Mentés

Miként érdemes vámkezeltetni 2018-ban?

2018. január 1-jével új nemzeti vámtörvény lépett életbe, melynek következményeként 2018-tól vámigazgatási ügyekben kizárólag a vámjogszabályokat lehet alkalmazni, közigazgatási vagy az adóigazgatási háttérszabályt már nem. 2018-tól vámigazgatási ügyben – amennyiben az ügyfél nem kíván személyesen eljárni – vámügyeit és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslati eljárást kizárólag vámjogi képviselője útján intézheti.

Mit jelent a vámjogi képviselet a hatályos szabályozás szerint?

A vámjogszabályok keretét adó Uniós Vámkódex szerint a gazdálkodók vámügyeiknek intézésére vámjogi képviselőt vehetnek igénybe. A képviselő személyét illetően nem lehet bárki vámjogi képviselő, a jogszabály általános feltételt is meghatároz, illetve egyes eljárástípusoknál szűkebb személyi kör került meghatározásra.

A jogalkotó szándéka a vámjogi képviselő alkalmazásával egyértelműen az volt, hogy az eljárások során képviselőként olyan személyek járjanak el, akik rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a vámjogszabályok területén.  

A vámjogi képviseletnek két formája ismert: a közvetlen és a közvetett vámjogi képviselő. Ahogy a fentiekben említettem, minden vámigazgatási ügyben vámjogi képviselő jár el, ezért a feleknek a képviselet során meg kell állapodniuk abban, hogy a kétfajta képviseleti forma közül melyiket fogják alkalmazni, és ennek tényét a hatóság felé is be kell jelenteni.

A két vámjogi képviseleti forma jogi tartalma között jelentős a különbség 

A közvetlen vámjogi képviselő az eljárás során az ügyfele nevében és érdekében jár el. Ez a forma jogi tartalmát illetően megegyezik az adó- és közigazgatási eljárások általános képviseleti formáival. 

A közvetett vámjogi képviselet azonban egyedi képviseleti forma, amely kizárólag a vámeljárásokban alkalmazható. Lényege, hogy a vámjogi képviselő a képviselet ellátása során saját nevében, de ügyfele érdekében jár el. 

Egy export-import folyamat során ez azt jelenti, hogy az importőr és exportőr személye nem változik, ugyanakkor a vámhatóság előtt a képviselő szerez jogokat és őt terhelik a kötelezettségek is. Ezen kötelezettségek között van az import során felmerülő vámteher (importáfa és vám) megfizetése is. A közvetett vámjogi képviselet esetében a vámszolgáltatást nyújtó nem csak a vámszakmai ismereteket igénylő feladatokat veszi át az importőrtől, hanem a teljes vámeljárással együtt járó kockázatokat, köztük a legnagyobbat, a vámteher megfizetésével együtt járó kockázatot is. 

Az utóellenőrzésekre kerül a hangsúly a vámeljárásokban 

A mai modern vámtechnológiában a hangsúly áthelyeződik a vámkezelés időpontjában elvégzett, klasszikus értelemben vett vámellenőrzésről (áru és okmányok ellenőrzése) a vámkezelést követő utóellenőrzéskere. 

Közvetett vámjogi képviselet esetén az utóellenőrzést a vámszolgáltatást nyújtó képviselőnél végzi a hatóság. Amennyiben pótlólagos vámteher kiszabása válik szükségessé, úgy az a képviselő részére történik meg, illetve a befizetési kötelezettség is őt terheli.

A közvetett vámképviselet egyre inkább teret nyer

A két vámjogi képviseleti forma tartami elemeiből látható, hogy eltérő kockázatokkal kell számolni a vámszolgáltatások piacán. A közvetett vámjogi képviselet a legmagasabb szintű kockázattal járó tevékenység a szolgáltató vonatkozásában. Ebből adódóan a közvetett vámjogi képviselet mint szolgáltatás díja magasabb, mint a normál képviseleti formáé.

A vámszolgáltatás piacát vizsgálva azonban az látható, hogy annak ellenére, hogy a közvetett képviselet drágább, fokozatosan emelkedik azon vámkezelések száma, amelyek esetében az importőrök közvetett vámjogi képviseletet vesznek igénybe. Mindez annak köszönhető, hogy a közvetett vámjogi képviseleti forma lehetővé teszi, hogy a vámszolgáltatást nyújtó – mivel saját nevében jár el – alkalmazzon az eljárás során minden olyan engedélyt és kedvezményt, amelyre őt a hatóság feljogosította. 

A közvetett vámjogi képviselet legnagyobb vonzereje, hogy lehetővé teszi azon konstrukció alkalmazását, amelyben a levonásba helyezhető importáfát a vámkezelés során nem kell megfizetni. Ez a megoldás az importőrök számára számottevő előnyt eredményez, ezért készek akár jelentős összeggel többet fizetni ezért a szolgáltatásért, mint a normál képviseleti formáért.

Az elmúlt évek vonatkozó tendenciáit vizsgálva, egyértelműen arra a megállapításra lehet jutni, hogy az importvámkezelések (szabadforgalomba helyezések) jelentős többsége közvetett vámjogi képviseleti formában fog történni. Álláspontom szerint a vámteherfizetéssel járó vámkezelések esetében csak idő kérdése, hogy a normál képviseleti forma mikor fog eltűnni a szolgáltatások piacáról.

Ennek oka teljes mértékben a közvetett vámjogi képviseletben rejlő, kifejezetten gazdálkodói oldalon jelentkező előnyök, mint 

 • az alacsony kockázat az importőrnél,
 • az importáfa kezelésének módja (azt nem kell megfizetni a vámkezeléskor).

Természetesen az importőr oldalán jelentkező pozitív elemek a szolgáltató oldalán éppen ellenkező előjellel szerepelnek, azaz a szolgáltató jóval magasabb kockázatot vállal, és a vámteherfizetési kötelezettség címzettjévé válik. 

A piac törvényszerűségének köszönhetően fokozatosan csökken a közvetett szolgáltatás díja azért, mert a vámszolgáltatók – amennyiben talpon akarnak maradni – kénytelenek a magasabb kockázatú szolgáltatást nyújtani. 

A kialakult helyzet az importőröktől és a vámszolgáltatóktól is fokozott figyelmet igényel

Az importőrnek elemi érdeke, hogy a ma alkalmazható legmodernebb és leggazdaságosabb vámkezelési formát válassza, ami megítélésem szerint a közvetett vámjogi képviselettel érhető el. A szolgáltató elemi érdeke pedig az, hogy a magas kockázattal járó szolgáltatás nyújtásának olyan környezetet alakítson ki, amely az importőrrel létesített kapcsolatukban garanciát jelent.

Az importáru vámkezelése akkor versenyképes, ha a levonható importáfát nem kell befizetni, a vámkezeléssel járó adminisztráció ideje a minimumra csökken, valamint a vámkezelés a gazdálkodó vagy a szolgáltató által megválasztott helyen (telephelyen),vámhatósági jelenlét nélkül történik.

A mai modern vámjogi megoldásokkal, a közvetett vámjogi képviselet keretében ez könnyen megvalósítható. 

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Értesüljön az adóváltozásokról

  hírlevelünkből!

  Feliratkozom
  Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább