Facebook image
Mentés

Vámellenőrzés, kereskedelmi forgalom koronavírus idején

A koronavírus közvetett módon minden területen érezteti hatását. Ezen területek közül kiemelkednek az országhatárt, valamint az EU határát átszelő kereskedelmi folyamatok.

A tagállamok nemzeti kormányainak intézkedései kiemelten kezelik a határforgalmak szabályozását, elválasztva egymástól a személy és kereskedelmi forgalomra vonatkozó rendkívüli intézkedéseket. 

A személyforgalom egyszerűen jellemezhető, bizonyos relációban szinte teljesen le vannak zárva a határok, lassan a hazaérkezés is kilátástalan egyes régiókból. Más a helyzet azonban a kereskedelmi forgalommal, amely nem állhat meg, ugyanis akkor minden leáll, még annál is jobban, mint amit most tapasztalunk. Élelmiszerre, gyógyszerre a legnehezebb napokban is szükség lesz és amint látjuk ezek jelentős része külföldről, gyakran harmadik országból érkezik.

A jelenlegi tagállami intézkedések ugyan eltérnek egymástól a határok lezárását illetően, de a kereskedelmi forgalmak vízen, szárazföldön és levegőben továbbra is folynak jelentős fennakadások mellett.

Mire kell figyelni a vámkezelések, áruforgalom során?  

Figyelemmel arra, hogy a kereskedelmi forgalom folyamatos, az ezzel járó kötelezettségek is megmaradtak, az intézkedések kevésbé érintik a vámadminisztrációkat, az export és import szállítmányok kezelését. 

Néhány a kereskedelmi forgalommal összefüggő kérdésre szeretném felhívni a figyelmet:

1. Árufogalom alternatív útra terelése a közút helyett

Rendkívüli módon lelassult a harmadik országból érkező áruforgalom, aminek természetesen több oka is van. Célszerű megvizsgálni a választott szállítási módokat, ugyanis a legnagyobb gond a közúton érkező árukkal van, hiszen már nem csak az Unió határán van határellenőrzés, hanem szinte minden tagállam saját határain is. A tagállamok belső határain folytatott ellenőrzéseket a koronavírus elleni védekezés indokolja, amely nem jár semmilyen vámadminisztrációval, a vámunión belül a szállítmányok továbbra is szabadon áramolhatnak, vámkötelezettségek nélkül. Ugyanakkor az ismételten működő tagállami határellenőrzések miatt a forgalom érthető okból lelassult.

Léteznek úgynevezett alternatív szállítási megoldások, melyek sokat segíthetnek azon a helyzeten, amikor a kamionok órákat állnak sorba a közúton, és jelentős késesek várhatóak. Ilyen megoldás, amikor a szállítójárműveket vasúti szerelvényeken szállítják a célállomáshoz közel. A vasúton történő határátlépés jelentősen gyorsabb a jelen helyzetben, és a vámkezelése is praktikusan megoldható az ilyen szállítmányoknak.

2. Vámszabályok - kérni lehet a határidők hosszabbítását, indoklással

Tekintettel arra, hogy a vámjogszabályokat illetően eddig semmilyen jelentős Uniós, valamint hazai rendkívüli intézkedés nem történt, az alapkötelezettségek adottak. Amennyiben valakinek import vagy export szállítmánya van, akkor a megszokott módon kell a kötelezettségeket teljesíteni.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az árubemutatási határidők, valamint a vámhatározatok végrehajtására, a határozatok ellen kezdeményezhető jogorvoslatokra, beleértve ebbe a közigazgatási peres eljárás kezdeményezését is, a határidők változatlanok. Ugyanez mondható el a végzés formájában kiadott vámhatósági felhívásokhoz, iratbekérésekhez, adatbekérésekhez és ellenőrzésekhez kapcsolódó határidőkre is. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú lehet annak tartalmától függően. 

Ugyanakkor a kialakult helyzetben tapasztalható, hogy a munkahelyeken a munkavégzés, vagy a postai küldemény feladása, a határátlépés és árubejelentés, nem várt akadályokba ütközik, vagy jelentősen lelassulhat, ezért megnő annak az esélye, hogy valaki nem tudja a fenti határidőket tartani, annak ellenére, hogy az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel jár el. Alapvetően elektronikus módon kell a kötelezettséget teljesíteni, ugyanakkor a munkahelyre történő bejutás, valamint a munkahelyen történő munkavégzés akadályai befolyásolhatják az elektronikus rendszerekhez történő hozzáférést.

Az eljárási jogszabályaink, köztük a vám-és adóigazgatási és a peres eljárási szabályok ismerik a határidő hosszabbításának lehetőségét, továbbá az elmulasztott határidők esetében az igazolási kérelem intézményét. 

Amennyiben valaki előre látja, hogy nem fogja tudni teljesíteni a hatóság által adott határidőn belül a kötelezettségét, akkor lehetőség van további határidőt kérni a hatóságtól, a kérelem megalapozott indoklása mellett. 

Szintén, aki a jogorvoslati kérelem benyújtását önhibáján kívül elmulasztja, igazolási kérelemmel fordulhat a hatósághoz az elmulasztott cselekmény pótlásával egyidejűleg. A kérelemben ki kell fejteni a mulasztás okát és amennyiben rendelkezésre áll akkor igazolni is kell azt, hogy a mulasztásban az érintett vétlen volt. A hatóságnak az igazolási kérelmeket alapvetően méltányosan kell elbírálnia, ezért, ha valakinek olyan határidő mulasztása van, amely visszavezethető a jelenleg kialakult, és várhatóan egy darabig fennálló helyzetre, akkor célszerű megvizsgálni, hogy a mulasztás igazolási kérelem mellett pótolható-e.

kérdése van?
keresse vámtanácsadóinkat! 

3. Mulasztások és vámszankciók, elvárható magatartás

Álláspontom szerint a hatóságok is figyelemmel lesznek a kialakult rendkívüli helyzetre, ezért egy esetleges mulasztás esetén sem a vámszankció alkalmazása lesz az első dolog. Alapvetően változik meg az elvárható magatartás tartalma ezekben a helyzetekben, és a vámhatóságnak is ehhez az új tartalomhoz kell igazodniuk.

4.Várható-e változás az európai vámkezelési szabályokban? 

Az adóigazgatás terén több olyan intézkedés kerül bejelentésre és bevezetésre, amelyek átmeneti jelleggel könnyebbé teszik a nehéz helyzetbe került gazdálkodók életét. A vámigazgatás elsődlegesen uniós és nem tagállami kérdés, bármilyen könnyítés a vámigazgatási eljárásban, a vámunióra tekintettel uniós intézkedést igényel.

Amennyiben jelentős ideig fennmaradnak a rendkívüli intézkedések a kereskedelmi forgalom területén is, várhatóak lesznek intézkedések, ellensúlyozva ennek a területnek a nehézségeit is és gyorsítva az áruforgalmat. Vámszakmai szervezetek gondolkodnak több ilyen intézkedés kezdeményezésén melyek az adózási területhez hasonlóan átmeneti jelleggel könnyítéseket eredményeznének. Ezek a javaslatok az árubemutatást, a halasztott vámfizetést, vagy az áruvizsgálatokat érinthetik.   
    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom