Facebook image
Mentés

Gyarapszik a megbízható adózók száma

Több mint 200 ezer adózó élvezheti a megbízható adózói státussal járó előnyöket a NAV legfrissebb adatai alapján. Ugyanakkor a kockázatos adózói minősítést kapó vállalkozások száma is növekedett a tavalyi bázishoz képest. Érdemes tisztában lenni azzal, milyen kritériumok alapján kerülnek besorolásra negyedévente a társaságok, a szabályozás néhány pontja a jogszabályváltozás miatt módosult az elmúlt időszakban.

Az idei első negyedév adatai alapján az adóhatóság több mint 540 ezer, a cégnyilvántartásba bejegyzett áfaregisztrált céget minősített és sorolt be a három minősítési kategória – megbízható, általános és kockázatos adózó – egyikébe. 

Megbízható adózók – kritériumok és kedvezmények

Érdemes tudni, hogy a kezdő társaságok működésük első három évében nem kaphatnak megbízható minősítést, így még nem kaphatják meg sem az adókötelezettségekhez teljesítéséhez, sem az adóellenőrzésekhez kapcsolódó kedvezményeket. 

Az adózói minősítés eredményeként a vizsgált cégkör 39 százaléka, 210 587 vállalkozás felelt meg legutóbb a megbízhatóság valamennyi feltételének a NAV értékelése szerint. 

Az újonnan életbe lépő, és a régebbi kritériumok az alábbiak: 

 • 2017. januártól lépett be újabb feltételként, hogy a vállalkozás tárgyévre vonatkozó adóteljesítményének pozitívnak kell lennie. Ez a szűkítés kizárja a tényleges tevékenységet nem végző cégeket a kedvező minősítésű adózói körből. 
 • Idén már nem csak a mulasztási bírság, hanem a jövedéki bírság adóteljesítményhez viszonyított arányát is vizsgálja az adóhatóság. Ez az arány nem lehet 1 százaléknál magasabb. 
 • 2017-től négy évre visszamenőlegesen figyeli a NAV, hogy a társasággal szemben volt-e végrehajtási eljárás. Ebbe nem értendő bele az átvezetés és a visszatartási jog gyakorlása.

 • A cég legalább három éve működik, vagy legalább három éve áfaregisztrált adóalanynak minősül.
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3 százalékát. 
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt.
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a cég nem állt és nem áll bevallási vagy adófizetési kötelezettség elmulasztása miatti adószám-felfüggesztés hatálya alatt.
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a cég nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt. 
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt.
 • A cég nem minősül kockázatos adózónak.
 • A tárgyévre megállapított adóteljesítménye pozitív.
 • A társaságnak nincs 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása.

A fenti feltételek mindegyikének megfelelő társaságok kerülhetnek a megbízható adózói kategóriába. 

Nyilvánosan működő részvénytársaság abban az esetben is megbízható adózónak minősül, ha három évnél rövidebb ideje működik, és a tárgyévre megállapított adóteljesítménye nem pluszos, de a többi kritériumnak meg kell felelnie.

A kedvezmények:

 • A megbízható adózói minősítésű cégeknek bizonyos mulasztásoknál, például bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség, nem kell bírságot fizetniük, illetve az általános bírság felével kell csak számolniuk. 
 • Az adóellenőrzés maximum 180 napig tarthat, és évente egyszer automatikus fizetési könnyítési lehetőséget kapnak. 
 • A visszaigényelt általános forgalmi adót a nyilvánosan működő részvénytársaság felé 30 napon belül, más megbízható adózók esetében 45 napon belül utalja ki az adóhatóság.

Érdekli, milyen adókedvezményeket vehet igénybe? Kattintson!

Kockázatos adózók – kritériumok és hátrányos következmények

A kockázatos adózói minősítés szigorúbb adóhatósági felügyeletet, nagyobb adminisztrációt és gyakoribb ellenőrzéseket von maga után. Erre számíthat az a mintegy 36 500 cég, amely ebbe a minősítésbe került 2017 első negyedévét követően. A kockázatos adózókra vonatkozó feltételek is kiegészültek idén, az alábbi kritériumok bármelyikének fennállása a kockázatos minősítést eredményezi: 

 • A cég székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és 2017. január 1-jét követően a NAV adóigazgatási eljárás akadályozása miatt– a tárgyévben, vagy az azt megelőző három évben – jogerősen mulasztási bírságot szabott ki rá. 
 • A társaság az elmúlt egy évben szerepelt a nagy összegű adóhiánnyal, vagy adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján. 
 • A vállalkozás az elmúlt egy évben felkerült a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listájára. 
 • Egy éven belül az adóhatóság ismételt üzletlezárást alkalmazott a céggel szemben.
 • A társaság kényszertörlési eljárás alatt áll.
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70 százalékát. (Az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetből levonandó a tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó javára megállapított összes adókülönbözet.)
 • A terhére kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70 százalékát.

A kockázatos adózói minősítés következményeként ezeknél a cégeknél: 

 • az ellenőrzés határideje 60 nappal hosszabb az általánosnál, 
 • az áfakiutalás határideje 75 nap, 
 • ellenőrzési eljárásban megállapított késedelmi pótlékuk naponta a jegybanki alapkamat ötszörösének 365-öd részére emelkedik, 
 • adó- és mulasztási bírságuk minimuma és maximuma magasabb az átlagosnál, és ezek  kiszabásától a hatóság nem tekinthet el.

Az adózói minősítés eredményéről azok az adózók kaptak értesítést, akiket a hatóság első alkalommal minősített, vagy akiknek változott a minősítésük az előző negyedévhez képest. Azon cégek státusa, amelyek nem kaptak értesítést, nem változott az elmúlt időszakban. A társaságok három hónapon belül nyújthatnak be kifogást minősítésük ellen.

Adózói minősítés eredménye 2016 IV.- 2017. I. negyedévben

NegyedévMinősített adózók összesenMegbízhatóÁltalánosKockázatos
2016. IV.544 306190 076319 45034 780
2017. I.540 468210 587293 41436 467

Forrás: http://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Nott_a_megbizhato_ado20170614.html

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom