Facebook image
Mentés

Webáruházak figyelem! Könnyebbé és olcsóbbá válhat az internetes kereskedelem

2016. december 1-jén az Európai Bizottság az uniós internetes kiskereskedelem áfakörnyezetének modernizálása érdekében intézkedéscsomagot terjesztett elő az Áfairányelv módosítására, mely különösen a startup cégeket, illetve a kis- és középvállalkozásokat segítené.

Egyszerűsödnek a bevallások, kiküszöbölhetővé válik az áfaregisztráció

A határokon átnyúló elektronikus kereskedelem egyik legnagyobb akadálya jelenleg az egyes tagállamokba, adott értékhatár felett, az áfa hatálya alá történő kötelező bejelentkezéssel kapcsolatos többletköltség, amelynek összege akár 8 000 euró is lehet célországonként. A költségek és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében lehetővé válna a negyedéves bevallások benyújtása az ún. Mini One-Stop Shop (MOSS) online rendszeren keresztül.

Egyszerűsödő áfaszabályok webáruházak

A MOSS hatékonysága nem vitatott. 2015-ös bevezetése óta több mint 3 milliárd euró áfa folyt be az EU költségvetésébe a magánszemélyek részére nyújtott rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatási-, telekommunikációs-, valamint az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások forgalmi adójából. Az egyablakos rendszer bevezetése 95 százalékos adminisztrációs költségcsökkentést eredményezne, mely az uniós vállalkozásoknak 2,3 milliárd euró megtakarítást, az egyes tagállamoknak pedig 7 milliárd euró áfabevétel-növekedést generálna.

Új értékhatárok bevezetése

A javaslat egyik sarkalatos pontja az Áfairányelv 34. cikkében hivatkozott – a termékek Közösségen belüli távértékesítésére, illetve távolról is nyújtható szolgáltatásokra vonatkozó - az egységes piacon belül torzulást okozó, meglévő bevételi értékhatárok megszüntetése és helyette új értékhatárok bevezetése.

A távértékesítésre vonatkozó jelenlegi 35 000 euró értékhatár tervezett eltörlésével az értékesítők nem lennének kötelesek a célország áfájának hatálya alá bejelentkezni. Ezáltal lehetővé válna, hogy a vállalkozások egyablakos rendszeren keresztül az összes távértékesítésükre felszámított áfát egyetlen tagállamban vallják be és fizessék meg.

Az Áfairányelv jelenlegi szabályozása szerint a nem adóalany részére nyújtott telekommunikációs-, távközlési- és elektronikus szolgáltatások az igénybevevő országában hatályos áfamérték szerint adóznak, függetlenül attól, hogy az az EU-n belül vagy harmadik országban található. Ezen szolgáltatások tekintetében a javaslat egy új, évi 10 000 eurós értékhatárt vezetne be választási lehetőségként, amely például az induló startup vállalkozások számára jelentene adminisztrációs könnyebbséget. A módosítás értelmében a 10 000 euró alatt nyújtott telekommunikációs-, távközlési- és elektronikus szolgáltatások a szolgáltatásnyújtó tagállamában lennének áfakötelesek. Ez uniószerte 430 000 vállalkozás, azon belül is 97 százalék mikrovállalkozás kereskedését egyszerűsítené, közel 86 millió  euró lehetséges megtakarítással

A másik új értékhatár évi 100 000 euró lenne, amely az elektronikus szolgáltatást nyújtó kkv szektorra vezetne be egyszerűbb szabályokat a fogyasztók azonosítása érdekében.

A fenti új értékhatárok 2018-tól az elektronikus szolgáltatások terén, 2021-tól pedig már a termékek távértékesítése tekintetében is bevezetésre kerülnének.

Nem letelepedett áfaregisztrált alanyok számára is bővülhet a kedvezmények köre

A Közösségben nem letelepedett, de valamelyik tagállamban áfaregisztrált adóalanyok jelenleg sem a Közösségben nem letelepedett adóalanyokra, sem pedig a Közösségben letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozást nem vehetik igénybe. A Bizottság az új szabályozásokkal lehetővé tenné, hogy az áfaregisztrált adóalanyok is igénybe vehessék a szűkített egyablakos ügyintézést, és ne kelljen minden olyan tagállamban nyilvántartásba vetetniük magukat, amelynek elektronikus szolgáltatásokat nyújtanak.

Számlázás, nyilvántartás és adóellenőrzés a székhely szerinti ország szabályai szerint

A javaslat szerint a számlázási és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése a jövőben termékértékesítő, szolgáltató vállalkozás számára azonosítót kiadó tagállam szabályai szerint történne. Az intézkedés hatására a szolgáltatóknak elegendő lenne mindössze egy tagállam számlázási szabályait betartaniuk, a szolgáltatásnyújtás minden egyes rendeltetési tagállamának számlázási előírásai helyett.

Így nemcsak a vállalkozások tevékenysége válhatna egyszerűbbé és átláthatóbbá, de sor kerülhetne az ellenőrzések összehangolására, ugyanis a saját ország adóhatóságával történne az első kapcsolatfelvétel, illetve azon uniós célországok, ahová magánszemélyeknek internetes értékesítés történik, nem folytathatnának adóellenőrzéseket.

EU-n kívüli adócsalás elleni küzdelem

Jelenleg a 22 eurónál kisebb küldemények importja áfamentességet élvez, mely évente közel 150 millió csomagot jelent. Ez a mentesség komoly versenyhátrányt jelent azon uniós vállalkozások számára, amelyek az első cent bevételtől kezdve adókötelesek.

De ez csak az egyik oka annak, hogy a Bizottság megszüntetné a mentességnek ezt a formáját. A kedvezmény eltörlésével az áfacsalásoknak is elejét kívánja venni. Elterjedt gyakorlat ugyanis az, hogy olyan magas értékű termékek, mint az okostelefon vagy a tablet, szándékosan az áfamentes értékhatár alatti, alacsony áron kerülnek feltüntetésre az importdokumentumokon. 

E-könyvek, e-újságok adózásának egységesítése 

A nyomtatott könyvekkel, újságokkal ellentétben, melyek csökkentett áfatartalmúak vagy mentességet élveznek, az elektronikus változatok általános adómértékűek. A javaslat megengedné, de nem tenné kötelezővé, hogy a tagállamok közelíthetnék e két fajta termékkör adózását.

A kérdés jelentősége a webáruházak számára

Az adminisztrációs költségek csökkenése várhatóan fellendíti a határokon átnyúló elektronikus kereskedelmet. Egyrészről a távértékesítéssel foglalkozó webáruházak egy helyen, online eleget tehetnének uniós adókötelezettségeiknek, másrészről a tagállamok visszanyerhetnék az online értékesítés során keletkező közel 5 milliárd euró áfakiesést.

A változások egy része a tervek szerint legkorábban 2018-tól lépne életbe, elegendő időt biztosítva a vállalkozásoknak a felkészülésre.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom