Facebook image
Mentés

EPR-díj: dupla adminisztratív teher vár a társaságokra - közeleg a regisztrációs határidő!

A 2023 júliusában induló kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszer nagyobb változásokat hoz a gazdálkodók életében, mint ahogy azt sokan ma gondolják, ugyanakkor a felkészülésre egyre kevesebb idő áll rendelkezésre. Bár még sok a tisztázatlan kérdés, az már biztos, hogy az új EPR-dj újabb jelentős adminisztratív terhet ró a díjfizetéssel érintett jelentős számú társaságra mivel a környezetvédelmi termékdíjjal (KVDT) kapcsolatos kötelezettség sem szűnik meg.

Az új EPR díj átalakítja a környezetvédelmi termékdíj (KVDT) rendszerét is 

A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) részletszabályait tartalmazó rendelet már egyértelműen meghatározza azokat a termékáramokat – a rendszerrel érintett termékcsoportok – melyek után kiterjesztett gyártó felelősségi díjat azaz EPR díjat kell fizetni. 

Az EPR-díjjal érintett társaságok: 

 • azok a tásaságok, akik jelenleg a termékdíj kezeléssel érintettek
 • a körforgásos termék ingyenes vagy visszterhes átruházója
 • a körforgásos terméket külföldről behozó és belföldön értékesítő, vagy saját felhasználó
 • azok a társaságok, akik csomagolószert vásárolnak és termékeiket csomagolást előállítva értékesítik. (Fontos! Nem a kartondoboz gyártója a kötelezett, hanem az, aki a kartondobozban a termékét értékesítik)

Az érintett termékáramok, körforgásos termékek

 • csomagolások
 • egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek közül az alábbiak:

- ételtároló edények,  flexibilis anyagból készült zacskók vagy csomagolások, legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, italtartó poharak, könnyű műanyag hordtasakok, nedves törlőkendők,  léggömbök, dohánytermékek szűrővel,  halászeszközök

 • elektromos és elektronikus berendezések
 • elemek és akkumulátorok
 • gépjárművek
 • gumiabroncs
 • irodai papír
 •  reklámhordozó papír
 •  sütőolaj és –zsír*
 • textiltermékek*
 •  bútorok fából*

*Újak a termékdíjhoz képest

Ebből jól látszik, hogy az EPR termékáramok szinte teljes egészében lefedik a környezetvédelmi termékdíj fizetéssel érintett termékköröket

Annak érdekében, hogy elkerüljék az azonos termékcsoportokra vonatkozó kettős fizetési kötelezettséget, – azonos termék után KVTD-t és EPR-t is fizetni kellene - az EPR szabályozással tulajdonképpen azonos időben módosult a termékdíj szabályozás, mely szerint mindkét díjjal érintett termék után fizetendő termékdíjból az EPR- díjat le kell vonni, és amennyiben marad termékdíj akkor csak azt kell teljesíteni.   

kérje szakértőink segítségét!

Dupla munka és dupla díj a társaságoknál a kiterjesztett gyártói felelősség kapcsán!

A szabályokat vizsgálva az is jól látszik, hogy aki ma érintett termékdíj fizetéssel az biztosan érintett lesz EPR dj fizetéssel is. Nyilvánvalóan a felmerülő két díj közül, egyiket kell csak fizetni, de mindkét szabályozással együtt járó nyilvántartási, bevallási, és fizetési kötelezettség terheli a gazdálkodókat, még akkor is, ha a szabályok szerint csak EPR díjat kell fizetnie a gazdálkodónak.

Ha valakinek az az érzése, hogy ugyanarra a termékáramra dupla nyilvántartási, bevallási kötelezettsége van akkor nem téved, azon gazdálkodó esetében, akik eddig termékdíjat fizettek, és a jövőben EPR díjat fognak fizetni, nem szűnik meg a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettség.

Bár az EPR díjak mértéke még nem ismert, de a díj képzésére vonatkozó elveket alapul véve erősen feltételezhető, hogy az EPR-díj meg fogja haladni a korábban arra a termékre fizetett termékdíjat, melyből adódóan a termékdíj bevallásunkban csak annyit kell majd jelezni, hogy azért nem fizetünk a termék után termékdíjat mert EPR-t kell fizetni.

Sok kérdés, kevés idő és rengeteg feladat – ez vár a társaságokra az EPR kapcsán

Az EPR jövőbeni alkalmazásával kapcsolatosan több kérdés is felmerülhet, ugyanakkor a gazdálkodónak nincs sok idejük elidőzni ezeken a kérdéseken, mert a jogszabály biztosította, a rendszer indulását feltételező határidők nagyon szűkösek. 

Vegyük sorra, milyen feladatok várnak az EPR-díjjal érinett vállalatokra!

A gazdálkodóknak első körben azt kell meghatározniuk az EPR vonatkozásában, hogy milyen szinten érintettek a kötelezettséggel.

1. Kötelező EPR regisztráció

A társaságoknak regisztrálniuk kell a MOHU felé április végéig.  A már jelenleg is zajló regisztrációs folyamattal kapcsolatban a MOHU oldalán részletes információk találhatóak. 

2. Nyilvántartásba vétel és EPR nyilvántartási rendszer kialakítása

A MOHU regisztrációt követően EPR-rel érintett gazdálkodóknak a nyilvántartásba vételüket kell kérni a hulladékgazdálkodási hatóságnál május 31-ig, amire azonban jelenleg még nincs lehetőség.

A sikeres regisztrációt követően minden EPR-rel érintett gazdálkodónak ki kell alakítania a nyilvántartását, és készen kell állnia arra, hogy július 01-től élesben is követhető legyen az EPR-rel érintett termékük mozgása. 

3. EPR díj rendszeres fizetése

Várhatóan az első bevallásra a harmadik negyedév végén kerül sor, ahogy az első EPR díjak fizetésére is.

Jelentősen bővül az EPR kapcsán érintett termékek és társaságok köre – sokan még nem is tudnak róla!

Az RSM tapasztalatai szerint a gazdálkodók egy jelentős része nincs tisztában az EPR rendszerrel, és az abból adódó kötelezettségekkel.

Kiváltképpen igaz ez a megállapítás azokra a gazdálkodókra, akik eddig nem voltak a termékdíj alanyai, és az EPR új termékáramaival – textiltermékek, bútorok- érintettek.

Számukra egy teljesen új kötelezettségről van szó, amely nem csak adminisztratív terheket, hanem fizetési kötelezettséget is eredményez. A textil termékek az EPR szabályozási rendszerében rendkívül széles kategóriaként kerültek meghatározásra, és a termékek gyártóin kívül, minden olyan gazdálkodó érintett, aki ilyen termékeket külföldről behoz értékesítési szándékkal, vagy saját célra felhasznál.

EPR-díj fizetés kapcsán keresse szakértőinket!

Jó példa az új EPR díj körül csoportosuló kérdésekre többek között a csomagolóanyagok példája. A termékdíj fizetésben érintett legszélesebb termékáram a csomagolóanyag volt. Ez a termékáram az EPR vonatkozásában is érintett azonban nem mindegy, hogy egy gazdálkodó csomagolóeszközt gyárt, vagy csomagolást állít elő.

A csomagoló eszköz gyártója eddig termékdíjat fizetett, amikor az eszközt értékesítette azoknak, akik abba belecsomagolták termékeiket.

Az EPR azonban azt kötelezi fizetésre, aki a csomagolást létrehozza, azaz azt a gazdálkodót, aki a megvásárolt csomagolóeszköz felhasználásával a termékét becsomagolja és értékesíti.   Eddig ezek a gazdálkodók nem voltak érintettek a termékdíjjal, számukra az EPR egy új kötelezettség, amivel szerintem sokan nincsenek tisztában. 

A fenti szabály alól ráadásul kivételek is vannak, ezért a csomagolások termékdíj és EPR kötelezettségének beazonosításában kiemelten indokolt tanácsadó igénybevétele, a későbbi félreértések elkerülése érdekében. 

NAV helyett hulladékgazdálkodási hatóság és MOHU

Szintén érdekesség, de kiemelten fontos az EPR vonatkozásában, hogy addig amíg a termékdíjat a NAV koordinálta, az EPR-hez a NAV-nak szinte semmi köze.

Az EPR kötelezettségek teljesítésének és a rendszer hatósági feladatainak a címzettje a hulladékgazdálkodási hatóság. A hatóság felé kell teljesíteni a nyilvántartásba vételi kötelezettséget, valamint a bevallást is ide kell küldeni, negyedévente. Az EPR díj fizetése azonban nem a hatóság részére, hanem a koncesszor részére a MOHU részére kell teljesíteni.

Érdemes megtanulni ennek a gazdálkodónak a nevét, ugyanis a hulladékgazdálkodás terén, mint koncessziós feladatokat ellátó gazdálkodó jelentős szerephez jut. A hulladékgazdálkodás operatív feladatainak koordinálása mellett, az EPR díj címzettje is ez a gazdálkodó, aki a befolyó bevételt a működési feladatainak finanszírozására fogja fordítani.

Fentiek alapján tehát egy korábban a költségvetésbe fizetett díj került át a hulladékgazdálkodási feladatokat koncesszorként ellátó gazdálkodóhoz. 

Addig amíg a NAV jelentős rutinnal rendelkezett több százezer adóalany kötelezettségének kezelésében, addig kérdés, hogy miként fog megbirkózni ezzel a feladattal a hulladékgazdálkodási hatóság, aki álláspontom szerint ilyen tömeges nyilvántartásba vétellel, bevallással még nem találkozott, ami várható a rendszerben. 

Mindenesetre a jogszabály szerint az EPR-díjjal kapcsolatos hatósági feladatok a hulladékgazdálkodási hatóságra tartoznak, azaz amennyiben valakinek jogvitája van a fizetendő díjjal vagy a teljesítendő kötelezettséggel kapcsolatosan, akkor a hulladékhatósághoz kell fordulnia, ahogy általános értelmezési kérdésekkel is. Szintén a hulladékgazdálkodási hatóság jogköre és kötelezettsége a rendszer hatóság ellenőrzése és a szankciók alkalmazása.  

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom