Facebook image
Mentés

Szabadság: a főnöknek is van beleszólása

Így nyár derekán sok vállalatnál merülnek fel a szabadságolással kapcsolatos kérdések. Nem árt hát tisztázni, az éves szabadságnak mekkora részéről dönthet a munkáltató, és mely esetekben lehet visszahívni az éppen nyaraló munkavállalót sürgős feladatok elvégzésére.

A szabadság kiadása

A szabadságra vonatkozó jelenleg hatályos törvényi rendelkezés – azaz 2012. december 31-ig még az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről – fő szabálya szerint a szabadságot az esedékesség évében kell kiadni, vagyis csak a tárgyévben vehetőek ki a szabadság napjai, azokat a következő naptári évre – az alábbi kivételekkel - átvinni nem lehet.

Kivételes esetben – ha a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok, illetve kivételesen fontos gazdasági érdek áll fenn – a szabadságot az esedékesség évét követő év március 31-ig - kollektív szerződés rendelkezése esetén június 30-ig - is ki lehet adni.

Továbbá, ha a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály miatt nem tudja kivenni a szabadságát, akkor az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül is történhet a szabadság kiadása.

Ha a munkavállaló akadályoztatása egybefüggően 183 nap, vagy azt meghaladja, akkor a munkáltató az akadályoztatás megszűnésétől számított 183 napon belül is kiadhatja a szabadságot.

Az alapszabadság egynegyedének kiadása a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell, hogy történjen. A munkavállaló a szabadság ezen részének kiadását a szabadság kezdete előtt legalább 15 nappal köteles bejelenteni.

Ez alól kivétel a munkaviszony első 3 hónapja, amikor a munkáltató nem köteles az éves szabadságkeret időarányos részét kiadni. A munkavállaló azonban a három hónap után akkor is szabadon rendelkezhet szabadságának negyedével, ha a próbaidőt a kollektív szerződés rendelkezése alapján 6 hónapban kötötték ki.

A szabadságot kettőnél több részletben jelenleg csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni, a Munka törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályban lépő módosítása azonban már lehetővé teszi, hogy a munkáltató kettőnél több részletben is kiadhassa a szabadságot, ellenben ebben az esetben is megilleti a munkavállalót naptári évenként legalább egyszer legalább 14 összefüggő naptári nap távollétet biztosító szabadság.

A szabadság megszakítása

A munkáltatónak a szabadság kiadásának időpontját legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölnie kell a munkavállalóval. A már megkezdett szabadság megszakítása a munkáltató részéről a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok vagy kivételesen fontos gazdasági érdeke miatt lehetséges. Ebben az esetben a szabadságba nem számít be a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetőleg a visszautazással, valamint a munkával töltött idő. A munkavállalónak a megszakítással összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit a munkáltató köteles megtéríteni.

A szabadság kiadásával kapcsolatos bővebb információkat itt érheti el,  míg a fizetés nélküli és rendkívüli szabadsággal, az igazolt és igazolatlan távolléttel összefüggő szabályokról itt olvashat.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom