Facebook image
Mentés

Jelentős mértékű lett az új EPR-díj!

2023. június 02-án napvilágot látott a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben fizetendő díjak mértéke (EPR - kiterjesztett gyártói felelősség- díj). Ahogy az várható volt, a társaságok részéről fizetendő EPR-díjak az azonos és hasonló termékáramban korábban megállapított termékdíj tételekhez képest jelentősen magasabbak lettek.

EPR díj: Jelentős emelkedés a KVDT-hez képest!

Nem azonos a csomagolószer és a csomagolás termékdíj és EPR kezelése, míg a környezetvédelmi termékdíjban a papír és karton kilójáért 19 forintot kellett fizetni addig az EPR-ben ez 173 forint, míg a képernyők, monitorok 57 forintos környezetvédelmi termékdíj tétele helyett 362 forint EPR díjat kell majd fizetni. Vannak azonban olyan termékáramok, ahol kisebb az emelkedés, mint például a nagygépek, ahol a 57 forint termékdíj tétel csak 124 forintra emelkedik az EPR-ben. Jelentős emelkedés van ugyanakkor a kisméretű számítástechnikai berendezések esetében is, ahol az 57 forintos termékdíj helyett 261 forint EPR díjjal kell kalkulálni. Az EPR díjakat Áfa is terheli.

A most publikált magas díjtételek magyarázata az lehet, hogy más az EPR (kiterjesztett gyártói felelősség) és más volt a környezetvédelmi termékdíj kötelezettség elvi és gyakorlati alapja és célja.

Tekintettel arra, hogy az EPR kötelezettséggel érintett termékáramok jelentős mértékben lefedik a termékdíj fizetéssel érintett termékáramokat, tulajdonképpen a termékdíj fizetés szinte teljes mértékben megszűnik.

Regisztráljon az EPR-díjjal kapcsolatos legfrissebb webináriumunkra!

Környezetvédelmi termékdíj: nem szűnik meg a nyilvántartási kötelezettség

Nem szűnnek meg a fentiek ellenére azonban a KVDT szabályozás által előírt kötelezettségek, ugyanis annak ellenére, hogy egy termékáram után a jövőben nem környezetvédelmi termékdíjat hanem EPR díjat fognak fizetni a társaságok, a termékdíjjal kapcsolatos nyilvántartási, bevallási kötelezettség továbbra is élő adminisztratív kötelezettség marad a gazdálkodók számára.

Azonos termékáramok esetében az EPR és a környezetvédelmi termékdíj adminisztráció párhuzamosan fog élni, várhatóan addig amíg a termékdíj ki nem kopik a szabályozásból. Tekintettel arra, hogy az EPR díj minden termékáramban magasabb a termékdíjnál, az azonos termékáramok esetében felmerülő kettős díjfizetés elkerülése érdekében a termékdíjban alkalmazott matek leegyszerűsödött.

Mi történik a KVTD díjakkal?

A jogalkotó ugyanis a kettős fizetés elkerülése érdekében az azonos termékáramok esetében a termékdíjból levonni rendeli az EPR díjat és a fennmaradó termékdíj mértékét kell a költségvetésbe befizetni. A vázolt egyenleg azonban – mivel az EPR díj magasabb – azt eredményezi, hogy a költségvetésbe az azonos termékáramok esetében termékdíj nem fog befolyni.  

EPR díj hatása a fogyasztói árakra        

Az EPR díjakat vizsgálva nehéz megmondani, hogy a díjak a termékdíjhoz képest történő emelkedése milyen hatással lesz az érintett termékek fogyasztói árának emelésére, ugyanis nem mindegy, hogy egy termék, vagy annak csomagolása érintett az EPR díjjal. Ráadásul az EPR hatás kummuláltan is jelentkezhet egy termák fogyasztói árában: ugyanis az EPR díjjal terhelt terméken csomagolás is van, amely szintén EPR-díj fizetést eredményez.

Mindenesetre fogyasztói ár csökkenés semmi esetre sem várható, éppen ellenkezőleg amennyiben beépíti egy gazdálkodó a fizetendő kötelezettségét a termék árába akkor annak emelkednie kell.

A jelenleg megállapított díjak 2023 évre érvényesek, ugyanis a szabályozás szerint minden év végén közzéteszik a jövő évben aktuális díjtételeket, így a gazdálkodók erre felkészülhetnek.

Mi várható az új EPR rendszerben?

A puding próbája az evés, és ez a mondás nagyon igaz lehet az EPR rendszerre és annak megállapított díjaira is.  Várhatóan 2024 évre vonatkozó díj megállapítását az is befolyásolni fogja, hogy milyen mértékben sikerült minden érintett gazdálkodót bevonni az EPR rendszerbe, és a befolyt díj mértéke milyen mértékben tud hozzájárulni a MOHU által felvállalt hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához.

Amennyiben sok lesz a „potyautas” a rendszerben azaz, sok olyan gazdálkodó lesz aki nem tesz eleget a kötelezettségnek és a rendszerben nem jelenik meg fizetőként annak ellenére, hogy érintett, akkor ez jelentősen befolyásolhatja a következő évi EPR díjakat.

Mit kell tenni az EPR-díjfizetéssel érintett vállalatoknak?

Egy új rendszert mindig nagyon nehéz bevezetni, igaz ez az EPR rendszerre is. Ugyan a MOHU regisztrációs és OHH nyilvántartásba vételi határidők már lejártak, a kötelezettségek folyamatosan továbbra is teljesíthetőek, mindkét portálon.

Minden érintett gazdálkodónak érdeke, hogy megvizsgálja érintettségét az EPR rendszertben és amennyiben szükséges akkor tegyen eleget a MOHU regisztrációnak és az OHH nyilvántartásba vételi kötelezettségének.

Ugyanakkor tanácsadóként végigkövetve a rendszer bevezetésének folyamatát, és kezelve az ügyfelektől érkező megszámlálhatatlan kérdést, nem tartanánk helyesnek azt, ha a regisztráció határidő utáni teljesítése bármilyen szankciót vonna maga után. Célszerű lett volna egy rövid ideig tartó szankciós moratórium meghirdetése, ugyanis a határidők feszesek voltak, és számtalan technikai és jogi kérdés merült fel melynek kezelése hol sikerült hol nem rövid időn belül.

Tanácsadó segítségét kérem

Kiemelten fontos, hogy aki még nem regisztrált az minél előbb tegyen ennek eleget, ugyanis a nyilvántartás, majd a bevallás metodikájának kialakítása még hátralévő feladat, aminek nem könnyű eleget tenni, mert egyenlőre nem látni tisztán, hogy miként változik a termékíj korábban megszokott bevallási dokumentuma, és hogy miként fog kinézni az EPR bevallása. Az biztosan látható, hogy EPR díjat fizetni a MOHU részére az általa kibocsátott számla ellenében kell majd teljesíteni, előreláthatólag a harmadik negyedévet követő hónapban.   

A kiterjesztett gyártó felelősség bevezetésének egy időszaka lezárulni látszik, a díjak ismeretében lehet számolni, kalkulálni. A termékdíj szabályozáshoz képest jelentősen szűkebb az optimalizáció lehetősége, de azért van bizonyos mértékű mozgástér, amit érdemes megvizsgálni szakember bevonásával.  

           

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom