Facebook image
Mentés

IFRS 18 – Új fejezet a beszámolókészítésben

Az IFRS 18 standard jelentős változást jelent az IFRS szabályrendszerét használó vállalkozások pénzügyi teljesítményének megjelenítésében. Az IFRS standardokban érintett társaságok, a jövőben egy új struktúra szerint kötelesek összeállítani beszámolóikat, annak érdekében, hogy a vállalkozások pénzügyi teljesítményei összehasonlíthatóbbá váljanak.

IFRS 18 standard

Az IFRS (International Financial Reporting Standards, azaz Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok rendszerén belül a prezentálás témakörében az utóbbi húsz év egyik igazán komoly átalakulása zajlik azzal, hogy az új, IFRS 18 standard a korábbi IAS 1 standard szabályrendszere helyébe lép.

A 2024. áprilisában megjelent  IFRS 18 standard a nemzetközi IFRS® Számviteli Standardok előírásának hatálya alatt 2027. január 1-től vagy azután kezdődő beszámolási időszakra lesz kötelezően alkalmazandó, ugyanakkor megengedett a korábbi alkalmazás lehetősége a társaságok számára.

IFRS 18 – az új beszámoló struktúra célja 

Az IFRS 18 standard megalkotása során meghallgatásra kerültek azok a komoly befektetői igények, melyek szerint elengedhetetlen, hogy a vállalkozások pénzügyi teljesítményei összehasonlíthatóbbá váljanak. 

Az IFRS® Számviteli Standardok szerint készülő beszámolók felhasználói részéről nehézségként    fogalmazódott meg, miszerint jelentős eltéréseket tartalmazhatnak és ezáltal nehezen összehasonlíthatók az egyes vállalkozások által közzétett időszaki eredmények és egyéb átfogó jövedelmek, a kimutatások eltérő belső szerkezetéből és tartalmából adódóan. A vállalkozások elemző összehasonlítását érzékelhető módon nehezítheti ez az időszaki teljesítmény bemutatásában lehetőségként fennálló különbözőség.

Az IASB által kibocsátott új IFRS számviteli standard (IFRS 18) strukturáltabb szabályozottsággal kívánja ezt a lehetséges formai és tartalmi eltérést meghatározott mértékben csökkenteni. 

IFRS standarok, IFRS 18 kérdésem van

IFRS 18 szerinti új beszámoló struktúra 

Az IFRS 18 standard három új kategória bemutatását követeli meg az időszaki eredmény és átfogó jövedelemkimutatás rendszerezésében, melyek a következők:

 • működési eredmény,
 • befektetési eredmény
 • és finanszírozási eredmény.

Továbbá megkövetel két újonnan definiált és szabályozott részösszeget,

 • a működési eredményt, valamint a
 • finanszírozás és nyereségadók előtti eredményt.

IFRS 18 szerinti új beszámolóstruktúra RSM

I. IFRS 18  új eredménykategóriák

Az új IFRS 18 standard alkalmazását követően az időszaki eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban három részelemre lesz szükséges bontani az eredményt.

Így szükséges lesz megkülönböztetni

 • működési,
 • befektetési és
 • finanszírozási kategóriába sorolt

bevételeket és ráfordításokat.

Emellett a jövedelemadók és a megszűnt tevékenységek is az időszaki kimutatás részét fogják képezni. 

Ezen három kategória meghatározása során komoly értékelés alá esik a vállalkozás tevékenységi köre.

1. A működési eredmény kategória mindazon bevételeket és ráfordításokat foglalja magába, amelyek nem tartoznak sem a befektetési, sem a finanszírozási kategória alá, valamint nem részei a jövedelemadóknak és a megszűnt tevékenységeknek sem.

2. A befektetési eredmény kategória kiemelt elemzését segíti majd olyan bevételeknek és ráfordításoknak, amelyek a vállalkozás közvetlen tevékenységétől elkülönülten keletkeznek. 

Ezen kategória részét fogják képezni a társult vállalkozásokkal és közös vállalkozásokkal összefüggő bevételek és ráfordítások, a pénzeszköz- és pénzeszközegyenértékesekkel kapcsolatos bevételek és ráfordítások, valamint olyan eszközökből származó hozamok és ráfordítások, amelyek a cég közvetlen tevékenységétől elkülöníthetőnek tekinthetők.

3. A finanszírozási eredmény kategóriába több elemet szükséges besorolni, melynek részét fogják képezni a kötelezettségként kimutatott banki kölcsönökkel és kötvényekkel kapcsolatos bevételek és ráfordítások, emellett egyéb kötelezettségek hasonló tételei is ide sorolandók.

IFRS beszámolókészítésben szakértő segítségét kérem

A korábbi IFRS szabályozásnak megfelelően továbbra is külön bemutatandó az eredménykimutatásban a nyereségadó és a megszűnt tevékenység kategória.

A nyereségadó kategóriába tartoznak az IAS 12 Nyereségadók standardnak megfelelő jövedelemadó-ráfordításból vagy -bevételből származó eredménytételek és az ehhez kapcsolódó devizaárfolyam-különbözetek.

A megszűnt tevékenységek kategóriába azokat a bevételeket és ráfordításokat kell majd besorolni, amelyek az IFRS 5 standard alá tartozó megszűnt tevékenységekkel kapcsolatosak.

Az IASB kutatásai szerint a vállalkozások nagy hányada eddig is közölt működési eredmény részösszeg sort, ugyanakkor ennek kiszámítására eltérő módszereket alkalmaztak, nem voltak könnyen összehasonlíthatók.   

Az időszaki eredmény és átfogó jövedelem kimutatásában az új IFRS 18 számviteli standard szabályai szerint megjelenítendő, előzőekben részletezett új eredménykategóriák a szabályalkotók szándéka szerint könnyebbé tehetik a vállalkozások pénzügyi teljesítményének összehasonlítását, következetes kiindulópontot jelenthetnek a pénzügyi kimutatások elemzései számára

II. IFRS 18 új teljesítménymutatók

Új területként jelenik meg a standardban a menedzsment által meghatározott teljesítménymutatók szabályozottsága, melyek a befektetők számára különösen hasznosak lehetnek az adott vállalkozás eredményességének megítéléséhez. 

Az IFRS 18 standard szerint új elvárás a teljesítménymutatók meghatározása esetén azok módszertanának és további információknak közzététele a beszámoló megjegyzései között. 

A menedzsment által meghatározott teljesítménymutatók olyan, az időszaki eredménnyel és az egyéb átfogó jövedelemmel kapcsolatos mérőszámok, amelyeket a vállalkozások a pénzügyi kimutatásaikon kívüli nyilvános kommunikációjukban használnak annak érdekében, hogy a vezetőség álláspontját közöljék a pénzügyi teljesítmény bizonyos vonatkozásairól. 

Ezek olyan teljesítménymutatók, amelyeket különállóan nem tartalmaz sem az IFRS 18, sem más IFRS számviteli standard. Emiatt vált indokolttá bemutatni, hogy hogyan kapcsolódnak az IFRS® Számviteli Standardok által meghatározott mutatószámokhoz. 

Az IFRS 18 standard kiemelten foglalkozik az információ közlés strukturáltságával, a standard előírásai célzottan segítik a beszámolók áttekinthetőségét.

Az IFRS 18 standard összességében komoly változásként értékelhető a nemzetközi IFRS-ek rendszerében a pénzügyi kimutatások prezentálása témakörében. Az újonnan meghatározott strukturális és információközlési elvárások már a hatálybalépést jóval megelőzően is előzetes áttekintésre és felkészülésre késztethetik a vállalkozásokat.

IFRS 18 további kérdésem van

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom