Facebook image
Mentés

Egyszerűsítések a csoportos társasági adónál

Megjelent az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény, amely – főleg adózói visszajelzések hatására – a csoportos társasági adóalanyokra vonatkozó szabályokon is változtat.

A módosítások kapcsán érezhető a jogalkotó adminisztrációs terhek csökkentésére, valamint a könnyebb jogalkalmazás előmozdítására irányuló szándéka, elősegítendő, hogy a csoportos tao lehetőségével a cégcsoportok minél szélesebb köre élni tudjon.

Nézzük, milyen változásokat tartogat a jövő a csoportos társasági adóalanyok számára!

1.Csoportos társasági adóalanyiság választása

 A módosítás alapján a tevékenységét év közben megkezdő adóalany is választhatja a csoportos társasági adóalanyiságot. Ennek feltétele, hogy az adózó  az adóhatósághoz történő bejelentkezéskor ezen szándékáról nyilatkozzon, és teljesítse a csatlakozáshoz szükséges feltételeket. Ebben az esetben az újonnan létrejövő adóalany csoporttagsága azon a napon kezdődik, amelyen önálló adózóként a társasági adókötelezettsége elkezdődne, tehát a csoporttagság már a megalakulás első pillanatától fennállhat (az egyéb feltételek teljesülése esetén). 

Külön rendelkezés rögzíti, hogy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett szavazati jogát minden esetben egybe kell számítani a tagság szempontjából. 

További egyszerűsítést jelent, hogy ezentúl a csoporttagoknak nem kell azonos pénznemben vezetni a könyveiket, úgy is létrehozható lesz Tao-csoport, ha az egyik tag euróban, a másik pedig forintban vezeti a könyveit. 

Kedvező változás, hogy amennyiben valamely tag esetében nem teljesülnek teljeskörűen a csoporttagság törvényi feltételi, úgy az adóhatóság nem magát a csoportos adóalanyt, hanem csupán az érintett tag csoporttagságát szünteti meg.  

2.Társasági adóalap megállapításával kapcsolatos változások

Az adminisztrációs terheket csökkenti, hogy eltörlésre kerül az egyedi tagi nyilatkozatok adóhatósághoz történő benyújtásának kötelezettsége. A csoportképviselő felé teljesítendő nyilatkozattételi kötelezettség azonban továbbra is megmarad. A csoporttagok ezen nyilatkozata már nem minősül bevallással egyenértékű nyilatkozatnak. 

A tao-csoport tagoknak az egyedi adóalapjuk meghatározása során eddig is alkalmazniuk kellett a jövedelem- (nyereség-) minimum szabályait, ezt megerősítendő erre külön rendelkezést is hozott a jogalkotó. A minimumadóra vonatkozó választást a csoportképviselőnek kell majd megtennie. 

A jogszabály egyértelművé tette, hogy csoporttagként a csoportképviselő útján kell az olyan adót, illetve késedelmi pótlékot rendezni, amely olyan csoporttagnál merül fel, aki önálló adóalanyisága alatt fejlesztési tartalékkal, illetve jogdíjra jogosító immateriális jószág beszerzésére lekötött tartalékkal kapcsolatos adóalap-csökkentő tételt alkalmazott, azonban nem teljesítette az ezekhez kapcsolódó feltételeket a figyelési időszak alatt. 

Amennyiben a csoport tagja önálló adóalanyként adókedvezményre volt jogosult, azt a csoporttaggá válást követően, illetve a csoporttagság megszűnése után is érvényesítheti, ha a kedvezmény feltételeinek ezentúl is megfelel. Ugyanakkor maga a csoport akkor jogosult adókedvezményre, ha annak feltételeit egy tag vállalja és teljesíti. Amennyiben az adókedvezmény feltételeinek teljesítését vállaló tag kiválik a csoportból, úgy a csoportos adóalanyként fel nem használt keretösszeg erejéig a korábbi tao-csoport tag továbbra is jogosult lesz az adókedvezmény érvényesítésére.  

3.Módosul a tao csoporttagok kamatlevonási korlátja is 

Az eddigi szabályok értelmében a 939.810.000 forintos kamatlevonási korlátot a nettó finanszírozási költségek arányában kellett figyelembe venni. Mostantól ezt a csoporttagok az egyedi korrigált adó-EBITDA arányában alkalmazzák, amely a csoporton belüli finanszírozási tendenciákra jelentős hatást gyakorolhat. Ezen túl egyértelművé tette a jogalkotó, hogy a 939.810.000 forintos kamatlevonási korlát az összes, nettó finanszírozási költséggel rendelkező csoporttagra együttesen vonatkozik.   

A módosítás hatályba lépésével lehetőség nyílik a csoporttagság szerzésekor, illetve megszűnésekor a csoportos társasági adóalany, illetve a volt csoporttag számára az adóhatósági határozattal előírt adóelőleg 50 (jövő évtől 80) százalékának kedvezményezett célra történő felajánlására. A felajánlott összeg átutalásának egyik feltétele, hogy a csoportos adóalany társasági adónemen fennálló adótartozása az átutaláskor ne haladja meg a százezer forintot.  

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom