Facebook image
Mentés

Behajthatatlan követelések áfája - utolsó esély a visszaigénylésre decemberben!

Bár sokan már búcsút intettek behajthatatlan követeléseik után járó áfa-visszaigényléseiknek, decemberben mégis jön egy legutolsó esély!

Ezekre a határidőkre figyeljen!

2021. december 7.

2020. június 10. és 2021. június 10. között behajthatatlanná vált követelések esetében a visszatérítési kérelem benyújtásának határideje 2021. december 7.

2021. december 11.

A 2020. június 10. előtt behajthatatlanná vált, de még el nem évült követelések áfája külön kérelemmel 2021. december 11-ig kérhető vissza.

Új bírósági döntések, új adózói lehetőségek

A behajthatatlan követelések áfaszabályozása az adójog egy folyamatosan változó területe. Jól szemlélteti, hogy a gazdasági társaságoknak miért érdemes az európai joghatósághoz fordulniuk, amikor a nemzeti jogszabályok aránytalanul korlátozzák egyes jogosultságaikat.

Bár időigényes végigjárni a jogorvoslati fórumokat, a megalapozott érvek a behajthatatlan követelések áfavisszatérítésében és az ehhez hasonló ügytípusokban nemcsak a konkrét ügyben jutnak érvényre. Az egyes cégek által kivívott eredmények egy korábbi problémás jogszabály megváltozása révén valamennyi adózó számára új lehetőségeket nyithatnak meg. A benyújtott adó-visszatéríttetési kérelmek jelentős része bíróságon kötött ki, az Európai Bíróság márciusi döntése pedig újabb változásokat idézett elő a hazai áfaszabályozásban. 

Az utóbbi egy évben az RSM adóképviseleti csoportja is hatékony segítséget nyújtott ügyfeleinek a korábban elévültnek és elveszettnek hitt áfa visszatéríttetésében.

Az alábbiakban az olyan ügyleteket érintő 2021-es változásokat tekintjük át, melyeknél az áfaköteles ügyletet teljesítő adóalany vagy vevői nem fizetés, vagy egyéb neki fel nem róható okból nem jutott hozzá az ellenértékhez, ezért saját magának kellett megfinanszíroznia az áfát. Ezt az igazságtalan helyzetet idén már több jogintézmény is orvosolja az Áfa tv-ben. 

segítünk cégének visszaigényelni az áfát!

Behajthatatlan vagy nem behajthatatlan a követelés? 

Mindenekelőtt szükséges leszögezni, hogy amiatt, hogy eladóként/szolgáltatásnyújtóként valaki nem jut hozzá az általa teljesített ügylet ellenértékéhez, attól még nem lesz a követelése automatikusan áfaértelemben is behajthatatlan követelés. 

Amennyiben azonban:

 • vevői nemfizetés miatt nem térült meg az áfaköteles ügylet ellenértéke, és ahhoz a hitelező egyéb forrásból sem jutott hozzá, 
 • továbbá az adós fedezethiányát az ügylet résztvevőitől független szereplő (pl. felszámoló) a törvény által megkívánt módon leigazolja, 
 • és még egyéb törvényi feltételek is teljesülnek,  

úgy a követelés jó eséllyel áfaértelemben véve is behajthatatlan követelésnek minősül. 

Amennyiben megbizonyosodtunk arról, hogy behajthatatlan a követelés, úgy tisztázni szükséges a követelés korát, illetve azt is, hogy kivel (céggel vagy magánszeméllyel) szemben áll fenn a követelés, ugyanis mindkét körülmény befolyásolja az igényérvényesítés módját. 

Amennyiben behajthatatlan a követelés, úgy mennyi idős? 

Idén a korábbinál is több igényérvényesítési lehetőség áll rendelkezésre a behajthatatlan követelések áfájának visszakérésére, ugyanis önellenőrzésen kívül immár különféle kérelmezési lehetőségeket is biztosít az Áfa tv. A behajthatatlan követelések esetében az igényérvényesítés módját mindenekelőtt a követelés kora határozza meg. Más bánásmódot igényelnek az „idős”, a „középkorú” és a „fiatal” követelések.  

Az Áfa tv. 2021. június 9-ig csak a „fiatal” követeléseket szabályozta, azt követően viszont a középkorú behajthatatlan követelésekre is tartalmaz már előírásokat. 

Mely behajthatatlan követelések számítanak fiatalnak áfaértelemben, mit tehetünk velük? 

Amelyeknek a teljesítése 2015. december 31-ét követő időpontra esik. Ezen követeléscsoport esetében 2020. január 1. és 2021. június 9. között az ÁFA tv. által az értékesítőre, a vevőre, illetve magára a követelésre vonatkozó bonyolult feltételrendszernek való megfelelés esetén önellenőrzéssel lehetett érvényesíteni az ÁFA-visszaigénylést. 

Fontos változás következett be 2021. június 10-én, ugyanis egy közelmúltbeli lengyel vonatkozású európai bírósági döntés hatására kikerültek az Áfa törvényből a vevőnél az alapügylet teljesítési időpontjában vonatkozó egyes negatív feltételek (pl. fizetésképtelenségi eljárás, adóhiány, adóhátralék hiánya stb.).  Így egyszerűbb lett az áfavisszaigénylések feltételeket teljesíteni.

Mit kezdhetünk a középkorú behajthatatlan követelésekkel? 

Egy márciusi, magyar vonatkozású EUB döntés hatására 2021. június 10-től speciális áfa-visszatéríttetési eljárás került be az Áfa törvénybe. Ezzel olyan elévült követelések esetében is van lehetőség az áfa-visszaigénylésre, amelyeknél a behajthatatlanná válás 2020. június 10. után következett be. Figyelem, eltérő igényérvényesítési lehetőség vonatkozik a 2020. június 10. és 2021. június 10. között (1),valamint a 2021. június 10. után (2) behajthatatlanná vált követelésekre. 

 • Az (1) csoportba tartozó követelések esetében 2021. december 7. jogvesztő határidőt jelent. Ezért az e csoportba tartozó követelések esetén haladéktalanul lépniük kell az érintetteknek az áfa-visszaigénylés érdekében. 
 • A 2021. június 10-e után behajthatatlanná váló, a teljesítési időpont tekintetében már elévült követelések esetében (2) egy éves jogvesztő határidőt ír elő a törvény. Az adóhatóság felé azonban ennek a csoportnak is érdemes minél előbb beterjeszteni a visszatérítési kérelmeket a 6 hónapos NAV ügyintézési határidőre is figyelemmel.

Az új szabályozással - az időbeli feltételek lazításával és a vevőre vonatkozó személyi feltételek eltörlésével - ezen követeléscsoport esetében is könnyebbé válik az áfa-visszaigénylés. Ugyanakkor a módosítás vitathatóan, nem tükrözi a márciusi európai bírósági döntés szellemiségét: az általános 5 éves elévülési szabályhoz képest egy egyéves jogvesztő határidőt ír elő a behajthatatlan követelésekre, amely tartalmában kivételes   elévülési szabályként funkcionál a gyakorlatban.

Mit kezdhetünk az öreg behajthatatlan követelésekkel? 

A 2020. június 10. előtt behajthatatlanná vált, de még el nem évült követelések áfája külön kérelemmel 2021. december 11-ig kérhető vissza.

vegye igénybe tapasztalatunkat!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom