Facebook image
Mentés

A legfontosabb áfa-változások 2023-tól

Hat pontban összefoglaltuk azokat az áfaváltozásokat, amelyekre a vállalatoknak 2023-ban érdemes és kell is figyelni az általános forgalmi adóval kapcsolatban.

1. Az új ingatlan fogalma

Az új ingatlan fogalma több szempontból is bír relevanciával az áfában:

 • Beépítés alatt álló és beépített új ingatlanok sorozat jellegű értékesítése áfa-alanyiságot keletkeztet.
 • Beépítés alatt álló és beépített új ingatlanok értékesítése egyenes adózás alá esik (nem is választható tárgyi adómentesség).
 • Beépítés alatt álló és beépített új ingatlanok értékesítése nem számít bele az alanyi adómentességi értékhatárba, és nem vonatkozik ezen ügyletekre az alanyi adómentesség.
Az idei évtől az új ingatlan törvényi fogalma részben megváltozik, részben pedig kiegészül egy ponttal. 

Eszerint 2023-tól az új ingatlan törvényi fogalma az alábbi:

 • az ingatlan első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy
 • az ingatlan első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a használatbavételi engedély véglegessé válása, vagy a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján épített lakóingatlan felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy
 • az első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.

Amennyiben a beépített ingatlan nem minősül újnak, annak értékesítése alapból tárgyi adómentes, de az ilyen értékesítésekre válaszható az áfa-kötelezettség.

2. Az új lakóingatlan értékesítése marad az 5 %-os áfa körben

Törvényi szintre emelkedik az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adómérték alkalmazásáról szóló 267/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet - amely 2 évvel meghosszabbítja az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes, 5%-os általános forgalmi adómérték időbeli hatályát, azaz a 2025. január 1-e előtti teljesítési időpontú új és félkész lakásértékesítési számlákra vonatkozik.

Továbbá átmeneti rendelkezés, hogy az 5 %-os áfa mérték tovább alkalmazható az új, félkész lakás értékesítésénél a 2029. január 1-je előtti teljesítési időpontú számlák esetén, feltéve, hogy 

 • 2024. december 31-én már volt véglegessé vált (jogerős) építési engedély vagy 
 • 2024. december 31-én már megtörtént az egyszerű bejelentés.
Évek: 2023., 2024.Évek:  2025., 2026., 2027., 2028. Évek: 2029. vagy később…
Ha teljesítés időpontja ezekre az évekre esik, akkor 5% az áfakulcs.Ha a teljesítési időpont ezekre az évekre esik és alkalmazandóak az átmeneti rendelkezéseknek megfelelőek, akkor 5%-os az áfakulcs Nem alkalmazható az 5%-os áfa

A kedvezményes áfakulcs alkalmazása továbbira is

 • csak a termékértékesítésre vonatkozik (szolgáltatásra nem vonatkozik, pl. bérbeadás vagy az ingatlan felépítésére irányuló szolgáltatások),
 • csak a lakóingatlanra vonatkozik (lakóingatlan: lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület)
 • csak az újnak minősülő lakóingatlanra vonatkozik
 • csak akkor, ha egylakásos lakóingatlan esetén az összes hasznos alapterület nem haladja meg a 300 négyzetmétert, többlakásos lakóingatlan esetén pedig a 150 négyzetmétert.

Áfaval kapcsolatos kérdésekben keresse szakértőinket!

3. Belföldi fordított adózás az építőiparban

2023-tól belföldi fordított adózás alá esik  a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.

4. Belföldi fordított adózás egyes kiemelt ügyletekre

2026. december 31-ig alkalmazandó a belföldi fordított adózást előíró rendelkezések:

 • 142. § (1) bekezdés h) pontja – széndioxid kibocsátási kvóta fordított adózása
 • 142. § (1) bekezdés i) pontja – gabonafélék fordított adózása (6/A. számú melléklet)
 • 142. § (1) bekezdés j) pontja – vas- és acéltermék fordított adózása (6/B. számú melléklet).

5. Adatszolgáltatás az egyéb módon előállított nyugtáról

Az áfa-törvény módosítása megteremti a gépi nyugtákról történő adatszolgáltatási kötelezettséget olyan gépi nyugták esetében is, amelyet pénztárgéptől eltérő olyan egyéb technikai megoldással állítottak ki, amelyet az illetékes hatóság előzetesen engedélyezett, továbbá felhatalmazást ad miniszteri szintű jogalkotásra az ilyen nyugtákról történő adatszolgáltatás, valamint a pénztárgéptől eltérő, gépi nyugta kibocsátására alkalmas technikákkal kapcsolatos részletszabályok megállapítására is.

6. Agrárgazdaságokkal kapcsolatos áfa-jogutódlás

Jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni az áfa törvény alkalmazásában az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény szerinti gazdaságátadási szerződés alapján megvalósuló gazdaságátadást.

Az elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges felelősség terheli a gazdaságot átadó személyt azon áfa törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, amelyek az átadott vagyonhoz fűződően a szerzésig bezárólag keletkeztek.

Teljes körű áfatanácsadásért keresse szakértőinket!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom