Facebook image
Mentés

Megváltoztak a jövedelemigazolásra és a TB igazolványra vonatkozó szabályok – Ezek a legfrissebb módosítások

Az egészségbiztosítást érintő július 15-től hatályos új rendelkezések hatására módosultak a jövedelemigazolás kiállításának szabályai is.

Korábban a jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató köteles volt jövedelemigazolást kiállítani. A legutóbbi módosítások értelmében a munkáltatónak ezentúl csak akkor kell kiállítania a jövedelemigazolást, ha a biztosított a jogviszony megszűnésekor ezt írásban kéri. Ez esetben a biztosított jövedelemigazolás kiadása iránti írásbeli kérelmének átvételéről a foglalkoztatónak kötelessége igazolást kiállítania.

Azonban ha a biztosított a 2014. május 11-ét megelőzően született gyermeke után terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat igényel, az ellátás alapját képező jövedelmet jövedelemigazolással kell igazolnia. Ebből következően az igény bejelentésével egyidejűleg a foglalkoztatónak át kell adnia az előző év első napjától az ellátás igényléséig minden más foglalkoztató által kibocsátott jövedelemigazolást.

Ez azért lényeges, mivel a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj összegének kiszámítására vonatkozó szabályok változásából adódó átmeneti rendelkezés értelmében azok esetében, akiknek gyermeke 2014. május 11-e előtt születik meg, még a régi és az új szabályok szerint is ki kell számítani az ellátások összegét és a magasabb összegű ellátást kell folyósítani részükre.

Fontos továbbá, hogy amennyiben a jövedelemigazolással kapcsolatban hiánypótlás szükséges, de a hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, úgy a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj összegének megállapítása érdekében a szükséges jövedelem-adatokat a NAV-tól kell beszerezni.

Fentiek értelmében tehát felértékelődik a TB igazolványok szerepe, emiatt szeretnénk felhívni a figyelmüket a TB kiskönyv/ igazolvány használatának szabályaira is.

TB kiskönyvre vonatkozó szabályok

Új munkaviszony létesítésekor a munkavállalónak át kell adnia a foglalkoztató részére az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” (TB kiskönyv) elnevezésű nyomtatványt!

Ha az új belépő nem adja át foglalkoztatójának a jogviszony kezdetekor a nyomtatványt, a foglalkoztató köteles a biztosítottat felkérni – és erről írásos feljegyzést is készíteni – hogy a TB igazolványt az előző foglalkoztatójától szerezze be. Amennyiben nem szerzi be, akkor erről a munkavállalónak nyilatkoznia kell a munkaadója felé. Az írásbeli felhívást és a nyilatkozatot a foglalkoztató öt évig köteles megőrizni! Ez esetben a foglalkoztatónak új TB igazolványt kell kiállítania.

Az Art. 16. § (8) szerinti megbízási jogviszonyt nem kell a fentiekhez hasonlóan bejegyezni.

A munkaviszony megszűnésekor a TB igazolványban a munkáltató bejegyzi a jogviszony megszűnését, és bejegyzésre kerül, hogy a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány kiadásra került – „kérésére kiadva” – vagy a jövedelemigazolás kiadását a munkavállaló „nem kérte”.

Fontos azonban tudni, hogy a pénzbeli ellátások – táppénz, tgys, gyed – iránti igény elbírálásakor a biztosítási időt az igazolvány adatai alapján veszik figyelembe a hatóságok!

Ha a TB kiskönyv betelik, újat kell kiállítani és csatolni kell hozzá a visszamenőleg két éven belüli biztosítási időket tartalmazó igazolványokat.

A TB kiskönyv/ Igazolvány nem csak a pénzbeli ellátások kapcsán fontos dokumentum a biztosítási jogviszonyok igazolására. Nyugdíjigénylés esetében a szolgálati idő összeszámításánál is figyelembe veszi a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a biztosítási jogviszonyok igazolására, tisztázására. Érdemes tehát odafigyelni ezekre az „apróságokra”.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom