Facebook image
Mentés

Rendkívüli intézkedések írják felül a Munka Törvénykönyvét

A mai közlönyben megjelent rendelet alapján a friss intézkedéscsomag felülírt több munkajogi szabályt is. A távmunka, otthoni munkavégzés munkaszerződéstől függetlenül elrendelhető, ahogy az Mt.-től való eltérés lehetőségei is kibővülnek.

Átmenetileg változnak a távmunka szabályok

Az otthoni munkával és távmunkával kapcsolatban az eddigi szabályozás lényegesen megváltozott! A távmunka elrendelése a továbbiakban már nem kötődik munkaszerződés-módosításhoz (ami kétoldalú megállapodást követel meg a felektől),azt a munkáltató egyoldalúan is elrendelheti. 

Ez azt is jelenti, hogy ha a munkáltató távmunkát rendel el, - mivel a távmunka esetében nincs időbeli megszorítás - nem kell tekintettel lenni arra a korlátozásra, ami a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése esetén irányadó. Ez persze nem jelenti azt, hogy a munkáltatót nem kötné továbbra is pl. egy eltérő munkakörben való foglalkoztatás esetén a 44 munkanapos (háromszázötvenkét órás) korlát. Ezért javasolt, hogy ha szempont az időbeli korlát, akkor a későbbi félreértések elkerülése és a precizitás érdekében távmunka legyen elrendelve. Az otthoni munkavégzés elrendelése esetén elképzelhetőnek tartunk olyan értelmezést, amely szerint - mivel az otthoni munkavégzés nem feltétlenül esik egybe a távmunkával - hogy továbbra is alkalmazandó az időtartamra vonatkozó korlátozás.

Változnak a munkaidő-beosztási szabályok

Fontos változás az is, hogy a munkaidő beosztása a Munka Törvénykönyvében leírt szabályoktól eltérően is módosítható. Eddig a főszabály az volt, hogy a munkaidő-beosztást a munkáltató legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább százhatvannyolc órával korábban írásban közli, amit a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatott feltéve, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merült fel. A mostani intézkedés alapján viszont a munkaidő-beosztás akár egyik napról a másikra is módosítható lesz. Természetesen ebben az esetben sem lehet ezt a jogot visszaélésszerűen gyakorolni, az általános magatartási szabályok továbbra is alkalmazandóak.

Adatvédelem és egészségi állapot ellenőrzése

Az intézkedéscsomag harmadik pontja leginkább a személyiségi jogokat, személyes adatokat érinti, amikor is a rendelet felhatalmazza a munkáltatókat, hogy a munkáltató munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megtehessék. Itt is ki kell hangsúlyozni, bár ebben az esetben maga a rendelet is kiemeli, hogy ez csak a szükséges és indokolt intézkedések megtételére vonatkozik. Így pl. nem valószínű - bár nem kizárt, hogy ilyen munkáltató is létezik -, hogy teljes kórtörténet bekérése indokolt a mostani járvány kiszűrése érdekében sem.

A fenti pontok kapcsán a munkáltató rendelkezési lehetősége időben nem korlátlan, arra csak a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig van lehetősége.

A rendelet nem feledkezett meg arról sem, hogy a mostani intézkedések, a kollektív szerződéssel szabályozott viszonyokat is érintse, így a kollektív szerződések rendelkezéseit is felülírják.

Az Mt.-től való eltérés lehetőségei kibővülnek

Az intézkedéscsomag talán legérdekesebb pontja nem maga a célzott intézkedésekre vonatkozó 3 pontos felsorolás, hanem a rendelet munkajogi tárgyú paragrafusának (4) bekezdése. Ez kimondja, hogy a munkavállaló és a munkáltató külön megállapodásban eltérhetnek a Munka Törvénykönyve rendelkezéseitől. Ez azért fontos, mert mostanáig a Munka Törvénykönyvétől való eltérés vagy kifejezetten a törvény adott fejezetének végén található szakaszban volt lehetővé téve, vagy általános szabályként erre a munkavállaló érdekében volt lehetőség.

Ez a mostani rendelkezés véleményem szerint azt jelenti, hogy a felek - kétoldalú megállapodás alapján ugyan, de - akár a munkavállaló hátrányára is eltérhetnek a Munka Törvénykönyvétől. Így pl. lehetőség adódik arra, hogy a munkahelyek megtartása érdekében a munkabért a minimálbér alá csökkentsék. További érdekesség, hogy erre a bekezdésre a jogszabály szerkesztéséből adódóan a veszélyhelyzet megszűnéséhez kötött időbeli korlátozás sem alkalmazandó.

A fent vázolt intézkedések azonban nem az utolsó intézkedések, a velük kapcsolatos további részletszabályokat a Kormány rendeletekben határozza meg, ezért már most minden esetben figyelembe kell venni a munkajog általános elveit, a feleknek kölcsönösen együttműködve kell eljárni.

munkáltatóként kérdése van?
Keresse szakértőinket!

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom