Facebook image
Mentés

Így segíthet cége adománnyal és érvényesíthet adókedvezményt egyben

A digitális fejlődés egyik mellékhatásaként tapasztalhattuk meg ebben az évben, hogy az e-szja bevallások sikeres bevezetésével párhuzamban a civil szervezetek számára felajánlott 1 százalékos adományok összege lecsökkent. A céges adományok és ezek adókedvezménye azonban nem változott, érdemes ezzel is számolni év vége előtt!

Az e-szja árnyékában a közhasznú szervezetek 

Míg 2016-ban közel 8,5 milliárd forintról rendelkeztek az SZJA kapcsán az adózó magánszemélyek, addig 2017-ben ez az összeg már 1 milliárd forinttal kevesebbet, 7,5 milliárd forintot tett ki, miközben mind a foglalkoztatottak száma, mind a hazai átlagjövedelmek töretlenül emelkedtek. Történt ez mindannak ellenére, hogy az e-szja felületre is jól látható módon felkerült az 1%-os felajánlásról való rendelkezés lehetősége. 

2018-tól pedig már a foglalkoztatói bevallások is kikerülnek az SZJA bevallási opciók közül, Így még kisebb a tér arra, hogy erre a lehetőségre egy-egy cég is felhívja munkatársai figyelmét. Ugyanakkor a magánszemélyek SZJA 1% támogatásai mellett a cégeknek, vállatoknak is van lehetőségük adománnyal segíteni a közhasznú tevékenységet végző civil szervezetek működését.  

A közhasznú szervezeteknek juttatott adomány a céget adókedvezményre jogosíthatja 

Bár jobbára nem ez az elsődleges szempont, de a gazdálkodó szervezetek részéről egy civil szervezetnek nyújtott támogatás kapcsán felmerül a kérdés, hogy a támogatást a támogató el tudja-e számolni költségként, illetve kapcsolódik-e ahhoz esetleg adókedvezmény is? 

Adománynak minősül a Tao tv. szerint a közhasznú szervezet  tevékenységének támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti, vagy nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke. Nem minősül ellenszolgáltatásnak a támogatás tényének megjelenítése, az adományozó nevének feltüntetése.  

Tao tv. szerint ezen adománynak minősülő, az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás elszámolható a támogatónál a vállalkozás érdekében felmerült költségnek. Emellett a támogatónak szüksége van a közhasznú szervezettől kapott igazolásra is ahhoz, hogy adózás előtti eredményét csökkenteni tudja. 

Hogy milyen adóalap-kedvezményre jogosult a támogató, az a támogatás tartalmától függ

A közhasznú szervezet támogatása az adományozót a támogatási összeg 20 százalékának megfelelő adóalap-kedvezményre jogosítja, azonban ez nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény összegét. A 20 százalékos kedvezményhez nincs szükség előzetes írásos megállapodásra. 

Tartós adományozási szerződés esetén a támogatás 40 százalékának megfelelő adóalap-kedvezményt érvényesíthet a támogató cég (szintén legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig).  A tartós adomány szabályai ugyanakkor kötöttek. 

Csak akkor minősülhet egy támogatás tartós adománynak, ha:

 • a támogató és a közhasznú szervezet között írásban rögzített megállapodásban 
 • az adományozó vállalja, 
 • hogy egy bizonyos pénzösszeget adományként 
 • legalább 1+3 évig a szervezet számára évente, legalább azonos összegben 
 • ellenszolgáltatás nélkül biztosítani fog. 

Az adóalap-kedvezmény – mind a 20, mind a 40 százalékos mértékű –, akkor érvényesíthető, ha a támogató a közhasznú szervezettől a juttatott támogatásokról igazolást kap. Ezen igazolás kötelező tartalmi eleme:

 • a támogató neve, székhelye, adószáma, 
 • a támogatott neve, székhelye, adószáma, 
 • az adomány összege és
 • a támogatás célja.

Ha a támogatás nem pénzbeli, akkor a nyújtott szolgáltatás bekerülési, vagy az átadott termék könyv szerinti értékét kell figyelembe venni és feltüntetni. Az igazolást a civil szervezetnek legkésőbb az adóév végéig ki kell adnia a támogató számára. 

Ebben az évben magunk is úgy döntöttünk, hogy a jelképes karácsonyi ajándékozás helyett partnereink, ügyfeleink valamint a magunk nevében közhasznú szervezetek munkáját segítjük támogatásunkkal. A kiválasztott intézmények egyike a Budapest és vonzáskörzetében élő gyerekek ellátását javarészt biztosító Heim Pál Kórház Alapítványa. Emellett a beszédképtelen, súlyosan mozgássérült gyermekek számára rehabilitációs és fejlesztési lehetőséget biztosító, áldozatos és hiánypótló munkát végző Bliss Alapítvány munkáját szeretnénk segíteni. A két Alapítvány a támogatásból beszerzett eszközökkel javítja az intézményben kezelt gyermekek ellátását. 

Amennyiben erre van lehetőségük, adományunkhoz Ön, vagy cégük is csatlakozhatnak

Ráadásul a hatályos szabályozás alapján a vállalatok mindezt adó és adóalapot csökkentő kedvezménnyel tehetik meg. Köszönjük, ha kezdeményezésünket támogatja!

Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány | Adószám: 19650397-1-42 | Számlaszám: 10300002-20373229-00003285, 11714006-20461191
 Bliss Alapítvány | Adószám: 18005426-1-43 | Számlaszám: 11712004-20070579-00000000
  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom