bizonylat

Számviteli bizonylat minden olyan, a gazdálkodó által készített okmány (pl. szerződés, megállapodás, számla, kimutatás) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától –, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartására készítettek, s amely hitelt érdemlően bizonyítja a gazdasági esemény megtörténtét.

A Számviteli törvény (2000. évi C tv.) 166. §-a definiálja a bizonylat fogalmát.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

NYITOTT POZÍCIÓINK!

Nézz körül és jelentkezz önéletrajz csatolásával és a pozíció megjelölésével! 

#RSMKARRIER
 Tovább