Facebook image
Mentés

Adófizetési moratórium, bértámogatás 3.0, szálláshelyek támogatása – mutatjuk a legújabb gazdaságvédelmi intézkedéseket

A Kormány november 10-én hozott 485/2020. számú rendeletében új támogatásokkal segíti a veszélyhelyzet miatt leginkább érintett szektorokat. Az intézkedések egy része a tavasziak újracsomagolása, míg a szálláshely-szolgáltatók adott feltételek mentén célzott támogatásokat igényelhetnek.

Az adófizetési kedvezmények, a Bértámogatás 3.0., a szálláshely-szolgáltatók költségtérítése, illetve az 5%-os étel-ital áfa került bele az első őszi Covid-hatásokat kompenzáló gazdasági csomagba. A 485/2020. számú Kormányrendeletbe foglalt intézkedéscsomag jól körülhatárolt három részre bontva, de egyelőre csak november hónapra vonatkozóan kínál átmeneti megoldásokat a bevételek visszaesésének átvészelésére, illetve a munkaerő megtartására bizonyos szektorokban. Az elvitelre kért vagy házhoz szállításra rendelt ételre és nem alkoholtartalmú italra (ide nem értve a kiszállítási díj áfa költségét, melyet továbbra is 27%-os áfa terhel) a 498/2020. számú. Kormányrendelet értelmében 2021. február 8-ig alkalmazható a kedvezményes 5%-os áfa kulcs, feltéve, hogy az étkezőhelyi vendéglátásban történő értékesítésük esetén teljesülnének a helyben készítés feltételei. 

1. Adófizetési kedvezmények 

A szocho, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás és kiva kötelezettségek alól mentesülnek a november hónapra eső kötelezettségük tekintetében az alábbi szektorokban működő - ún. tényleges főtevékenységet folytató - munkáltatók és kiva adóalanyok. A mentesség feltétele, hogy érintett cégek a munkavállalóik munkaviszonyát novemberben fenntartják és teljes munkabérüket megfizetik. 

Az fenti adómentesség az alábbi tevékenységekre vonatkozik:

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) 
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) 
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) 
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) 
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) 
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) 
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) 
 8. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002) 
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) 
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) 
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) 
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) 
 13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312)
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) 
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) 
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) 
 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

Az intézkedéscsomag tavaszról ismerős fogalmi eleme az ún. „tényleges főtevékenység”, mely nem feltétlenül azonos a cégjegyzékben megjelölt főtevékenységi körrel, mivel azon tevékenységet jelöli, amelyből a kifizetőnek, kiva adóalanynak a 2020. november 11-t megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka származott. 

A járvány miatt több szállásszolgáltató (pl. egyes fővárosi hotelek) is kerülhetett olyan (szerencsés) helyzetbe, hogy nem a cégjegyzék szerinti fő tevékenységi köréből szerezte az elmúlt 6 hónapos időszakban a legtöbb bevételt, hanem árbevételében az éttermi vendéglátás dominált. Esetükben így fennállhat az adófizetési kedvezmények igénybevételének lehetősége.

A kedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel ne bocsássa el, illetve a mentesség iránti igényt jelentse be az adóhatósághoz.

A támogatással egyidejűleg igénybe vehető a következőkben ismertetett „bértámogatás 3.0” is, feltéve, hogy az ilyen módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg a bérköltségek összegét.

2. Bértámogatás 3.0. keretei és feltételei

Az ún. kurta munka néven ismert támogatási forma ágazati változataként új bértámogatási program indult. A bértámogatást a fent bemutatott adófizetési kedvezményekre jogosultak (az elmúlt hat hónapban kedvezményezett szektorban tényleges főtevékenységet folytató munkaadók) igényelhetik.

Bértámogatásként a munkaviszonyban foglalkoztatott személy novemberi bruttó munkabérének 50 százalékáig, de legfeljebb a minimálbér 150%-áig terjedő (bruttó 241.500 Ft) összegű munkaerőpiaci vissza nem térítendő támogatás nyújtható, utólagos folyósítással. A bértámogatás feltétele, hogy a munkavállaló munkaviszonya november hónap utolsó napján is fennálljon és részére a munkabért a munkáltató megfizesse, valamint a munkaviszony közös megegyezéssel 2020. december 31. napjáig nem szüntethető meg.

A kérelemcsomag 2020. november 11. napjától nyújtható be 2020. december 11-ig a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalhoz. 

3. Szálláshely-szolgáltatók költségtérítése

Új támogatási elem, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a 2020. november 8-ig regisztrált, 2020. december 11-ig terjedő időszakra vonatkozó foglalások után számított nettó árbevétel 80 százalékát bizonyos TEÁOR kódok alatt végzett tényleges főtevékenységek esetén. Itt is feltétel, hogy a 2020. november 8-án foglalkoztatott munkavállalók jogviszonya november hónapra is fennmaradjon és részükre a munkabér kifizetésre kerüljön. 

Az érintett tevékenységi körök:

 • Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) 
 • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) 
 • Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) 
 • Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590).

Ezen új intézkedési forma állami támogatásnak minősül. Amennyiben a kedvezményezett árbevétele idén novemberben legalább 30 százalékkal csökken 2019 ugyanezen időszakához képest, akkor ezen támogatási forma ún. fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásnak minősül. Ezen feltétel hiányában a támogatás ún. átmeneti támogatás lesz az uniós támogatási rendszerben. 

Ennek a besorolásnak a vállalkozásonként számolandó maximális támogatási összeg és a támogatások halmozhatósága tekintetében van jelentősége, amelyet külön szükséges vizsgálni!

A támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló kormányrendelet megjelenése még várat magára. 

Keresse szakértőnket!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom