatunk, a palackonként közel 30.000 forintos-pezsgőt  (vagy más prémium italt) nem fogja növelni az 50 forint visszaváltási díj. 

A gazdálkodók esetében azonban ez a kivétel nem biztos, hogy találkozik az elvárásokkal.      

Önmagában a feltételek közül a termék bekerülési ára egy olyan feltétel, amely valóban kivétel kategóriába emelte ezt a termékkört. Fentiekből azonban az is látszik, hogy 25.000 forint egyedi érték alatti termékek alapvetően a DRS rendszer alá tartoznak a jövőben. 

       

  

 

 

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom