Facebook image

Amennyiben egy külföldi vállalkozás Magyarországon olyan ügyleteket teljesít, amelynek teljesítési helye belföld, és nem vonatkozik az ügyletekre nemzetközi fordított adózás, akkor köteles magyar adószámot kérni. Ilyen esetekben a cég több adószámmal rendelkezik több országban - ezt a helyzetet gyakran a kettős vagy többes állampolgársághoz szoktunk hasonlítani.

Hasonlóképpen, amennyiben egy magyar cég olyan ügyleteket végez, amelynek teljesítési helye külföld és nem vonatkozik az ügyletekre nemzetközi fordított adózás, akkor – a konkrét külföldi jog függvényében – köteles lehet külföldön külföldi adószámot kérni.

Mint ahogyan kettős vagy többes állampolgárság esetén egy személynek több útlevele is lehet (de ettől még ugyanaz a személy marad),ugyanúgy ugyanazon jogalanynak egyszerre két vagy akár több országban is lehet adószáma, de mindig a teljesítési hely szabályok határozzák meg, hogy éppen melyik adószám alól kerül az adott ügylet lebonyolítására és milyen adókötelezettségek keletkeznek.

Áfaregisztráció Magyarországon – kinek kötelező? 

Nemzetközi vállalatok, vállalatcsoportok körében a letelepedés nélküli jelenlét egy kiforrott, régóta és rendszeresen alkalmazott adótervezési lehetőség. Nagy előnye, hogy áttekinthető és könnyen ellenőrizhető megoldást jelent a tulajdonosoknak. Kizáró feltétel, ha a külföldi vállalkozás alkalmazottat foglalkoztat vagy irodát bérel Magyarországon, ugyanis ez esetben már letelepedésre is köteles.

A letelepedés nélküli gazdasági jelenlét előnyeit számos külföldi társaság élvezi hazánkban is, mivel a magyar törvényi szabályozás tág teret hagy a letelepedés nélkül végezhető tevékenységeknek. A belföldön végzett termékértékesítésétől a belföldi szolgáltatásnyújtáson át bármilyen, jogszabályban nem tiltott terület belefér. Hazánkban e társaságok főleg a külföldön gyártott termékeket értékesítik, illetve magyar ügyfeleiknek nyújtanak szolgáltatást, például a következő tevékenységi körökben: számítástechnikai eszközök, elektronikai alkatrészek, építő- vagy csomagolóipari tevékenység, vegyi- és textiláruk, egyéb élelmiszerek nagykereskedelme, internetes kiskereskedelmi tevékenység, konferenciaszervezés. 

Amennyiben a külföldi társaság magyarországi tevékenysége áfaköteles, úgy köteles áfaalannyá válnia, azaz a magyar adóhivatalnál regisztráltatnia kell magát. Ha egy külföldi társaságnak Magyarországon a belföldi értékesítései, szolgáltatásai után áfát kell fizetnie, akkor e tevékenységéhez kapcsolódóan levonhatja a beszerzéseit terhelő áfát, ugyanakkor mentesül a hazai társasági adó, a bérjárulékok, illetve minden olyan egyéb adóteher alól, ami a letelepedett társaságok eredményét terheli. 

Az egyéb, „kisebb” adójellegű kötelezettségek, mint a vám vagy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére, EKÁER-regisztrációra azonban kötelezett. A magyarországi működés sikerét az ügyletekért felelős magyar szolgáltatók, alvállalkozók, és az adókötelezettségek pontos teljesítéséért felelős pénzügyi- vagy adóügyi képviselő garantálja. 

Kattintson, és tudja meg, cége készen áll-e a GDPR-ra!

Pénzügyi képviselet – garancia az adókötelezettség pontos és szabályszerű teljesítéséért

Az uniós telephellyel nem rendelkező EU-n kívüli társaságok magyarországi adókötelezettségeik teljesítése végett kötelesek pénzügyi képviselőt választani, és ezt az adóhivatalnál bejelenteni (az Unión belüli cégek is választhatják ezt az opciót, de számukra nem kötelező). A pénzügyi képviselő adott esetben a társaság adókötelezettségeiért pénzügyileg is helytáll: személye a garancia az állam, az adóhatóság felé az adófizetési kötelezettség teljesítésére.

A magyar szabályok értelmében pénzügyi képviselő az a kft., részvénytársaság lehet, melynek jegyzett tőkéje az 50 millió forintot eléri vagy ennek megfelelő összegű bankgaranciával rendelkezik, továbbá a NAV-nál nyilvántartott adótartozása nincs. A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás nevében teljesíti annak belföldi adókötelezettségeit, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat, így a pénzügyi képviselet fennállása alatt a külföldi vállalkozás az adóhatóság előtt személyesen vagy más képviselője útján nem járhat el. 

A külföldi vállalkozás adókötelezettségéért a külföldi vállalkozást és a pénzügyi képviselőt egyetemleges felelősség terheli. Egy adóalany egyszerre csak egy pénzügyi képviselőt bízhat meg, ugyanakkor a képviselet megszűnése a külföldi vállalkozás adókötelezettségét nem érinti. 

Adóügyi képviselet Magyarországon - uniós cégeknek hasznos lehetőség

Ahogy említettem, más tagállambeli társaságok a magyarországi gazdasági tevékenységükkel kapcsolatban pénzügyi képviseletre nem kötelezettek (opcionálisan választható),de megbízhatnak olyan adóügyi képviselőt, aki nevükben és helyettük jár el a magyar adóhatóság előtt. Ezen lehetőséggel sok nemzetközi vállalat él, felismerve azt, hogy nem csupán komoly adminisztrációs terhektől szabadulnak meg, hanem hosszú távon is profitálhatnak az áfaellenőrzések hatékony menedzselésében, illetve a vám, az EKÁER és a környezetvédelmi termékdíj területén szerzett helyi tanácsadó tapasztalatai által.

Adóügyi képviselet esetén – ellentétben a pénzügyi képviselettel – a képviseleti megbízás ideje alatt a képviselt társaság személyesen, vagy más képviselő útján is eljárhat adóügyeivel összefüggésben, egyetemleges felelősség a képviselőt nem terheli.

Magyar társaságok is kialakíthatnak EU-n belül külföldi adóképviseletet, kézben tartva külföldi ügyleteiket!

Az elmúlt években tendencia, hogy széleskörű nemzetközi hátterünk révén  magyar társaságok külföldi terjeszkedésében is egyre jelentősebb szerepet vállalunk, egy kézben tartva és felügyelve ezáltal a cégek határokon átnyúló tevékenységét. A  különböző uniós tagállamokban történő áfaregisztrációk lebonyolításában, illetve a rendszeres bevallásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a vállalatra  szabott leghatékonyabb adóstruktúra kialakításában a szerzett tapasztalat jelentős érték. 

Ez a lehetőség különösen olyan magyar társaságok számára jelenthet versenyelőnyt, amelyek más tagállamban vámkezeltetnek importjaik során, vagy amelyek külföldön lévő készleteikből értékesítenek.

A nemzetközi adóképviselet költséghatékony alternatívája lehet a külföldi cégalapításnak, valós versenyelőnyt jelenthet  egy társaság adottságaitól függően.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom