Facebook image

Korábbi bejegyzésemben a Terhességi gyermekágyi-segéllyel kapcsolatos változásokat foglaltam össze.»

Baleseti táppénz

Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás megszűnését követően üzemi baleset következtében válik keresőképtelenné. Nem jogosult baleseti táppénzre az, aki ugyanazon üzemi balesetből eredően baleseti járadékban részesül.  A baleseti táppénz az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül legfeljebb egy éven keresztül jár, és legfeljebb egy évvel hosszabbítható meg.

Baleseti táppénz: a 2013. július 15-től hatályos változások

Munkáltató váltás esetén amennyiben a munkavállaló a korábbi jogviszonyában történt üzemi balesetével kapcsolatosan ismét keresőképtelenné válik, az új jogviszonyában is jogosult baleseti táppénzre.

Ha a beleseti táppénzre irányuló kérelem azért nem bírálható el, mert a baleset üzemiségére vonatkozóan még nem született döntés, a kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő kezdő napja a baleset üzemiségét megállapító határozat jogerőre emelkedését követő nap.

Korábban sokan küldték be a táppénz-igényt az üzemiség elismerése nélkül, pedig a kérelem csak az üzemiség elismerését követően elbírálható. Az ügyintézési határidő ezáltal pontosítva lett.

Pontosították a pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett biztosított, illetőleg a baleseti ellátásra jogosult baleseti táppénzével kapcsolatos szabályozást. A pontosítás abban áll, hogy  hatályon kívül helyezték a saját jogú öregségi nyugdíj mellett munkát végző biztosított baleseti táppénze alapjának megállapítására vonatkozó  törvényi rendelkezést. Így  egyértelművé vált, hogy minden esetben, ha a biztosított vagy a baleseti ellátásra jogosult pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett, baleseti táppénze az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege százötven százalékának naptári napi összegével, úti üzemi baleset esetén annak kilencven százalékával egyezik meg.

A munkáltatónak a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához a balesetet szenvedett munkavállaló által benyújtott igazolásokat 5 napon belül el kell küldenie a kifizetőhely részére.

Változik a baleseti táppénz megállapításának szabálya is. 2015. január 1-től már nem a balesetet megelőző hónap jövedelmét kell alapul venni, hanem a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 naptári nap jövedelmét, úgy, hogy maximum a megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni a folyamatos biztosítási időt.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom