Facebook image
Mentés

Vizsgaidőszak? Indul az EKAER szankcionálás!

Azok számára, aki az elmúlt időszakban az EKAER rendszerét kívánták megismerni netalántán alkalmazni, valószínűleg az egyetemista évek vizsgaidőszakai elevenedtek fel. A szigorlat előtti héten kiderül, hogy másik tankönyvből kell tanulni, majd az utolsó nap azt is megtudhatjuk, hogy amit eddig próbáltunk megtanulni, az csak részben igaz, hiszen megjelent egy újabb jegyzet, amely egyes kulcsfogalmakat és törvényszerűségeket új szemlélettel tárgyal és másnap ez alapján kell megfelelni!

Tovább az EKAER kalkulátorhoz »
Sajnos nem túlzok, hiába a több jobbító szándék, ember legyen a talpán, aki a saját vállalkozásánál ezek után március 1-től hibátlanul tudja az EKAER bejelentéseit menedzselni. Lássuk a legfontosabb változásokat! A változásokat nem a korábbi blogomban már röviden bemutatott rendelettervezethez képest mutatom be, hanem azt felhasználva, a január 1-je óta hatályban volt törvényhez képest.

 1. Az és/vagy vita rendezésre kerül (korábbi bejegyzésem ezzel kapcsolatosan itt olvasható): A szigorúbb jogértelmezés lesz irányadó, azaz a bejelentési kötelezettség alóli mentesüléshez mindkét határérték alá kell kerülni. Jó hír azonban, hogy a nem kockázatos termékek esetén az áru értékére vonatkozó határértéket 5 millió Ft-ra emelik. A kockázatos élelmiszerek esetén is növekedtek a határértékek, itt az egyéb kockázatos termékek előírásai lesznek érvényesek, azaz 500 kg tömeg vagy 1 millió Ft áruérték felett keletkezik csak bejelentési kötelezettség.
 2. A közúti fuvarozással járó belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első áfa-köteles értékesítés esetén már a címzett, azaz a vevő is lehet EKAER bejelentésre kötelezett. Amennyiben az árut a címzett fuvarozza (fuvaroztatja) el, akkor ő lesz a kötelezett. Ez a rendelkezés azonban csak április 1-jétől fog hatályba lépni és akkor is csak a nem kockázatos termékekre fog vonatkozni! Szintén fontos változás, hogy az áru megérkezését csak az eredeti bejelentésre kötelezett jelentheti, megoldva a korábbi szabályokból eredendő bizonytalanság kérdését
 3. Belföldi láncügyletek esetében be kívánnak zárni egy korábbi kiskaput. Ezek után amennyiben a terméket egymást követően többször értékesítik úgy, hogy azt csak egy alkalommal fuvarozzák el közúton, akkor az EKAER-t arra a termékértékesítésre kell alkalmazni, amely során a terméket elfuvarozzák, azaz ebben az esetben a bejelentés nem lesz megkerülhető. Fontos pontosító rendelkezés – mely az áfa tv. szabályozásától eltérő – így sok hibát okozhat, hogy amennyiben egy láncügylet közbenső szereplője, aki egyszerre feladó és címzett, úgy kell tekinteni, mint aki a termék fuvarozását, vagy fuvaroztatását feladóként végzi
 4. Új mentességi szabályok kerültek megfogalmazásra: egyes Közösségen belüli hulladékszállítás keretében szállított hulladéktermékek, a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles termékek, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiac gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok, valamint a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termékek mentesülni fognak az EKAER bejelentési kötelezettség alól.
 5. Egyszerűsített bejelentés válik lehetővé bizonyos nagyvállalkozások számára. Az 50 milliárd Ft-os nettó árbevételi küszöb és a saját termelésű készlet nettó árbevétele meghaladta a 40 milliárd Ft-os nettó árbevételt, akkor az EKAER bejelentés számukra csak a feladó, címzett adatainak, és a rendszám bejelentésére korlátozódik. Az árbevételi adatokat a belföldi konszolidációba bevont vállalkozásoknál a konszolidált beszámolóban kimutatott árbevételt, míg a külföldi konszolidációba bevont, de belföldön letelepedett adózók egyedi beszámolójában szereplő adatait egybeszámítva lehet figyelembe venni. Ez a módosítás is csak április 1.-jén lép életbe, így addig a legnagyobb teljesítményű vállalkozások sem élhetnek ezzel az egyszerűsítéssel.
 6. A rendelet 10 százalék tűréshatárt engedélyez a tömeg és érték adatok meghatározása során, csökkentve a szankcionálás veszélyét. Ehhez kapcsolódó fontos változás, hogy az értékadatokat csak a kockázatos termékek során kell majd megadni.
 7. A kockázati biztosíték mértékének megállapításánál figyelembe vett bejelentések értékének számításánál a korábbi 60 napos szabály 45 napra csökkent, csökkentve a biztosítékadásból származó terheket.
 8. Az áru megérkezését immár elegendő lesz a megérkezést követő 3 munkanapon belül bejelenteni, de legkésőbb az EKAER szám érvényességi idején belül. Szintén könnyítés, hogy módosítani lehet a fuvarozás megkezdéséig a termék megnevezését, valamint vámtarifaszámát is. Ezután már csak lehetőség, de nem kötelezettség a cikkszám bejelentése.

A fentiek olvasása után nemcsak az a kérdés, hogy a vállalkozások fel tudnak-e készülni a kihirdetett EKAER jogszabály alkalmazására kevesebb, mint 30 óra alatt, még csak nem is az, hogy az EKAER bejelentésekre használt web felület készen fog-e állni a jogszabályban meghatározottak szerinti működésre, hanem az, hogy ezután mennyire lesz méltányos a szankciók alkalmazása március 1-től, különösen akkor, amikor az adóhatóság még számos nyitott kérdést nem tisztázott az elmúlt időszakban.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom