Facebook image
Mentés

42-es vámeljárás, az adómentes termékimport

Ez azt jelenti, hogy jelentősen csökkenhetnek azoknak a vállalkozásoknak a tranzakciós költségei, amelyek Magyarországon importálják a termékeiket, majd a vámkezelés után egy másik tagállamban lévő vállalkozásnak értékesítik és szállítják le azokat. Minderre azonban csak akkor van lehetőségük, ha AEO minősítéssel rendelkező, közvetett vámjogi képviselőt bíznak meg.

Ha ehhez hozzávesszük azt a 2008 májusa óta létező lehetőséget, miszerint azoknak a külföldi vállalkozásoknak, amelyek adómentes termékimportjaik során közvetett vámjogi képviselőt bíznak meg, nem kell Magyarországon adószámot igényelniük (bejelentkezniük),illetve adóbevallást benyújtaniuk, máris összeállnak egy jelentős és azonnali előnyökkel járó konstrukció részletei. Érdemes áttekinteni, hogy miben rejlik ennek a 2013-tól még vonzóbb adótervezési lehetőségnek a lényege, kiemelve azokat a pontokat, ahol az AEO minősítéssel rendelkező közvetett vámképviselő megbízása kézzelfogható előnyöket jelenthet.

Adómentes termékimport - általános szabályok

Az Áfatörvény és a Vámtörvény összehangolt rendelkezései alapján nem kell import áfát fizetni behozott termékek import vámkezelése során, ha a vámkezelés után

 •  az árut egy másik tagállam vállalkozásának eladják (közösségi termékértékesítés történik),
 • a terméket a vámkezeléstől számított 30 napon belül igazoltan elszállítjákegy másiktagállamba anélkül, hogy azt Magyarországon használnák vagy hasznosítanák,
 • a termékre az importáló adóbiztosítékot nyújt,
 • a NAV felhívására a még belföldön lévő terméket (áruvizsgálatra) bemutatják,
 • a vámkezeléstől számított 45 napon belül okirattal igazolják az elszállítást, valamint bemutatják a közösségi értékesítést tartalmazó összesítő nyilatkozatot vagy adóbevallást.

A fenti feltételek együttes teljesülése esetén az import azért adómentes, mert az azt követő ügylethez, a közösségi termékértékesítéshez kapcsolódóan kerül megfizetésre az áfa (a fordított adózásszabályainak megfelelően ezt a külföldi vevő vallja be). Az import adómentességének fenti feltételei mind azt a célt szolgálják, hogy az EU a termékbeszerzés utáni áfa megfizetését a lehető legnagyobb mértékben valószínűsítse. Az adóbiztosíték pedig arra az esetre kell, ha arra mégsem kerülne sor.

Az ördög a részletekben rejlik

Érdemes a feltételeket részletesen is megismerni, mert tanulságos, hogy milyen gyakorlati szempontokat kell figyelembe venni az adómentesség alkalmazásához.

Az importot követő közösségi termékértékesítéshez kapcsolódóan már az import vámeljárás során meg kell adni az importáló közösségi adószámát, illetve be kell mutatni a szerződést, megrendelést, vagy más okmányt, amiből kiderül a közösségi vevő neve, címe és közösségi adószáma is. Az import akkor is adómentes, ha a vámkezelt terméket az importáló anélkül szállítja el másik tagállamba, hogy eladná az árut: a saját árumozgatás is közösségi termékértékesítésnek minősül, ha az importáló a másik tagállamban is rendelkezik közösségi adószámmal.

Az import vámkezeléstől számított 30 nap alatt a terméket el kell szállítani, amit a vámkezelést végző vámszerv indokolt esetben egy ízben 30 nappal meghosszabbíthat, illetve a meghosszabbítást feltételhez is kötheti. Érdemes tudni, hogy a 30 napos határidőt a NAV megtartottnak tekinti akkor is, ha a tényleges elszállításra a 30. nap után kerül sor, de azt legkésőbb a 30. napon megindították.

Az adóbiztosíték összege a termékre jutó áfa, amit az importálónak, az importáló közvetett vámjogi képviselőjének, vagy pénzügyi képviselőjénekkell nyújtania. Itt jelent könnyebbséget a vámtörvény idei módosítása, ami az AEO minősítéssel rendelkező gazdálkodókat felmenti az adóbiztosíték nyújtása alól. Ha az importáló nem mentesül az adóbiztosíték nyújtása alól, de közvetett vámjogi képviselője vagy pénzügyi képviselője igen, akkor utóbbiak jogán az adóbiztosíték nyújtása alóli mentesség az adott vámeljárásban alkalmazható.

Az elszállítást főszabály szerint az eredeti fuvarokmánnyal kell igazolni, de lehetséges alternatív igazolás még a független szállítmányozói nyilatkozat is. Másolatot a NAV csak abban az esetben fogad el, ha az eredeti okiratok beszerzése túl nagy terhet ró az importálóra, és ezt igazolni is tudja.

A vámkezelést követő közösségi termékértékesítést tartalmazó összesítő nyilatkozatot vagy adóbevallást a 45 (vagy hosszabbítás esetén a 75) napos határidő figyelembe vételével kell bemutatni. Vagyis ha semelyik bevallás benyújtási határideje nem járt még le a vámkezelést követő 45. (vagy 75.) napig, akkor az ügyletről kiállított számla vagy egyéb okirat kell, hogy bemutatásra kerüljön. Ezek hiányában a 45. (vagy a 75.) napot követően, visszamenőleges hatállyal beáll az import áfa fizetési kötelezettség. Az adózás rendjéről szóló törvény előírásainak megfelelően ilyenkor a NAV késedelmi pótlékot is kiszab a vámkezelés és a feltételek nem teljesülése közötti időszakra.

Végül, érdemes megjegyezni, hogy az adómentes termékimportnak szigorú alanyi és tárgyi feltételei vannak: egyes vállalkozások (pl. az alanyi adómentes vállalkozások),és termékek (pl. műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek) ki vannak zárva ebből az eljárásból.

Nem minden esetben kell adószám

Az adómentes termékimport miatt az importálónak vagy be kell jelentkeznie Magyarországon adóalanyként, vagy közvetett vámjogi képviselőt kell igénybe vennie - utóbbi esetben az importáló az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései alapján mentesül a bejelentkezési kötelezettség alól, feltéve, hogy belföldön más adóköteles tevékenységet nem folytat.

A közvetett vámjogi képviselő az importálóval együtt, egyetemlegesen felel az áfa megfizetéséért, miközben a saját nevében, de az importáló megbízásából és javára jár el. Kardinális kérdés tehát, hogy a közvetett vámjogi képviselőnél léteznek-e olyan mechanizmusok, amelyek folyamatosan biztosítják a szolgáltatási kockázatok kezelését.

A fentieket összefoglalva elmondható, hogy eljött az AEO minősítéssel rendelkező közvetett vámjogi képviselők ideje: a vámtörvény idei módosításának köszönhetően végre hatékony, sikeres és teljes körű logisztikai és áfafinanszírozási megoldást tudnak kínálni megbízóiknak az adómentes termékimport eljárások során. Tekintettel azonban az egyetemleges felelősséggel járó kockázatokra, illetve a szigorú adminisztrációs kötelezettségekre és határidőkre, érdemes körültekintően, alaposan felkészülni, ha valaki az amúgy elvitathatatlan sikersztori részesévé kíván válni.. Sok sikert kívánok mindehhez.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom