Facebook image
Mentés

A vezetői számvitel adhat választ a cégek belső problémáira

Leginkább a belső kihívások sújtják a hazai vállalkozásokat, ezek közül is első helyen az értékesítés és a vállalatirányítás problémái állnak – derül ki vállalati kutatásunkból. A kutatási eredmények fényében úgy látjuk, hogy a belső kihívások feltérképezésére, illetve megoldására a legjobb módszer a vezetői számvitel rendszerszintű használata.

A statisztikák alapján a cégek a belső problémákat 72 százalékban tekintik a legfőbb problémák forrásának. Érdekes, hogy tavaly ez az arány még csak 40 százalék volt. A gazdasági válságot a válaszadók 17 százaléka említette a legsúlyosabb gondok között, a jogi környezetből fakadó nehézségekkel pedig csupán 11 százaléknyi válaszadó magyarázta a problémákat. A számok mindenesetre jól érzékeltetik, hogy korántsem csak a vállalatoktól független külső tényezők okoznak fejtörést a cégvezetőknek.

2013. évi kutatásunk eredményei

vezteoi szamvitel
A cégünk által évente elvégzett kutatásából kirajzolódó kép szerint a vállalatok belső kihívásai nagyon jól definiálhatók. A felmérés alapján az értékesítés, valamint a vállalatirányítás változása 39, a munkaerő-menedzsment és a belső adminisztrációs változások 24-24, míg a tőkehelyzet módosulása 13 százalékban képezik a magyar vállalkozások belső kihívásait. Az is látszik, hogy 2011-ben még némileg másként ítélték meg a vállalatvezetők a belső problémákat: sorrendben a belső adminisztráció (38 százalék),a tőkehelyzet (32 százalék),az értékesítés (17 százalék),valamint a munkaerő-menedzsment (13 százalék) legsürgősebb megoldandó feladatokat.

A jelenlegi gazdasági környezetben a vállalkozások alapvető érdeke az, hogy a megfigyelt problémákra korszerű és hatékony válaszokat adjanak. Ehhez azonban elengedhetetlen a problémák feltérképezése, ami meglátásunk szerint a vezetői számvitel segítségével oldható meg a legegyszerűbben. A vállalatvezetőknek olyan információkra van szükségük, amelyek segítségével növelhető a teljesítmény, csökkenthetők a költségek, és ezáltal maximalizálni tudják az eredményt. A vezetői számvitel alkalmazása a magyar vállalkozásoknál jellemzően kezdetlegesnek mondható, mivel kevesen látják át a módszer gyakorlati hasznát.

A vezetői számvitel bevezetése az üzleti tevékenységgel kapcsolatban naprakészen pontos információkkal szolgál, ami az üzleti siker elengedhetetlen követelménye. A vezetői számvitel alkalmazásával a cégen belüli együttműködés is látványosan fejleszthető, valamint a teljes szervezetben támogatható a gyorsabb és hatékonyabb munkamódszerek alkalmazása is. A vezetői számvitel alkalmazása olyan alapvető vállalati célok elérését is támogatja, mint például a hatékony erőforrás-felhasználás, a megfelelő készletezés, a fizetőképesség fenntartása, vagy ami a legfontosabb: a nyereséges gazdálkodás.

A vezető számvitel feladata a vállalkozás menedzsmentjének az informálása azzal a céllal, hogy a rendelkezésre álló adatokból a kínálkozó lehetőségeket figyelembe véve maximális eredményt érjünk el. A vezetői számvitel rendszerével az értékesítés, a belső adminisztrációs feladatok, a tőkehelyzet, de még a munkaerő-menedzsment is hatékonyan nyomon követhető.

A sokak által ismert pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel közötti markáns különbséget az adja, hogy míg az előbbit törvény szabályozza, és múltbeli gazdasági eseményekre fókuszál, addig az utóbbit az adott vállalkozás alakítja ki, a hatékonyabb tervezés érdekében jövőbeni adatokat és információkat is felhasználva. A vezetői számvitel szemléletének van ezen kívül még egy nagy előnye: kisebb egységekre fókuszál, így a vállalkozás egyes szervezeti egységeire, termékeire tudja irányítani a figyelmet.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom