Facebook image
Mentés
Héhn Miklós partner, számviteli üzletágvezető
Héhn Miklós

Speciális szabályok külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe kapcsán

A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepéről és kereskedelmi képviseleteiről önálló törvény rendelkezik. A Fióktelep törvény mellett a számviteli törvény ad iránymutatást a könyvvezetés, beszámolókészítés és a könyvvizsgálat főbb kérdéseiben.

A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény (továbbiakban: Fióktelep törvény) rendelkezik minden fontos részletről, az önálló gazdálkodást folytató, de jogi személyiséggel nem rendelkező fióktelep működését illetően. 

Fióktelep és működése

A fióktelep a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként bejegyeztek. Amennyiben a törvény másképp nem rendelkezik, a fióktelep nem folytathat a külföldi vállalkozás nevében képviseleti tevékenységet.

Számviteli szempontból fontos, hogy a fióktelep saját nevében jár el harmadik felekkel szemben, így például a magyar hatóságokkal vagy a külföldi székhelyű cég más fióktelepével szemben is. A rábízott vagyonnal saját maga gazdálkodik. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének alapítására, működésére és megszűnésére a számviteli törvény vállalkozókra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

A fióktelep a működése során a beszerzések és az értékesítés terén az általános szabályok szerint járhat el. Ez vonatkozik a külföldi vállalkozással, illetve a külföldi vállalkozás másik magyarországi fióktelepével lebonyolított tranzakciókra is. Két Magyarországon lévő fióktelep egymás közötti ügyletei belföldi ügyletnek minősülnek.

Ettől eltérő a kereskedelmi képviselet működése, amely szintén önálló cégformaként bejegyzett szervezeti egység, viszont a fiókteleppel ellentétben önálló vállalkozási tevékenységet nem folytat, így nem alanya a számviteli törvénynek sem.

Fióktelep - számviteli sajátosságok

A fióktelep a külföldi vállalkozás által tartósan rendelkezésére bocsátott, működéshez szükséges vagyont (ami lehet pénzeszköz vagy egyéb eszköz) a számviteli törvény alapján jegyzett tőkeként köteles kimutatni. A jegyzett tőkeként történő elszámolás miatt a vagyon tartós rendelkezésre bocsátásáról megfelelő dokumentáció szükséges!

Speciális szabály vonatkozik viszont a székhellyel szemben fennálló követelések és kötelezettségek számviteli kezelésére. A székhellyel szemben fennálló, pénzügyileg nem rendezendő követeléseket és kötelezettségeket év végén össze kell vezetni, és az egyenleget a pénzügyi műveletek eredményében kell kimutatni.

Fióktelep könyvvezetése, könyvvizsgálati kötelezettsége, beszámoló közzététele és mentességek

A fióktelep devizabelföldinek minősül. A belföldiekre irányadó szabályok szerint kell a külkereskedelmi szerződéseket is megkötnie. Könyvvezetése során a fióktelep választhat forinttól eltérő könyvvezetési és beszámolási pénznemet, és jogosult a naptári évtől eltérő üzleti év választására. Ezzel a rugalmas lehetőséggel a fióktelep üzleti éve könnyen hozzáigazítható a külföldi anyavállalkozás által követett üzleti évhez.

A fióktelep ugyanúgy köteles számviteli nyilvántartást vezetni és beszámolót készíteni, mint egy önálló vállalkozás.

A fióktelep könyvvezetésére, beszámolója készítésére, a beszámoló nyilvánosságra hozatalára és közzétételére vonatkozó előírásokat, valamint az ezekkel összefüggő sajátos szabályokat és mentességeket a számviteli szabályok tartalmazzák. Értékhatároktól függően a fióktelep készíthet éves vagy egyszerűsített éves beszámolót, továbbá egyedi beszámolási célra alkalmazhatják az IFRS-eket. Ha a külföldi vállalkozás több fiókteleppel is rendelkezik Magyarországon, akkor minden fióktelep külön beszámoló benyújtására köteles.

A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe saját beszámolóját a Számviteli törvény alapján főszabályként az üzleti év mérlegforduló napjától számított ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell, hogy helyezze. Egy fióktelepnek a saját beszámolóján túl a külföldi székhelyű vállalkozás beszámolóját is közzé kell tennie. A külföldi székhelyű vállalkozás tekintetében a beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének határideje a fióktelep számára a külföldi beszámoló elfogadásától számított 60. nap.

A fióktelepek számára főszabály szerint kötelező az éves könyvvizsgálat. A beszámoló letétbe helyezési, közzétételi, valamint a könyvvizsgálati kötelezettség alól azonban mentesül azon külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe: 

  • amely vállalkozás székhelye az Európai Unió valamely tagállamában található, , 
  • továbbá mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól azon külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is, amely vállalkozás székhelye nem az Európai Unió valamely tagállamában található, azonban az adott állam jogszabályai által előírt éves beszámoló és könyvvizsgálati kötelezettség összhangban van az Európai Unió vonatkozó előírásaival. 

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom