Facebook image
Mentés

Pályázati támogatások számvitele: Hogyan készítsük fel könyvelésünket, hogy pályázni tudjunk?

Blogbejegyzésem első részében összefoglaltam, hogyan kell felkészíteni könyvelésünket, hogy pályázni tudjunk, illetve hogyan különböztetjük meg a támogatási fajtákat és hogyan történik ezek számviteli elszámolása.

A jelen gazdasági helyzet finanszírozási nehézségei kapcsán kiemelt jelentőséggel bír, hogy a vállalkozások a támogatásokat elnyerjék, illetve megtartsák. Mostani bejegyzésemben olyan gyakorlati kérdésekkel foglalkozom, amelyek hibaként fordulhatnak elő a támogatások elszámolásánál, illetve a pályázati elszámolás során figyelmesen kell eljárni.

 • A pályázati dokumentációkban meghatározott követelményrendszer, vizsgálati elvek, eljárások, ellenőrzési módszertan betartása alapvető fontosságú.
 • A támogatási projekthez az elszámolások során benyújtásra kerülő pénzügyi beszámoló formailag, tartalmilag a jogszabályok által előírtak szerint kerüljön benyújtásra.
 • Előfordulhat, hogy a projekt elszámolási rendjére vonatkozóan elkülönített nyilvántartási kötelezettséget írnak elő, az ennek való megfeleltetést a könyvelésben rögzíteni kell.
 • Biztosítani kell, hogy az elszámolásra benyújtott tételek megfelelnek-e az általános számviteli bizonylati és kapcsolódó adójogszabályi előírásoknak. Ennek biztosítására a számviteli szolgáltató vagy adótanácsadó a költségelszámolások alapjául szolgáló számlákat alaki és tartalmi szempontból célszerű, hogy ellenőrizze és csak ilyen bizonylat kerüljön kifizetésre, illetve benyújtásra a pályázati elszámolás során.
 • A szállítói szerződések, a teljesítésigazolások és a számlák összhangját biztosítani kell.
 • Általánosságban elmondható, hogy csak kifizetett költségeket lehet pályázati elszámolásra benyújtani. A kifizetés igazolását hiteles bizonylatokkal kell igazolni és azokat is csatolni kell az elszámolásokhoz.
 • A költségek elszámolására csak a támogatott projekt kezdő és záró dátuma között van lehetőség.
 • Gyakori hiba, hogy a támogatást nyújtó fél számla kibocsátását kéri a támogatott vállalkozástól. A kapott támogatás nem termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértéke, így ezzel kapcsolatosan számlát kibocsátani nem lehet. A támogatás elszámolásának bizonylata mindkét félnél a támogatási szerződés, a támogatás folyósításáról szóló értesítés, illetve a kapcsolódó banki bizonylat.
 • Előfordulhat, hogy a vállalkozásnál a rendkívüli bevételként elszámolt, majd halasztott bevételként elhatárolt fejlesztési támogatás összege jelentősnek minősül és a rendkívüli bevétellel szemben történő feloldás torzítaná a beszámolóban a megbízható és valós összképet, illetve a vállalkozás jövedelmezőségi mutatóit – mivel a költség az üzemi eredmény szintjén, míg az arányosan feloldott halasztott bevétel a rendkívüli eredményben jelenik meg. 2008. januártól lehetőség van arra, hogy a halasztott bevétel megszüntetését az egyéb bevételekkel szemben is feloldhassa a vállalkozás. Ez irányú döntését a vállalkozónak a számviteli politikájában kell rögzítenie.
 • Ha a támogatást kapó vállalkozás áfa levonására jogosult, akkor a támogatás csak a számla nettó összegére vonatkozhat, függetlenül attól, hogy az érintett költségszámla esetében a vállalkozónak csak korlátozott, vagy teljes áfalevonási joga van.
 • A forgóeszközre kapott támogatást nem lehet halasztott bevételként elhatárolni, mivel a forgóeszközök rövidtávon szolgálják a vállalkozás tevékenységét, egy éven belül elhasználódnak. A beszerzésükhöz kapott támogatás a pénzügyi teljesítés időszakának eredményét növeli.
 • Amennyiben a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást belföldi vagy külföldi gazdálkodó, illetve külföldi szervezet nyújtja és szerződésen alapul, akkor és csak akkor szabad az eredmény javára elszámolni, ha az a tárgyévhez vagy az azt megelőző üzleti évhez kapcsolódik és a tárgyévi beszámoló mérlegkészítésének időpontjáig pénzügyileg is rendezték.
 • Amennyiben a költséget, ráfordítást ellentételező támogatás adóhatóságtól, vagy jogszabály által meghatározott szervezettől származik, nem csak akkor lehet elszámolni a tárgyévi eredmény javára, ha a mérlegkészítés időpontjáig befolyik, hanem akkor is, ha eddig az időpontig az igénylése megtörténik.

A felsoroltak betartása nagyon fontos a pályázati támogatások elnyeréséhez és megtartásához. A fentiek mellett ugyanakkor szintén elengedhetetlen tisztában lennünk az előző bejegyzésben foglaltakkal is, azaz hogyan kell megkülönböztetnünk a különböző támogatási fajtákat és mi módon történik ezek számviteli elszámolása.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom