Facebook image
Mentés

Az IFRS áttérés legfontosabb szabályai – kik az érintettek?

Magyarországon az IFRS (International Financial Reporting Standards, azaz Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint köteles összeállítani éves beszámolóját minden tőzsdén jegyzett vállalkozás, valamint a hitelintézet és a hitelintézettel egyenértékű pénzügyi vállalkozás. Emellett vannak olyan társaságok, akiknek az IFRS szerint van lehetőségük összeállítani éves beszámolójukat. Az IFRS-ekre történő áttérés szabályai összetettek, melyek részleteit az alábbi blogbejegyzésünkben tekintjük át.

Az IFRS szabványok előnyei 2023-ban

Napjainkban egyre jellemzőbb a számviteli standardok globális  összehangolása, egyre több ország jelenti be, hogy átveszi vagy az IFRS-ekhez igazítja saját nemzeti számviteli szabályozását. Fokozatosan alakult ki az igény arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás befektetői és hitelezői nemzetközi környezetben egységes szabályok alapján jussanak információhoz az egyes gazdálkodókról. Az IFRS elterjedése ennek következtében válik egyre több országban választhatóvá, illetve kötelezővé. Valamennyi, európai uniós tőzsdén jegyzett vállalkozás számára előírják, hogy az IFRS szabályait alkalmazza konszolidált pénzügyi beszámolója elkészítéséhez. Magyarország, az Európai Unió tagjaként köteles átvenni a számviteli irányelveket, és köteles végrehajtani az IFRS-ek EU-ban történő alkalmazását előíró rendeletet is.

IFRS: kinek érdemes áttérnie?

Az IFRS (International Financial Reporting Standards: Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok )szerint összeállított beszámoló, a külföldi partnerekkel, külföldi érdekeltséggel rendelkező tárasaságok számára jelent elsősorban előnyt, vagy azon vállalkozásoknak, akik nemzetközi terjeszkedéssel terveznek a jövőre nézve.

Melyik vállalkozás térhet átaz IFRS szerinti éves beszámoló összeállítására?

Az IFRS szerinti elsődleges könyvvezetésre történő áttéréssel érintett társaságok két nagy csoportját különböztetjük meg az alapján, hogy kötelező, vagy választható számukra az IFRS szerinti éves beszámoló összeállítása.

Áttérés az IFRS szerinti éves beszámolóra

Az éves beszámoló IFRS-ek alapján történő elkészítése meghatározott vállalkozási körben 2017-től lehetséges.

IFRS-ek szerint köteles összeállítani éves beszámolóját az a vállalkozó, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák. Továbbá a hitelintézet és a hitelintézettel egyenértékű pénzügyi vállalkozás.

IFRS-ek szerint van lehetőségük összeállítani éves beszámolójukat a következőknek:

 • az a vállalkozó, amelynek közvetlen vagy közvetett anyavállalata az összevont (konszolidált) éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti el,
 • a biztosító,
 • a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, a központi értéktár, a központi szerződő fél, a tőzsde, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, az IFRS-ek szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokba anyavállalati döntés alapján bevont pénzpiaci közvetítő és biztosításközvetítő, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó alap és alapkezelő,
 • könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági társaság,
 • a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe

Ki nem állíthat össze beszámolót az IFRS szerint?

Nem állíthatják össze az Éves beszámolójukat IFRS-ek szerint az állami vagy önkormányzati vagyonkezelést végző vállalkozó, a nonprofit gazdasági társaság, a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti kölcsönös biztosító egyesület, a nyugdíjpénztár, az egészségpénztár és az önsegélyező pénztár.

IFRS szakértő segítségét kérem

Mikor lehet áttérni az IFRS szerinti éves beszámoló összeállítására?

Az IFRS szerinti éves beszámolóra történő áttérés kizárólag az üzleti év mérlegfordulónapjával történhet. Év közbeni áttérés nem lehetséges.

Az IFRS-re való áttérés folyamatában az első lépés eldönteni, hogy a vállalkozás melyik üzleti évtől kívánja alkalmazni az IFRS-t. Az első IFRS beszámoló elkészítéséhez a tárgyévi IFRS adatok mellett összehasonlító adatként be kell mutatni a megelőző üzleti év IFRS szerinti adatait is. 

Milyen bejelentési kötelezettsége van az IFRS-re áttérő társaságoknak?

A gazdálkodó az IFRS-ekre történő áttérésre vonatkozó döntését legkésőbb az áttérés napja előtt legalább 30 nappal be kell jelentenie az állami adóhatóság részére. A bejelentéshez csatolni kell a könyvvizsgálói jelentést.

Mit tekintünk az IFRS- áttérés napjának?

Az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés napja az első IFRS-ek szerint készült éves beszámoló üzleti évének első napja.

Amennyiben az első IFRS szerinti beszámoló 2025.12.31-i fordulónappal készül, már a megelőző év, 2024. nyitóadatait is át kell forgatni az IFRS-eknek megfelelően 2024.01.01-re. Ez esetben az IFRS-re való áttérés napja 2024.01.01 lesz. Ezért, az a vállalkozás, amely tervezi az IFRS bevezetését, javasolt ezekhez a mérföldkövekhez tervezve időben elkezdeni az előkészületeket az IFRS áttéréshez.

A gazdálkodó az IFRS áttérést megelőzően utolsóként a számviteli törvény szerint lezárt üzleti évről az általános szabályok szerint készíti el beszámolóját, majd ezt követően az új, IFRS szerinti üzleti év nyitását már az IFRS szabályai alapján végzi el. Az IFRS-szabályrendszer külön kitér a más szabályozási környezetből áttérő vállalkozások különleges számviteli feladataira.

Az a jogelőd nélkül alapított gazdálkodó, amely éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állítja össze (saját döntés vagy a rá vonatkozó kötelező szabályok alapján),az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségét legkésőbb a cégbejegyzést követő 90 nappal teljesíti. Az IFRS szerinti éves beszámoló készítéséhez az előzőekben felsorolt feltételeket ezen jogelőd nélkül alapított gazdálkodónak is teljesíteni kell azzal a kivétellel, hogy nem kell rendelkeznie a megelőző üzleti év első napjára vonatkozó nyitómérleggel.

Ha egy részvénytársaság azért tér át IFRS szerinti beszámolóra, mert értékpapírjai kereskedelmét az üzleti év során engedélyezték az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán, akkor a tőzsdei bevezetés engedélyezését követő üzleti évtől kell IFRS szerinti éves beszámolót készítenie. Ezen bejelentési kötelezettségét az engedély megszerzésétől számított 30. nap és az áttérés napját megelőző 30. nap közül a későbbi időpontig teljesíti.

IFRS áttéréshez kapcsolódó kérdésem van

Az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés szabályai

Az IFRS-ekre való áttérés szabályai összetettek.

Az IFRS áttérés egyik előfeltétele, hogy a cégnek rendelkeznie kell az IFRS áttérésre való felkészültséget igazoló könyvvizsgálói jelentéssel, amely igazolja, hogy a társaság felkészült az IFRS-re történő átállásra az IFRS szerinti könyvvezetésre. Ilyen jelentést kizárólag IFRS-minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, vagy könyvvizsgáló cég bocsáthat ki.

Az IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a felkészültségre vonatkozó vizsgálat során ellenőrzi, hogy a gazdálkodó

 • alkalmaz-e az IFRS-ek szerinti éves beszámolója összeállításhoz IFRS minősítéssel rendelkező könyvelőt, aki jogosult összeállítani az IFRS szerinti beszámolót,
 • rendelkezik-e az IFRS-ek szerint összeállított és jóváhagyott számviteli politikával,
 • rendelkezik-e az áttérés évét megelőző üzleti év első napjára vonatkozóan összeállított IFRS-ek szerinti nyitómérleggel.

A nyitómérleg összeállítása során úgy kell eljárni, mintha mindig is az IFRS-ek alapján állították volna össze a pénzügyi kimutatásokat, ezt az elvet kell követni az értékelésnél és a megjelenítésnél is.

A beszámolóját, összevont (konszolidált) éves beszámolóját IFRS-ek szerint összeállító gazdálkodó köteles gondoskodni arról, hogy az IFRS szerinti éves beszámolója elkészítését olyan személy végezze, aki IFRS  mérlegképes könyvelő, vagy IFRS  minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom