Facebook image
Mentés

Transzferár-dokumentáció: az 5 tipikus hiba

Így megtapasztaltuk, hogy van néhány tipikus hiba, amelyet sokszor elkövetnek a nyilvántartások készítői. Az alábbiakban ezen jellegzetes hibákból emelünk ki néhányat.

Közös transzferár-nyilvántartás kiegészítések nélküli átvétele: A hatályos PM rendelet értelmében lehetőség van arra, hogy egy vállalatcsoport közösen készítse el az egész csoportra nézve a transzferár-nyilvántartást. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy az ilyen központilag elkészített anyagokat helyi szinten már nem ellenőrzik, nem vizsgálják a PM rendelet összes feltételének teljesülését. Sokszor a központ csak az ún. főnyilvántartást készíti el, a specifikus (társaságra vonatkoztatott) nyilvántartás elkészítését nem. Ezért sokszor már csak az adóhatóság állapítja meg, hogy a központilag elkészített transzferár-nyilvántartás nem tartalmazza a specifikus nyilvántartást, vagy olyan elemeket, amiket a magyar szabályozás ír elő kötelező tartalmi elemként. Ilyenek tipikusan: piacbemutatás, szerződési feltételek részletes bemutatása.
Ingyenes ügyletek: A kapcsolt cégek rendszeresen megfeledkeznek az olyan ügyletekről nyilvántartást készíteni, melyeknél nem határoztak meg ellenértéket. Ha az egyik kapcsolt vállalkozás beszerez egy szoftvert, melyet a többi kapcsolt cége is használhat, akik ezért térítést nem fizetnek, akkor egy dokumentálandó kapcsolt ügyletről beszélhetünk, melyhez az esetek többségében adóalap-korrekciós kötelezettség is kapcsolódik.
Bejelentések elmulasztása: A kapcsolt partnert az első ügyletet, szerződéskötést követően 15 napon belül be kell jelenteni a változásbejelentő lapon az adóhatóságnak. 2012. január 1-től a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését is be kell jelenteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.
Elhatárolásban szereplő ügyletek: Amennyiben egy adott üzleti évben megvalósul egy kapcsolt ügylet, de számlázására a következő évben kerül csak sor, akkor a transzferár-nyilvántartást az (elhatárolásként történő) elszámolás évére vonatkozóan kell elkészíteni. Gyakran elkövetett hiba, hogy az elhatárolások közt szereplő tételek dokumentálásáról megfeledkeznek.
Vegyes tételek dokumentálása: Szintén gyakran elmarad a transzferár nyilvántartás elkészítése azon ügyletekről, melyek a könyvelésben nem a szállítók, vevők közt szerepelnek. Ilyen ügyletek lehetnek például az apporttal történő tőkeemelés, a követelés elengedése, tárgyi eszközök adásvétele, kölcsön/cash pool, stb.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom